Pe O Ai Lava Oe, Ia Fai Lelei Lau Vaega: Aloese Mai le Faia o Matapulepule e Nana ai Lou Tagata

Faigalotu a le OAE mo Talavou Matutua • 4 Mati, 2012 • Iunivesite a Polika Iaga–Idaho


 

Ou te fiafia i le avanoa e lauga atu ai ia te outou le autalavou matutua. Ou te momoli atu alofaaga ma faamanuiaga mai le Au Peresitene Sili ma le Korama a le Toasefululua. E maoae le i ai iinei i le nofoaga autu mo konafesi i le BYU-Idaho. I o’u mata faalemafaufau ua mafai ai ona ou vaaia outou i atunuu eseese i le lalolagi atoa.

A o ou pei o lo outou matutua, sa avea Peresitene Tavita O. MaKei ma perofeta. Sa avea Peresitene MaKei o se peresitene o le Ekalesia mai le 1951 seia oo i le 1970, o le tausaga lea na atoa i ai lo’u 30. E i ai lava pea se mea faapitoa tele e uiga i le perofeta e i ai i le taimi o lou talavou matutua. Ou te alofa ma faamemelo ia Peresitene MaKei. E masani lava ona ia ta’ua se tala moni na tupu a o avea o ia ma se faifeautalai i Sikotilani. Sa ia lagonaina le ma’i manatu i le aiga ae faatoa i ai i le misiona mo sina taimi puupuu ma faaalu ni nai itula e maimoa ai i le Maota Tele o Stirling sa lata ane. Ina ua foi mai o ia ma lana soa mai le maimoaina o le Maota Tele, sa la pasia ai se fale lea sa i ai se maa i luga ae o le faitotoa ua vaneina ai se faaupuga o se upusii e masani lava ona faamamalu ai ia Siekisipia lea e faitauina faapea: Pe O Ai Lava Oe, Fai Lelei Lau Vaega.

O le toe ta’ua ai o lenei aafiaga i se tautalaga na tuuina mai i le 1957 sa faamalamalama ai e Peresitene MaKei e faapea: “Sa ou faapea ifo ia te au, po o le Agaga lea e i totonu ia te au, ‘O oe o se tagata o le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. Ae sili atu i lena, ua e i ai iinei o se sui o le Alii o Iesu Keriso. Sa e taliaina le tiutetauave o se sui o le Ekalesia.’ Ona ou mafaufau lea i le mea sa ma faia i lena aoauli. Sa ma maimoa solo, sa ma mauaina ni faatonuga ma faamatalaga faasolopito, e moni lava sa ou fiafia i ai …. Peitai, e le o se galuega faafaifeautalai lena. … Sa ou taliaina le savali na tuuina mai ia te au i lena maa, ma mai lena taimi sa ma taumafai ai e fai le ma vaega o ni faifeautalai i Sikotilani.”1

O lenei savali—Pe O Ai Lava Oe, Ia Fai Lelei Lau Vaega— sa matua taua ma sa i ai sea aafiaga ia Elder MaKei sa ia faaaogaina mo lona olaga atoa. Sa ia naunau pe o le a lava le tiutetauave na te maua, o le a ia faia le mea sili na te mafaia.

A o avea ia David B. Haight ma peresitene o le misiona i Sikotilani, sa ia mauaina le uluai maa vane lea ma sa ia faia ai se maa e foliga tutusa o loo i ai nei i le nofoaga autu e aoao ai faifeautalai i Provo, Iuta. O le toatele o outou ua vaai i le upusii ma mafaufau loloto ai i le taua o lana savali. Sa faamautu mai talu ai nei e Elder Russell M. Nelson lenei savali i le faamanatuina o le 50 tausaga o le Nofoaga Autu e Aoao ai Faifeautalai.

A o ou mafaufau pe o ai outou, na oo mai se lagona ia te au e faapea atonu tou te le o talisapaiaina atoa le taua o la outou tupulaga. Ua faailogaina e malo i se tulaga aoao ia tupulaga eseese o loo ola i aso nei. O le tupulaga sili ona matutua ia i tatou i le Iunaite Setete ma isi atunuu ua faailogaina “o le Tupulaga Silisili” ona o mea sa latou onosaia i le lalolagi atoa i le Pau Tele o le Tamaoaiga i le vaitau o le 1930 ma mea na ausia i le Taua Lona II a le Lalolagi ma aafiaga na mulimuli mai ai i le fausiaina o se lalolagi sili atu. Sa i ai nisi o le Usoga Sinia o le Ekalesia i nei mea na tutupu. Sa i ai Peresitene Thomas S. Monson i le Neivi a le Iunaite Setete; sa auauna atu Peresitene Boyd K. Packer i le Fuavaalele a le Iunaite Setete; sa i ai Elder L. Tom Perry i le Marini a le Iunaite Setete. O le a ou faasoa atu ia te outou i se taimi o mulimuli mai nisi o aafiaga na latou oo i ai ma lesona na latou aoaoina mai ma aoao atu.

O la outou tupulaga na fananau mai i le vaitau o le 1980 ma le popofou i le ogatotonu o le vaitau o le 1990, o loo faatatau i ai i le taimi nei o le “Tupulaga o le Meleniuma.” O nisi tagata faitofa o loo masalosalo pe o a mea o le a ausia e la outou tupulaga. Ou te talitonu ua ia te outou le talaaga ma le faavae e avea ai ma tupulaga silisili, ae patino lava i le tuleiina i luma o le fuafuaga a le Tama o i le Lagi.

Aisea ua ou faia ai lenei faamatalaga? Ua sili atu ona maua e la outou tupulaga ia aoaoga o le seminare ma le inisitituti nai lo tupulaga ua mavae, ma ua outou maua aoaoga silisili nai lo se isi lava tupulaga mai le Peraimeri, perisitua, ma Tamaitai Talavou. Ma le isi, pe tusa e 375,000 o outou sa avea pe o loo avea nei o ni faifeautalai. Ua outou mauaina le tasi vaetolu o faifeautalai uma na auauna atu i lenei tisipenisione. O Samuelu Samita, o le faifeautalai muamua lea o lenei tisipenisione sa faauuina o se toeaina ma vaetofiaina o se faifeautalai i le aso 6 Aperila, 1830, le aso lea na faatulaga ai le Ekalesia. Pe a e mafaufau i faifeautalai uma ua auauna atu talu mai lena taimi, e maofa i lena tasi vaetolu o loo i ai i lo outou vaitausaga. I se faatusatusaga e na o le 76,000 faifeautalai pe itiiti ifo foi ma le 8 pasene, sa auauna i totonu o le 12 tausaga a o 18 i le 30 o’u tausaga. Mo outou na sa le i mauaina se avanoa e faamisiona ai, o le a le faaitiitia ai lava le taua o lou sao. E toetoe lava o le afa o le Au Peresitene Sili ma le Toasefululua e le i mauaina le avanoa e faamisiona ai.

Aloese Mai le Faafoliga i se Isi Tagata e ala i le Faia o se Matapulepule

I le mafaufau ai i gafatia maoae mo le lelei o loo ia te oe, o a ni o’u popolega mo lou lumanai? O le a se fautuaga e mafai ona ou avatu ia te oe? Muamua, o le a tele naua se uunaiga ia te outou taitasi e faafoliga i se isi tagata—e faia ai se matapulepule—ma avea ai ma se tagata e le atagia moni mai ai pe o ai oe ma le tagata e te manao e avea ai oe.

I le taumafanafana ua tea sa matou feiloai ai, o au ma Elder L. Tom Perry, faatasi ai ma Michael Otterson,2 i a matou matafaioi o le va i fafo ma Abraham Foxman i lona ofisa i Niu Ioka. O Mr. Foxman o le faatonu aoao lea o le Anti-Defamation League. O lana misiona o le taofia lea o le taufaaleagaina o tagata Iutaia. Ua toe itiiti atoa le 40 tausaga o aofia ai o ia i lenei galuega. O le tala o lona olaga lea na taitai atu ai o ia i lenei tulaga e ese le manaia. Sa fanau o ia i le amataga o le Taua Lona II a le Lalolagi. Sa tuu atu e ona matua, o Joseph ma Helen Foxman, a o feagai ai ma se tulafono e faasaga i tagata Iutaia, ia Abraham i se teine Polani Katoliko ae la te le i oo atu i se pitonuu e nonofo ai tagata Iutaia i Vilna, Litunia ia Setema, 1941. Sa 13 masina le matua o Abraham. Sa sao mai ona matua mai le taua ma le Fasiotiga o Tagata Iutaia, ae sa le i toe faatasi ma Abraham seia oo ina ua fa ona tausaga. Sa taumateina pe tusa e 1.5 miliona tamaiti Iutaia na faaumatia i le faafanoga a le Nazi. Sa puipuia Abraham e le teine Katoliko lea sa avea o ia i le lotu i Aso Sa uma ma nana ai lona faasinomaga Iutaia.3 E le o se mea e ofo ai le tuuto atu e Abraham Foxman o lona olaga e faasagatau ai e tetee i faiga faailoga lanu, feitagai, faailoga tagata, ma le faaituau.

Sa ma galulue ma Mr. Foxman i ni taimi ua tea ma sa ou faamemelo i lona lototele ma le tuuto. I la matou fonotaga ma ia i Niu Ioka, sa ou fesili atu ai ia te ia pe o le a se fautuaga na te aumaia mo i matou e faiā ma lo matou tiutetauave o le va i fafo mo le Ekalesia. Sa mafaufau o ia mo sina taimi ona ia faamalamalama mai lea o le taua o le uunaia o tagata ia aua nei faia ni matapulepule. Sa ia faamatalaina le Ku Klux Klan. O se faalapotopotoga sa matua malosi ma taufaamatau i le tele o tagata Amerika i le vaega muamua o le seneturi talu ai. Faatasi ai ma ofutalaloa ma matapulepule tutusa lelei lea sa faigata ai ona iloa i latou, sa latou susunuina ai ni satauro i fanua o i latou ia latou te tulimataia ma tofia i latou lava e fai ma tagata e vaavaaia amioga a tagata. Sa aofia ai i tagata sa sili ona latou tulimataia ia tagata Amerika Aferika, ae sa faapena foi i tagata Katoliko, Iutaia, ma tagata e fāi mai i le atunuu. O le tele o i latou o tagata faamiliteli sa aofia ai i le fasiga o tagata, faatautala faaletino, e oo lava i le fasioti tagata. Sa faasino mai e Mr. Foxman o se vaega toalaiti o le Ku Klux Klan o tagata saua, ofutino eena i le pule malosi o le 1930 i Europa. Ae o le toatele o i latou pe a aunoa ma ni matapulepule, o tagata masani lava e aofia ai tagata faipisinisi ma tagata lolotu. Sa ia matauina o le nanaina o o latou faasinomaga ma le faia o se matapulepule na mafai ai ona latou auai i gaoioiga ia e masani ona latou lē ō i ai.4 O a latou amioga sa i ai se aafiaga leaga tele i le malo Amerika.

O le fautuaga a Mr. Foxman o le faamamafa mai lea o le taua o tagata e aloese mai matapulepule ia e nana ai o latou faasinomaga moni.

I le popofou o lo tatou talafaasolopito, sa i ai le Perofeta o Iosefa Samita, Ema ma le la masaga, o Iosefa ma Iulia i Hiram, Ohaio i le Faatoaga a Johnson. Sa mama’i uma le fanau i le misela. Sa momoe Iosefa ma lona atalii laitiiti i luga o se moega tulei e latalata i le faitotoa pito i luma.

Na tusia e Uso MarkL. Staker le mea na tupu:

I le po sa feosofi mai ai se vaega o tagata ua vali lanu uliuli foliga i le faitotoa ma toso atu i fafo le Perofeta lea na latou fasi ai o ia ma valitāina faatasi ma Sini Rikitone.

“Ina ua vaai atu Ema i le fasiga ma le valitāina o Iosefa, na matapogia o ia. …

“…E ui ina pau ese se nifo o le Perofeta, ma se manua tuga i lona itu, tafi ese se vaega o lona lauulu, ma mu i se vailaau, ae sa ia lauga atu lava i se sauniga masani o tapuaiga o le Aso Sa. Na aofia ai i le Au Paia sa potopoto, pe ā ma le toafa, o tagata o le vaega leaga sa i ai.”5

O le vaega e sili ona matautia i lenei vaega leaga e faapea, na maluluina Iosefa laitiiti i le malulu o le po a o toso ese atu lona tama ma pueia ai o ia i se malulu matautia ma o se taunuuga, na maliu o ia i nai aso mulimuli ane.

E malie foi o i latou ia na auai i le fasiotiga faamaturo o le Perofeta o Iosefa ma lona uso, o Ailama, sa valiina o latou foliga i se taumafaiga e nana ai o latou faasinomaga moni.6 O i latou e faalafiina o latou faasinomaga ma ulu atu i faapotopotoga faalilolilo o loo i ai ni popolega patino. Ua tatou aoao mai le Tusi a Mamona e faapea o Lusifelo na te, “faaoso le fanauga a tagata i faapotopotoga faalilolilo o le fasioti tagata ma galuega faalilolilo eseese uma o le pouliuli” (2 Nifae 9:9; tagai foi i le 3 Nifae 6:27–30).

Ia ou te le o faapea atu o le a aafia nisi o outou i ituaiga o mea ia na tutupu ia faatoa ou faamatalaina atu. Ou te talitonu, i o tatou aso, lea e sili atu lava ona faigofie le le iloaina o oe, o loo i ai ma ni mataupu faavae taua o loo aofia ai i le le faia o se matapulepule ma le “tutumau i faatuatuaga … o e na fasia.”7

O se tasi o ou puipuiga silisili mai le faia o filifiliga leaga o le aua lea nei faia soo se matapulepule o mea faalilolilo. Afai e te iloaina ua e manao e fai lea mea, faamolemole ia e iloa o se faailoga ogaoga lena o le matautia ma o se tasi o meafaigaluega a le fili e faaoso ai oe e fai se mea e le tatau ona e faia. O se tasi o mafuaaga matou te fautuaina ai faifeautalai ina ia laei talafeagai ma alii faifeautalai ina ia sele mama soesa, ina ia leai ni fesili pe o ai i latou ma le auala e tatau ai ona latou amioa’i. O le a fesili nisi: Pe le o le taufaasese lena mea? Ailoga. Mafaufau pe o le a le faamatalaina o laei ma teuga i le Tusi a Mamona e le perofeta o Moronae, o lē sa faatusaina le faamaualuga i le ofuina o “ofu mananaia tele.” Sa ia tuufaatasia le faamaualuga i le ofuina o “ofu mananaia tele” ma “feteenaiga, ma le lotoleaga, ma sauaga, ma amioletonu ituaiga eseese uma” (Mamona 8:36). O loo ou popole patino lava ona i o tatou aso e mafai ona avea o tatou ituaiga o laei ma teuga o se faailoga o le tetee po o le le tausisia o tulaga faatonuina o le amio mama, ma aafia ai i se tulaga le lelei o tulaga faatonuina o le amio mama o isi.

Ia Faatino [Foliga] E Tusa Ai ma Ou Talitonuga Moni

O le fautuaga lona lua ou te avatu o le: Ia e foliga e tusa ai ma ou talitonuga moni e ala i le faaaluina o lou taimi i mea na o le a fausia ma atiina ae ai lou tagata ma fesoasoani ai ia avea atili oe e faapei o Keriso. Ou te faamoemoe e leai se isi o outou o vaai i le olaga ua na o ni “mea faafiafia ma taaloga” ae nai lo lena, ia avea o se taimi e saunia ai “e fetaiai ma le Atua” (Alema 34:32).

O se faataitaiga matagofie lava o le faatinoina o lau vaega ma le faaaogaina ma le tatau o le taimi o loo faaali mai i se mea na tupu i le olaga o Elder L. Tom a o avea ma se Marini, sa avea ai o ia ma se vaega o le vaegaau a le Iunaite Setete lea na i ai i Iapani i le faaiuga o le Taua Lona II a le Lalolagi. Sa faasoa mai e Elder Perry lenei mea ina ua ia pueina lana molimau faapitoa i le Faaola lea o loo faaalia i o tatou nofoaga autu mo tagata asiasi mai:

Tala a Elder Perry

“Sa i ai so’u aafiaga e masani ona faamanatu mai ai ia te au le olioli e maua mai le faia o le fesili ‘Mata o le a le mea e fai e le Faaola i lenei tulaga?’

“O a’u o se tasi o uluai Malini na tuvae i apitaogalu i Iapani ina ua uma ona sainia le feagaiga o le filemu ina ua mae’a le Taua Lona II a le Lalolagi. Ina ua matou ulufale atu i le aai ua faatafunaina o Nagasaki, o se tasi lea o aafiaga aupito faanoanoa o lo’u olaga. Sa matua faatama’ia se vaega tele o le aai. E lei tanuina nisi ua maliliu. Sa faatulagaina ni vaega autu, ma matou galulue loa.

“Sa matua matautia le tulaga, ma e feoloolo nisi o i matou sa mananao e tuuina atu nisi mea. Sa matou o i le failotu o le matou vaega ma talosagaina se faatagaga e fesoasoani ai i le toefausiaina o falesa Kerisiano. Ona o mea sa faasa e le malo i le taimi o le taua, o lea sa toetoe ai lava ina le toe faia nei lotu. Sa matua faaleagaina nai o latou fale. Sa ofofua atu nisi o i matou e faafou ma toe faasima nei falesa i taimi matou te malolo ai, ina ia mafai ai ona avanoa mo le toe faia o tapuaiga faa-Kerisiano.

“Matou te lei iloaina le gagana. Na pau le mea sa mafai ona matou ausia, o le galuega faaletino o le faafouina lea o le fale. Sa matou sailia faifeau sa le mafai ona galulue i tausaga o le taua, ma fautuaina i latou e toe foi i o latou pulelaa. Sa maoae lo matou aafiaga ma nei tagata a o latou toe maua le saolotoga e faatino ai o latou talitonuga Kerisiano.

“Sa i ai se mea na tupu a o matou tuua Nagasaki e toe foi, ou te manatuaina pea. A o faaee le matou nofoaafi matou te o ai i lo matou vaa e toe foi ai, sa taufaifai mai le toatele o isi Malini. Sa i ai a latou uo teine e faatofa ia i latou. Sa talie mai ia i matou ma fai mai ua matou misia le mālie o le nonofo ai i Iapani. Sa na ona matou faamaimaua le taimi e galulue ai ma faasimā papuipui.

“A’o faatetele la latou taufaifai mai, sa vaaia i se mati’eti’e e lata mai i le nofoaga o nofoaafi pe tusa ma le luaselau o nei Kerisiano Iapani maoae mai falesa sa matou faafouina, o agai mai ma usuina le ‘Sāvali i Luma le Autau Kerisiano.’ Sa latou o mai ma le anoanoai o meaalofa mo i matou. Ona latou faaituala lua ai lea i le auala, ma a o amata ona aluese le nofoaafi, sa matou aapa atu i fafo e tau lava ina pa’i atu i o latou tumutumulima a o matou tuua i latou. Sa le mafai ona matou tautatala; sa matua ootia o matou loto. Peitai, sa matou faafetai ona sa mafai ona matou fesoasoani i sina mea itiiti e toefaatuina ai le faa-Kerisiano i se atunuu ina ua mavae le taua.

“Ou te iloa o loo soifua le Atua. Ou te iloa o i tatou uma o Ana fanau ma e alofa o Ia ia te i tatou. Ou te iloa na Ia auina mai Lona Alo i le lalolagi, e avea ma taulaga togiola mo tagata uma. Ma o i latou e talia Lana talalelei ma mulimuli ia te Ia o le a olioli i le ola e faavavau, o le meaalofa aupito sili lea o meaalofa uma a le Atua. Ou te iloa Na Ia toetaita’ia le Toefuataiga o le talalelei i le lalolagi, e ala i le auaunaga a le Perofeta o Iosefa Samita. Ou te iloa na pau lava le olioli ma le fiafia e tumau o le a tatou maua i aafiaga o le olaga nei, o le a maua e ala i le mulimuli i le Faaola, usiusitai i Lana tulafono, ma tausi Ana poloaiga. O loo soifua o Ia. O la’u molimau lea i Lona suafa paia, o Iesu Keriso, amene.”8

Mafaufau i le taua o le faaaluina o taimi o nisi o fitafita i le toefuataiina o lotu Kerisiano e faatusatusa i isi fitafita o loo aafia i le gaoioiga faataalo, faavalevalea, pe faatiapolo. Faamolemole mafaufau loloto ma ia magafagafa lelei e filifili pe faapefea ona faaaoga lou taimi.

O le maimoaina o lenei vitio ua faamanatu mai ai ia te au se tasi o mea na ou muai manatuaina ae sa na o le lima o’u tausaga. O lo matou peresitene o le siteki o le tamā o Elder Perry. I le faaiuga o le Taua Lona Lua a le Lalolagi, na faanonofo ai fitafita uma na toe foi mai le taua i luga i le tulaga o le falesa i se sauniga faamanatuga. Sa latou o mai ua laei i o latou toniga silisili o le militeli, ma sa taitasi ma tuu mai a latou molimau pupuu. Sa tutulu ia Peresitene Perry a o tuu mai e ona atalii e toalua, o Elder Perry ma lona uso laitiiti o Ted, a la molimau. A o ou laitiiti lava, o se mea sili ona musuia ma faagaeetia ia te au. Ou te le manatuaina mea sa la fai mai ai, ae ou te manatuaina ou lagona sa i ai.

E pei ona outou tagatagai i ai i le faataitaiga a Elder Perry i lenei vitio, ou te le o talanoa atu e uiga i le laeiina o lau tapuaiga i lima o lou ofu po o le faafoliga o le faamaoni. O se mea lena e maasiasi ai oe ma le Ekalesia. O lea ou te talanoa atu i le avea o oe ma tagata e tatau ona e avea ai. A o matou galulue ai i le taiala a faifeautalai Tala’i La’u Talalelei, sa matou lagonaina e mafai foi ona avea ma taiala aoga i le olaga atoa mo a tatou faifeautalai ma tagata o le ekalesia, aemaise lava le mataupu e 6, “E Faapefea Ona Ou Atiina Ae Uiga Faa-Keriso?” A o e taumafai e faatino lau vaega ma faailoa uiga e fia atiina ae, o le a e manao ai e “fai se lisi ma suesue … mau ia e aoao mai e faatatau i uiga”, “faatutu ni sini ma fai ni fuafuaga e faaaoga ai uiga ia i lou olaga,” ma “tatalo i le Alii e fesoasoani mai ia te oe e atiae ia uiga.”9 I le faia o lea mea, e le tatau ai ona e faia se matapulepule ma nana ai lou faasinomaga moni.

O nisi o outou atonu e pauu atu i se amioga e matua sili atu nai lo le fiafia ma taaloga. O i latou ia e aafia i ponokalafi po o soo se isi lava ituaiga o ola le mama o loo faatinoina se matafaioi e ese mai tagata latou te mananao moni e avea ai i latou po o tagata e tatau ona avea ai i latou. E malie le toetoe lava o tagata uma o e aafia i ponokalafi e mafaufau i se faasinomaga sese ma nana ai i tua lona auai ai. Latou te faalafiina a latou amioga ia latou te iloa e ta’usalaina ma faataumaoi mai tagata uma latou te alolofa i ai. O ponokalafi o se mala e le gata e faaleagaina tulaga faatonuina o le amio mama i le Atua, ae e mafai foi ona faatamaia ai faaipoipoga ma aiga ma maua ai se aafiaga leaga i isi tagata. Ua faaleagaina uma e vaisu o Initoneti ma ponokalafi ia faaipoipoga.10 A o e agai atu i se faaipoipoga, e le tatau ona e faia soo se matapulepule lea e nana ai lau amio le talafeagai o le a faaleagaina ai oe po o lau faaipoipoga.

Mo i latou ua pauu atu i lenei mausa faataumaoi, faamolemole ia mautinoa e mafai ona e salamo, ma e mafai ona faamaloloina oe. E manaomia ona muamua le salamo i le faamalologa. O le faamalologa atonu o se faagasologa umi. E mafai ona fautuaina oe e lou epikopo i le auala e mafai ai ona maua le fesoasoaniga e te manaomia ina ia faamaloloina ai. Ua matou talosagaina epikopo e faasino atu outou ia i latou e sili ona mafai ona fesoasoani ia te outou.

E ese mai i ponokalafi ma feusuaiga le mama, o loo i ai foi isi amioga lamatia lea e faaonā ai tagata ma faavaivaia ai amioga mama autu. O loo taatele i nei aso le nana o se faasinomaga o se tasi pe a tusia ni faamatalaga ita, faatiga, faailogalanu ae le faailoaina lona tagata i luga o le initoneti. O nisi e faatatau i ai, o se tafunai. O isi faalapotopotoga patino o loo taumafai e siaki lelei ia manatu faaalia. Mo se faataitaiga o le New York Times e le taliaina ni manatu faaalia e “osofaia patino ai se tagata, faatiga, le mafaufau, masoā, … faafoliga, lē faavaea, ma LEOTETELE. …

“E uunaia foi e leThe Times le faaaogaina o igoa moni ona e, ‘‘Ua matou iloaina o tagata o ē e faaaogaina o latou igoa e faia ni talatalanoaga e sili atu ona lelei ma migao.’”11

Sa tusia e le Aposetolo o Paulo e faapea:

“Aua ne’i faaseseina outou: o le feoai ma e amio leaga e leaga ai e amio lelei.

“Ina ala mai ia i le amiotonu, a e aua ne’i agasala; aua ua pouliuli nisi i la le Atua” (1 Korinito15:33–34).

O loo manino lava o fesootaiga faatiapolo e le na o se mataupu o amioga leaga, ae a faatino e i latou o le Au Paia o Aso e Gata Ai, e mafai ona latou faaaafia leaga ai i latou e le o i ai se malamalama o le Atua po o se molimau i le Faaola.

O soo se faaaogaaga lava o le initoneti e soona fai, faatamaia ai se tulaga tauleleia, pe tuu ai foi se tagata i se malamalama leaga e ta’usalaina. O le mea o loo tatou vaaia i malo e faapea, pe a faia e tagata le matapulepule e faalilolilo ai, ua foliga mai ua latou punouai i lenei ituaiga o amioga lea e faataumaoia ai fesootaiga faaletagata. Ua solia ai foi mataupu faavae autu na aoao mai e le Faaola.

O se tasi o savali autu o le talalelei a Iesu Keriso lea na e aoaoina mai lou talavou, o le, “Aua ua faapea lava ona alofa mai o le Atua i le lalolagi, ua ia au mai ai lona atalii e toatasi, ina ia le fano se tasi e faatuatua ia te ia, a ia maua e ia le ola e faavavau” (Ioane 3:16; tagai foi i le MF&F 34:3). Na faamalamalama mai e le Faaola e le i sau o Ia e faasala i le lalolagi, ae ia faaola le lalolagi. Ona ia faamatala mai lea o le uiga o le faasalaga:

“Ina ua oo mai le malamalama i le lalolagi, a o tagata, e sili lo latou manao i le pouliuli i lo latou manao i le malamalama, aua e leaga a latou amio.

“Aua o i latou uma o e fai amio leaga e inoino i latou i le malamalama, e le o mai foi i le malamalama, ne’i faailoa a latou amio.

“A o le ua faamaoni ana mea e fai, e sau lava o ia i le malamalama, ia faaalia ana amio ina ua tatau i le Atua.” (Ioane 3:19–21; tagai i fuaiupu 17–21).

E le manaomia ona faia ni matapulepule a ē amiotonu e nana ai o latou faasinomaga. Ou te fiafia i le tala moni mai le soifuaga o Peresitene Thomas S. Monson. E le i atoa lona 18 seia latalata i le faaiuga o le Taua Lona II a le Lalolagi. O le mea moni, na uma le taua i Europa, ae sa faia pea le taua i le Pasefika.

Sa auai o ia i le Neivi a le Iunaite Setete ma folau atu ai i San Diego, Kalefonia. O le a outou manatuaina lana tala i le konafesi aoao talu ai. I lona Aso Sa muamua na faatutu uma ai i laina e le Satini ia tagata uma ia o i le lotu. Sa ia auina atu le Au Katoliko i le tasi nofoaga, o le Au Iutaia i le isi, ma taumafai loa e auina atu tagata uma o totoe i se sauniga a le Au Porotesano. Sa fai mai Peresitene Monson sa ia iloaina e le o ia o se Katoliko, Iutaia, po o se Porotesano; o ia o se Mamona. Sa ia te ia le lototele e tu mausali ai ma sa fiafia ina ua iloa o loo i ai foi isi tagata faamaoni o loo tutu i ona tua. Semanu e faigofie lava ona o faatasi ma le vaega tele i le sauniga a Porotesano. Sa ia naunau e faailoa pe o ai o ia ma faatino lana vaega e tatau ai.12

Seti Ni Sini Talafeagai

O la’u fautuaga lona tolu e fesootai i nisi o sini e tatau ona outou iloiloina. Pe tusa o le taimi lava e tasi lea sa i ai ia Elder Perry ma le Marini i Iapani, sa tautua ai foi ia Peresitene Boyd K. i Iapani i le Fua Vaalele i le faaiuga o le Taua Lona II a le Lalolagi.

I lana lauga i le faamanatuina o le selau tausaga o le seminare i le aso 22 o Ianuari o le tausaga nei, sa ia faamalamalama mai ai o le taimi lea sa faatulagaina ai lona olaga.13 I le 2004 sa matou o ai ma Peresitene Packer ma isi i Iapani. Sa ia maua se avanoa e toe saili ai nisi o ona tulagavae ma mafaufau i nisi o aafiaga ma faaiuga na ia faia i lena taimi. Sa ia toe ta’ua nisi o na aafiaga i lana saunoaga i le seminare. Ona ua ia faatagaina, o lea ou te faasoa atu ai ia te outou isi manatu ma lagona.

Sa faamatala e Peresitene Packer ni aafiaga na tutupu i le motu e mamao ese mai ma le talafatai o Okinawa. Na te mafaufau i ai o lana mauga lea i le togavao. O ana sauniuniga ma feiloaiga ma isi tagata o le ekalesia sa faalolotoina ai lona talitonuga i aoaoga o le talalelei. O le mea sa ia le mauaina o se faamautinoaga—o se iloa mautinoa e moni lena mea ua uma ona ia lagonaina.

Sa ta’ua e le tusitala o le talaaga o Peresitene Packer le mea na tupu: “O le feteenaiga ma le filemu o le faamautinoaga na ia sailia, sa ia faafesagai ai ma le taua o seoli e faasaga i tagata ta’umamaina. O le sailiina o se taimi paganoa e mafaufau ai, sa ia a’e ai, i se tasi aso, i se maupuepue i luga ae o le vasa. O iina sa ia maua ai ni toega nutimomoia o se tamai fale o se faifaatoaga, ma lana faatoaga umala e lata ane, ua lafoaia. Ma i le ogatotonu o laau ua mamate na ia vaaia ai tino maliliu o se tina ma lana fanau e toalua ua fasiotia. O lea vaaiga sa faatumulia ai o ia i le faanoanoa sa milo faatasi ma lagona o le alofa mo lona lava aiga ma mo aiga uma.”14

Ona sosoo ai lea ma lona alu i totonu o se tamai fale mauu sa toe faaleleia lea na ia manatunatu ai, mafaufau loloto, ma tatalo ai. O le toe tepa i tua o Peresitene Packer i lenei mea na tupu sa faamatalaina ai se mea ou te ta’ua o se faamautinoaina o se aafiaga faaleagaga. Sa musuia o ia i le mea e tatau ona ia faia i lona olaga. Ioe, sa leai ma sona iloa o le a valaauina o ia i se valaauga maualuga ma le paia o loo ia umiaina i le taimi nei. O lana vaaiga mamao sa ia manao ai e avea o se faiaoga, i le faamamafaina o aoaoga a le Faaola. Sa tonu i lona mafaufau o le a ia ola i se olaga amiotonu.

Na ia malamalama i se auala loloto e ao ona ia sailia se āva amiotonu ma ia la tausia faatasi ai se aiga toatele. Sa iloa e lenei fitafita talavou o lana filifiliga faalegaluega o le a maua ai se taui talafeagai ma o le a manaomia ai e lana soa tausaafia ona tutusa mea e faamuamua ma naunau e ola e aunoa ma nisi mea faaletino. Mo outou na e masani ia Sister Donna Packer, sa avea lava o ia, ma e avea pea ma soa atoatoa mo Peresitene Packer. Sa le lava ni tupe faasili, ae la te le i lagonaina se mativa i soo se itu. Sa la tausia se fanau e toa 10 ma sa moomia ai le ositaulaga. Ua la maua nei ni fanau a fanau e 60 ma fanau a fanau a fanau e 79.

Ou te manatuaina ou lagona alofa ina ua ou iloa sa matamuli o ia a o avea ma se Pulega Aoao fou e malaga ma se tasi o le Usoga sinia i se fonotaga a taitai o le Ekalesia ona sa leai sona ofutino lelei paepae e ofu.

Ua ou faasoaina atu lenei tala moni ia te outou ona ua tele lava ina faavae a tatou sini i mea e faataua e le lalolagi. O elemene taua e faigofie lava mo tagata ua mauaina ia sauniga faaola. Ia amiotonu. Atiina ae se aiga. Saili se ala talafeagai e tausi ai. Auauna atu e pei ona valaauina ai. Saunia e feiloai ma le Atua.

Na aoao mai le Faaola e faapea “e le ola se tasi i le tele o ana mea ua ia te ia” (Luka 12:15). Ona ia faaaoga lea o se faataoto:

“Na fua tele mai le fanua o le tasi tagata mauoa:

“Ona manatunatu ifo lea o ia, ua faapea, Se a se mea ou te faia, aua e leai sa’u mea e faaputu ai a’u fua?

“Ua fai ane foi o ia, O lenei le mea ou te faia: ou te sa’ena o’u fale saito, a e faia ia tele; ou te faaputu i ai a’u fua ma a’u mea lelei uma.

“Ou te fai ifo foi i lo’u agaga, Lo’u agaga e, ua ia te oe mea lelei e tele ua teuina mo tausaga e tele, ina nofonofo filemu ia, ina ai ia, ma inu ma ia e olioli.

“A ua fetalai atu le Atua ia te ia, O oe na le vale, e aamiina atu lou agaga mai ia te oe i le po nanei, a e fai ma ai mea ia ua e saunia?

“O loo faapea foi lē faaputu oa ia te ia, a e le mauoa i le Atua” (Luka 12:16–21).

Atiina Ae Lou Atunuu ma le Nuu o Loo E Nofo Ai

E faaopoopo atu i uiga patino, uiga lelei, ma faaiuga, afai tou te mananao e avea ma tupulaga e manaomia ona avea ai outou, ia outou atiina ae o outou atunuu ma nuu o loo outou nonofo ai. O la outou tupulaga e pei o le Tupulaga Silisili, o le a manaomia ona puipuia le amiotonu ma le saolotoga o tapuaiga. O le talaaga o le Iutaia-Kerisiano ua tatou maua e le gata e pele, ae e taua foi i le fuafuaga a lo tatou Tama o i le Lagi. E manaomia ona tatou faasaoina mo tupulaga o le lumanai. E manaomia ona tatou auai ma tagata lelei, e aofia ai i latou o faatuatuaga uma— aemaise lava i latou e lagonaina le tali atu i le Atua mo a latou amioga. O tagata nei o le a malamalama pe aisea tatou te talanoa ai i le po nei e uiga i le “pe o ai lava oe, ia fai lau vaega.” O le faaleleiga faamanuiaina o tulaga faatauaina o le Faa-Iutaia-Kerisiano ma le saolotoga o tapuaiga o le a faailogaina ai la outou tupulaga o le tupulaga maoae ua manaomia ona avea ai outou.

Faatasi ai ma luitai o loo i ai i le lalolagi i nei aso, ua popole patino ai lava le Au Peresitene Sili ma le Korama a Aposetolo e Toasefululua ina ia outou auai ma le tatau i le faagasologa faaupufai i atunuu o loo outou nonofo ai. E tu toatasi lava le Ekalesia i tauvaga faaupufai ma e le lagolagoina ni sui tauva po o ni pati. Peitai, matou te faamoemoe o le a punouai atoa o tatou tagata i le lagolagoina o sui tauva ma pati latou te filifilia e faavae i mataupu faavae ia o le a puipuia ai se faigamalo lelei. Ua manino lava a tatou aoaoga faavae: e tatau ona saili ma le filiga tagata “faamaoni … ma atamamai” (MF&F 98:10). “A pule ē amioleaga, e faanoanoa le nuu” (MF&F 98:9). O lona uiga e tatau ona lagona e tagata uma lo latou tiute e palota ai.

I na setete i le Iunaite Setete o loo i ai ni fonotaga faaupufai e tatau ona outou faamasani i ai i faafitauli ma sui tauva ma ia auai atoatoa ai. Mo se faataitaiga, o fonotaga faaupufai a nisi o pati i Iuta ma Idaho o le a faia e amata atu i le vaiaso lenei ma salalau atu ai seia oo i le ogatotonu o Aperila. Afai e te alu i ai, o le a faatagaina oe e auai. Matou te faamoemoe o le a outou siakia le taimi o fonotaga faaupufai mo le patī e te filifilia ma lagonaina se matafaioi e auai i ai. Matou te faamoemoe foi e moni lenei mea i tagatanuu uma, i tagata o le ekalesia ma ē le lolotu i setete uma ma atunuu uma o le a faia ai le faiga palota. O le tau o le saolotoga ua matua maualuga lava ma o taunuuga o le le auai ua maoae mo soo se tagatanuu e manatu e mafai ona latou le amanaiaina lo latou tiutetauave.

Faamolemole ia outou iloa matou te talitonuina tele outou. Ua talitonu taitai o le Ekalesia ma le faamaoni e mafai ona outou fausiaina le malo e le i faia muamua e se isi tupulaga. E le gata matou te alolofa ma talitonuina outou, ae matou te tatalo foi ma faamanuia atu ia te outou. Matou te iloa o le faamanuiaina o la outou tupulaga e taua i le faamautuina faifai pea o le Ekalesia ma le tuputupu ae o le malo. Matou te tatalo o le a faatino lelei a outou vaega, a outou aloese mai le faia o matapulepule, ia foliga e tusa ai ma o outou faasinomaga moni, seti ni sini talafeagai, ma atiina ae le atunuu ma nuu o outou nonofo ai.

Ou te faamaea atu i la’u molimau patino i le Toefuataiga o le talalelei e ala mai le faaaogaina o le Perofeta o Iosefa Samita. Na vaai moni lava Iosefa Samita i le Atua le Tama ma Iesu Keriso. O lo tatou Tama o i le Lagi o se tamā alofa, ua i ai se fuafuaga lea e manuia ai Ana fanau taitoatasi. O Iesu Keriso o lo tatou Faaola ma o Lana Togiola o le mea tupito lea na tupu i le talafaasolopito atoa. E auauna mai le Agaga Paia ia i tatou ma molimau mai i le Tama ma le Alo. Ou te molimau atu ai i nei mea i le avea ai o se tasi o molimau a le Faaola, i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faamatalaga

 1. David O. McKay, i le Francis M. Gibbons, David O. McKay: Apostle to the World, Prophet of God (1986), 45; tagai foi “Saunoa Atu Peresitene MaKei i le Autalavou a le Siteki a Paionia,” Church News, 21 Sete. 1957, 4.

 2. O Michael Otterson o le pule faatonusili, o le Matagaluega o le Va i Fafo a le Ekalesia.

 3. Tagai Joseph Foxman, In the Shadow of Death (2011), 10.

 4. Feiloaiga ma Abraham Foxman i lona ofisa i le Aai o Niu Ioka i le aso 14 o Iuni, 2011.

 5. Mark L. Staker, “Remembering Hiram, Ohio,” Ensign, Oke. 2002, 35, 37.

 6. Tagai i le Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Samita (2007), 24.

 7. “Vaivai ‘Ea Fanau a Siona,” Viiga, nu. 159.

 8. L. Tom Perry, tusia mai i le Molimau Faapitoa a Keriso (DVD, 2003).

 9. Tala’i La’u Talalelei: O Se Taiala i le Galuega Faafaifeautalai [2004], 123; tagai i itulau 115–26.

 10. Tagai Elizabeth Stuart, “Internet Addiction Harming Marriage,” Deseret News, July 20, 2011, http://www.deseretnews.com/article/700164510/Internet-addiction-harming-marriage.html.

 11. Mark Brent, i le “The Public Forum,” The Salt Lake Tribune, 27 Iulai, 2011, A16.

 12. Tagai Thomas S. Monson, “Dare to Stand Alone,” Ensign, Nov. 2011, 61–62; tagai foi i le Heidi Swinton, To the Rescue: The Biography of Thomas S. Monson (2010), 96–97.

 13. Tagai Boyd K. Packer, “How to Survive in Enemy Territory,” Faamanatuga o le 100 Tausaga o le Seminare faasalalauga, 22 Ian. 2012, http://seminary.lds.org/history/centennial/eng/how-to-survive-in-enemy-territory/.

 14. Lucile C. Tate, Boyd K. Packer: A Watchman on the Tower (1995), 58–59.