ສັດທາ​ໃນ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ​ບໍ?

​ໂດຍ ລິນ​ດາ  ​ເຄ ​ເບີ​ຕັນ

ປະທານ​ສະມາຄົມ​ສະຕີ​ສົງ​ເຄາະ​ສາມັນ


 
ການ​ເຮັດ, ຮັກສາ, ​ແລະ ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ເຮົາ ຈະ​ເປັນ​ຫລັກ​ຖານ​ວ່າການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດຈະ​ຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ​ແທ້ໆ.

​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ, ທ່ານ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ ​ແລະ ​ໃນ​​ໃຈ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ເດືອນ​ແລ້ວ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄຕ່ຕອງ​ກ່ຽວ​ກັບໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ທີ່​ທ້າ​ທາຍ​ນີ້. ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້ສຶກ​ວ່າ​ບໍ່​ພຽບພ້ອມ​ສຳລັບ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ຢູ່​ນີ້, ​ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ ການ​ເອີ້ນ​ໄດ້​ມາ​​ເຖິງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈາກ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ຜ່ານ​ສາດສະດາ​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ໄວ້​ຂອງ​ພຣະອົງ, ​ແລະ ສຳລັບ​ຕອນ​ນີ້ ພຽງ​ເທົ່າ​ນັ້ນກໍ​ພໍ​ແລ້ວ. ພຣະຄຳ​ພີ​ສອນ​ວ່າ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນໂດຍ​ສຽງຂອງ [ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ] ເອງ ຫລື​ ​ໂດຍສຽງຂອງ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ [ຂອງ​ພຣະອົງ], ມັນກໍເໝືອນກັນ.”1

ຂອງ​ປະທານ​ອັນ​ລ້ຳຄ່າ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ກັບ​ການ​ເອີ້ນ​ນີ້​ຄື ຄວາມ​ແນ່ນອນ​ໃຈ​ວ່າ​ພຣະບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນ​ຮັກ​ທິດາ​ທຸກ​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະອົງ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້ສຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ເຮົາ​ແຕ່ລະຄົນ!

ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ທ່ານ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮັກ​ພຣະຄຳ​ພີ! ຢູ່​ໃນ​ພຣະທຳ​ເຢ​ເລ​ມີ​ຢາ ​ເຮົາ​ເຫັນ​ຂໍ້​ພຣະຄຳ​ພີ ຊຶ່ງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມັກ​ຫລາຍ. ​ເຢ​ເລ​ມີ​ຢາ​ໄດ້​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ຕອນ ​ແລະ ​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຫລາຍ, ​ແຕ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເພິ່ນ “ຫລິງ​ເຫັນ​ວັນ​ເວລາ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຕອນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຊາວ​ອິດສະຣາ​ເອນ”2—ວັນ​ເວລາ​ຂອງ​ເຮົາ. ​ເຢ​ເລ​ມີ​ຢາ​ໄດ້​ທຳນາຍ​ວ່າ:

“ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາ​ໃໝ່​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ອິດສະ​ລາ​ເອນ ຈະ​ເປັນ​ດັ່ງ​ນີ້, ​ເຮົາ ຈະຂຽນບັນຍັດ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄວ້​​ໃນ​ໃຈ​ເຂົາ; ​ແລະ ຂຽນ​ບັນຍັດ​ນັ້ນ​ໄວ້​ທີ່​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ເຂົາ​ ​ແລະ ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຮົາ. …

“… ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ເຮົາ ​ແຕ່​ຜູ້​ນ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ຈົນ​ເຖິງ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ. ​ເຮົາ​ຈະ​ອະ​ໄພ​ການ​ບາບ​ຂອງ​ເຂົາ ​ແລະ ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຈົດ​ຈຳ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.”3

ເຮົາ​ເປັນ​ຜູ້​ຄົນທີ່​ເຢ​ເລ​ມີ​ຢາ​ໄດ້​ເຫັນ. ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຂຽນ​ບັນຍັດ​ໄວ້​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ​ບໍ່, ຫລື ຄຳ​ສອນ​ໄວ້​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ? ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ການ​ອະ​ໄພ​ນັ້ນມີ​ໃຫ້​ຜ່ານ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້ທີ່​ເຢ​ເລ​ມີ​ຢາ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ຫລື​ບໍ່ ​ເພື່ອ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ມັນ​ກັບ​ຕົວ​ເຮົາ​ເອງ?

ສອງ​ສາມ​ປີ​ກ່ອນ​ ​ແອວ​ເດີ ​ແຈັບຟະ​ຣີ ອາ ຮໍ​ແລນ ​ໄດ້​ແບ່ງປັນ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສັດທາ​ທີ່​ຢັ່ງ​ລົງ​ເລິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບຸກ​ເບີກ ຜູ້​ໄດ້​ເດີນທາງ​ມາ​ຫາ​ຮ່ອມ​ພູ​ເມືອງ​ເຊົາ​ເລັກ ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ລູກ​ໆ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, “​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ເພື່ອ​ໂຄງການ, ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ມັນ​ເພື່ອ​ກິດຈະກຳ​ຂອງ​ສັງຄົມ, ​​ແຕ່ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ເຮັດ​ມັນ ​ເພາະ​ສັດທາ​​ໃນ​ພຣະກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດຝັງ​ຢູ່​ໃນ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ​ເປັນ​ໄຂ​ຢູ່​ໃນ​ກະດູກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ເພິ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ທີ່​ອ່ອນ​ນ້ອມ​ວ່າ:

“ສິ່ງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ດຽວ​ທີ່​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ແມ່​ສາມາດ​ຝັງ [ລູກນ້ອຍໆ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ] ​ໄວ້​ໃນ​ແກັດ​ເຂົ້າຈີ່ ​ແລະ ກ້າວ​ເດີນ​ຕໍ່​ໄປ, ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ, ‘​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນຍາ​ມີ​ຢູ່​ບ່ອນ​ໃດ​ບ່ອນ​ໜຶ່ງ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄປ​ເຖິງ​ຮ່ອມ​ພູ​ແຫ່ງ​ນັ້ນ.’

“ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າສິ່ງ​ນັ້ນອອກ​ມາ​ໄດ້ ​ເພາະ​ພັນທະ​ສັນຍາ ​ແລະ ຄຳ​ສອນ ​ແລະ ສັດທາ​ ​ແລະ ການ​ເປີດ​ເຜີຍ ​ແລະ ພຣະວິນ​ຍານ.”

ເພິ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ສະຫລຸບ​ດ້ວຍ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ທີ່​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃຈ​ວ່າ: “ຖ້າ​ຫາກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄວ້​ໃນ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ເຮົາ ​ແລະ ​ໃນ​ສາດສະໜາ​ຈັກ, ບາງທີ​ສິ່ງ​ອື່ນໆ​ຈະ​ເຂົ້າທີ່​ເຂົ້າທາງ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ. ບາງທີອາດ​ມີ​ຫລາຍ​ສິ່ງ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ຕົກ​ເຫ່ຍລົງ​ຈາກ​ລໍ້. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ວ່າ ລໍ້​ເຫລົ່ານັ້ນສາມາ​ຕ່າງ​ເຄື່ອງ​ໄດ້​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ. ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ເຮົາ​ຕ້ອງໄດ້​ເລືອກວ່າຕ້ອງ​ເອົາ​ອັນ​ໃດ​ໄປ​ນຳ, ບາງທີ​ສັດຕະວັດ​ທີ 21 ຈະ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເລືອກວ່າ, ‘​ເຮົາ​ຄວນ​ເອົາ​ສິ່ງ​ໃດ​ຂຶ້ນ​ໃສ່​ລໍ້​ຂອງ​ເຮົາ?’ ມັນ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຮົາ; ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ໄຂ​ຢູ່​ໃນ​ກະດູກ​ຂອງ​ເຮົາ.”4 ຫລື, ອີກ​ຄຳ​ໜຶ່ງ, ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ​ຫລື​ບໍ່!

​ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ເປັນຝ່າຍ​ປະທານ​ຂອງ​ສະມາຄົມ​ສະຕີ​ສົງ​ເຄາະ, ພວກເຮົາຕ້ອງ​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າດ້ວຍ​ຄວາມ​ພາກ​ພຽນ ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ ອັນ​ໃດ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ທີ່​ພຣະອົງ​ມີ ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຂຶ້ນ​ໃສ່​ລໍ້​ຂອງ​ສະມາຄົມ​ສະຕີ​ສົງ​ເຄາະ ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ນຳພາ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ. ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ​ທຳ​ອິດພຣະບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນຈະ​ໃຫ້​ພວກເຮົາ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ທິດາ​ທີ່​ຮັກຫອມ​ຂອງ​ພຣະອົງ ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ. ​ເມື່ອເຮົາ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ, ​ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ສັດທາ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ, ​​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ທີ່​ຈະ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ໃນ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ. ທີ​ສອງ, ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ໄຕ່ຕອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄອບຄົວ ​ແລະ ບ້ານ​ເຮືອນ, ​ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຊຸກຍູ້ລູກໆ​ທີ່​ຮັກຫອມ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າດ້ວຍ​ຄວາມ​ເບີກບານ​ໃຈ. ​ເມື່ອ​ຮັກສາ​ພັນທະ​ສັນຍາ, ​​ແລ້ວ​ຄອບຄົວ​ຈະ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ. ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ, ​ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ ພຣະອົງ​ຈະ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ນຳ​ກັນ ​ແລະ ນຳ​ອົງການ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ອື່ນໆ ​ແລະ ນຳ​ຜູ້ນຳ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ຂອງ​ເຮົາ, ​ໂດຍ​ພະຍາຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ຄົນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນທາງ. ມັນ​ເປັນ​ຄຳ​ອະທິຖານ​ອັນ​ຈິງ​ໃຈ​ຂອງພວກ​ເຮົາ ວ່າ​ເຮົາ​ແຕ່ລະຄົນ​ຈະ​ເປີດ​ໃຈ ​ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຂຽນ​ຄຳ​ສອນ​ແຫ່ງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້, ພັນທະ​ສັນຍາ, ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໄວ້​ໃນ​ນັ້ນ.

ເຮົາ​ຈະ​ຫວັງ​​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ຄອບຄົວ ຫລື ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ຄົນ​ອື່ນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ ຖ້າ​ຫາກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ ​ແລະ ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ຂອບ​ເຂດຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ? ຄ່ຳ​ຄືນ​ນີ້ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ແບ່ງປັນ​ຫລັກ​ທຳ​ສາມ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ ຊຶ່ງ​ຖ້າ​ຫາກ​ມັນຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ ​ແລ້ວ​ມັນ​ຈະ​ເພີ່ມ​ສັດທາ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ. ມັນ​ເປັນຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຫລັກ​ທຳ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ພອນ​ໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ​ແຕ່ລະຄົນ ບໍ່​ວ່າ​ເຮົາ​ໃໝ່​ຕໍ່​ສາດສະໜາ​ຈັກ ຫລື ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ມາ​ຕະຫລອດ​ຊີວິດ.

ຫລັກ​ທຳຂໍ້​ທີ 1: “ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຍຸດຕິ​ທຳ​ທັງຫລາຍໃນຊີວິດ ສາມາດ​ຖືກ​ແກ້​ໄຂ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ໄດ້ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ.”5

​ພວກເຮົາ, ຮ່ວມ​ກັບ​ທ່ານ​ທັງຫລາຍ, ຂໍ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້ຂອງ​ພຣະຜູ້​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ​ຂອງ​ເຮົາ, ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ. ປະຈັກ​ພະຍານຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ, ​ໄດ້​ຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ ​ແລະ ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ລຳບາກ. ການ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ແຜນ​ແຫ່ງ​ຄວາມສຸກ​ທີ່​ດີ​ພ້ອມ​ຂອງ​ພຣະບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນ, ​ແລະ ການ​ຊົດ​​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດວ່າ​ເປັນ​ຈຸດ​ໃ​ຈກາງຂອງ​ແຜນ, ​ແລ້ວ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ເຫລົ່ານັ້ນ ຈະ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ບໍ່​ຍຸດຕິ​ທຳ. ​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ທົດ​ສອບ​ໃນ​ຊີວິດ. ​ແຕ່​​ໃຈ​ທີ່​ຊື່ສັດ​ຈະ​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ​ໄວ້​ວ່າ “​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຍຸດຕິ​ທຳ​​ທັງຫລາຍໃນຊີວິດ ສາມາດ​ຖືກ​ແກ້​ໄຂ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ໄດ້ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ.”

ເປັນ​ຫຍັງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ປ່ອຍຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ ​ແລະ ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ລຳບາກ​ມາສູ່​ເຮົາ​ໃນ​ຊີວິດ​ນີ້? ​ເວົ້າງ່າຍໆ, ມັນ​ເປັນ​ພາກສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ແຜນ​ສຳລັບ​ຄວາມ​ເຕີບ​ໂຕ​ ແລະ ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຂອງ​ເຮົາ! ​ເຮົາ “ໄດ້​ຮ້ອງ​ໂຮ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊື່ນ​ຊົມ”6 ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ຮູ້​ເຖິງ​ໂອກາດ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ມາສູ່​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ ​ເພື່ອ​ປະສົບ​ກັບ​ການ​ເປັນ​ມະຕະ. ​ແອວ​ເດີ ດາ​ລິນ ເອັຈ ​ໂອກສ໌ ​ໄດ້​ສອນ​ວ່າ, “ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ ມັກ​ຈະ​ບັນລຸ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ໂດຍ​ການ​ຮັບ​ທຸກທໍລະມານ ​ແລະ ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ລຳບາກ ຫລາຍ​ກວ່າ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ປອບ​ໂຍນ ​ແລະ ​ແລະ ຄວາມ​ສະຫງົບ.”7

ຕົວຢ່າງ​ຂອງ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ຜູ້​ບຸກ​ເບີກ​ທີ່​ຊື່ສັດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈິງ​ນີ້. ນາງ​ແມ​ຣີ ຫລຸຍ ວ໊ອກ​ເກີ ​ໄດ້​ແຕ່ງງານ​ຕອນ​ນາງ​ມີ​ອາຍຸ​ໄດ້ 17 ປີ ກັບ ຈອນ ມໍ​ຣິສ ຢູ່​ເມືອງ​ເຊັ້ນ ຫລຸຍ, ລັດ​ມີ​ເຊີ​ຣີ. ​​ເຂົາ​​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ຂ້າມ​ທົ່ງພຽງ​ຮ່ວມ​ກັບ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ປີ 1853, ​ເຂົ້າມາ​ເຖິງ​ຮ່ອມ​ພູ​ເມືອງ​ເຊົາ​ເລັກ ບໍ່​ດົນ​ຫລັງ​ຈາກ​ວັນ​ຄົບຮອບ​ການ​ແຕ່ງງານ​ໄດ້​ໜຶ່ງ​ປີ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລຍະ​ເດີນທາງ​ມານັ້ນ ​ເຂົາ​ເຈົ້າກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ທຸກ​ທໍລະມານ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຄົນ​ອື່ນໆ. ​ແຕ່​ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​​ເມື່ອ​ເຂົາ​ເຈົ້າມາ​ເຖິງ​ຫ່ອມພູ​ເມືອງ​ເຊົາ​ເລັກ. ປີ​ຕໍ່​ມາ​, ຕອນ​ນັ້ນນາງ​ແມ​ຣີມາ​ອາຍຸ​ໄດ້ 19 ປີ, ​ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ: “ລູກ​ຊາຍ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ມາ. … ຄື​ນໜຶ່ງ ຕອນ​ລາວ​ມີ​ອາຍຸ​ໄດ້​ສອງ​ສາມ​ເດືອນ … ມີ​ສຽງ​ຊື່​ມ​ໃສ່​ຫູ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ, ‘​ເຈົ້າຈະ​ສູນ​ເສຍ​ລູກນ້ອຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ.’”

ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລຍະ​ລະດູ​ໜາວ, ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ລູກນ້ອຍ​ໄດ້​ໜັກ​ລົງ. “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້, … ​ແຕ່​ລູກນ້ອຍ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ອາການ​ໜັກ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ … ​ໃນ​ວັນ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ເດືອນ​ສອງ ລາວ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄປ … ​ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ດື່ມ​ຈອກ​ອັນ​ຂົມຂື່ນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ສາຍ​ເລືອດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.” ​ແຕ່​ການ​ທົດ​ລອງ​ຂອງ​ນາງ​ບໍ່​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ. ສາມີ​ຂອງ​ນາງ​ແມຣີ​ໄດ້​ລົ້ມປ່ວຍ​ລົງ​ຄື​ກັນ, ​ແລະ ສາມ​ອາທິດ​ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ລູກນ້ອຍ​ໄປ, ສາມີ​ຂອງ​ນາງ​ກໍ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄປຄື​ກັນ.

ນາງ​ແມ​ຣີ​ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ: “ສະນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ໄວ​ລຸ້ນ, ພາຍ​ໃນ​ລະຍະ​ສັ້ນໆ​ປະມານ 20 ມື້, ສາມີ ​ແລະ ລູກນ້ອຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ໃໝ່​ເປັນ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ໄມ​ຈາກ​ພໍ່​ແມ່ພີ່ນ້ອງ ​ແລະ ຢູ່​ໃນ​ຫ່ອມພູ​ທີ່​ຫຍຸ້ງຍາກ​ນີ້ … ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ຄື​ກັນ ປາດ​ຖະໜາ​ຢາກ​ຕາຍ​ໄປ​ພ້ອມ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮັກ.”

ນາງ​ແມ​ຣີ​ໄດ້ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ: “​ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ອາທິດ​ມື້ໜຶ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ຍ່າງ​ກັບ​ເພື່ອນ​ຄົນ​ໜຶ່ງ. … ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ເຕືອນ​ເຖິງ​ການ​ບໍ່​ມີ [ສາມີ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ] ​ແລະ ​ເພາະ​ຄວາມ​​ເປົ່າ​ປ່ຽວ​ດຽວ​ດາຍ ​ແລະ ດ້ວຍ​ນ້ຳຕາ​ອັນ​ຂົມ​ຂື່ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ, ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​​ເຫັນຢູ່​ໃນ​ຈິດ​ໃຈ, ວ່າ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄືໜ້າຜາ​ອັນ​ສູງ​ຊັນ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕ້ອງ​ປີນ, ​ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈິງ​​ແທ້​ຂອງ​ມັນ​ດ້ວຍ​ພະລັງ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່. ຄວາມ​ເສົ້າ​ໃຈ​ອັນ​ໜັກໜ່ວງ​ໄດ້​ມາສູ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ​ເພາະ​ສັດຕູ​ຮູ້​ວ່າ​ຕ້ອງ​ໂຈມ​ຕີ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕອນ​ໃດ, ແຕ່​ [ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​,] ຂອງ​ເຮົາ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ອຍ​ກູ້. ຜ່ານ … ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ພຣະບິດາ​ເທິ​ງສະຫວັນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ສາມາດ​ຕໍ່ສູ້​ກັບພະລັງທັງ​ໝົດ ທີ່​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ໃຫຍ່​ຕ້ານ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້.”8

ນາງ​ແມ​ຣີ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ໃນ​ຕອນ​ອາຍຸ 19 ປີ ວ່າການ​ຊົດ​ໃຊ້ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ແນ່​ນອນ​ໃຈ​ແກ່​ເຮົາ​ວ່າ ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຍຸດຕິ​ທຳ​ສາມາດ ​ແລະ ຈະ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ—​ແມ່ນ​ແຕ່​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າອັນລົ້ນ​ເຫລື​ອ.

ຫລັກ​ທຳ​ຂໍ້​ທີ 2: ມີ​ອຳນາດ​ໃນ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ເອົາ​ຊະນະ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ມະນຸດ ​ແລະ ກາຍ​ເປັນ​ສານຸສິດ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ.9

ມີ​ວິທີ​ທາງ​ທີ່​ຊ່ອຍ​​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ​ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ຮຽນ​ຄຳ​ສອນ ຫລື ຫລັກ​ທຳພຣະກິດ​ຕິ​ຄຸນ. ມັນ​ແມ່ນ​ຕອນ​ເຮົາ​ສາມາດ​ສອນ​ຫລັກ​ທຳ ຫລື ພຣະກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ໃນ​ທາງ​ທີ່ເດັກນ້ອຍສາມາດເຂົ້າໃຈມັນ. ​ແຫ​ລ່ງທີ່ມີຄ່າ​ເພື່ອ​ສອນ​ເດັກນ້ອຍ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້ ​ເປັນການ​ປຽບທຽບ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ໃນ​ປຶ້ມບົດຮຽນ​ຂອງ​ຊັ້ນປະຖົມ​ໄວ. ບາງທີ​ສິ່ງ​ນີ້​ສາມາດ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ສອນ​ລູກຫລານ ຫລື ໝູ່​ເພື່ອນ​ທີ່ຕ່າງ​ສາດສະໜາ​ຜູ້​ປາຖະໜາທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ສຳຄັນ​ນີ້.

“[ຜູ້ຍິງ] ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ຍ່າງ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ ​ແລະ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ຂຸມ​ທີ່​ເລິກ​ຈົນ​ວ່າ [ນາງ] ປີນ​ຂຶ້ນບໍ່​ໄດ້. ບໍ່​ວ່າ​ [ນາງ] ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ​ແຕ່​ນາງ​ກໍ​ບໍ່​ສາມາດ​ປີນ​ຂຶ້ນ​ໄດ້. [ຍິ່ງ​ຄົນ​ນັ້ນ] ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ຄົນ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ ​ແລະ ດີ​ໃຈ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຜ່ານ​ກາຍມາ​ໄດ້​ຍິນ [ນາງ] ​ແລະ ​ໄດ້​ປ່ອນ​ຂັ້ນ​ໄດ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ຂຸມ. ສິ່ງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຊ່ອຍ​ໃຫ້ [ນາງ] ປີນ​ຂຶ້ນຈາກ​ຂຸມ​ໄດ້ ​ແລະ ​ເປັນ​ອິດ​ສະລະ​ອີກ.

“​ເຮົາ​ກໍ​ປຽບ​ເໝືອນ [ຜູ້ຍິງ​ຄົນ​ນັ້ນ] ຢູ່​ໃນ​ຂຸມ. ການ​ເຮັດ​ບາບ​ກໍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ການ​ຕົກລົງ​ໄປ​ໃນ​ຂຸມ, ​ແລະ ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາມາດ​ປີນ​ຂຶ້ນດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ. ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ເດີນ​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ຍິນສຽງ [ຂອງ​ຜູ້ຍິງ] ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ, ພຣະບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ພຣະບຸດ​ທີ່ຖື​ກຳ​ເນີ​ດອົງດຽວ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ມາ ​ເພື່ອ​ຫາ​ທາງ​ໃຫ້​ເຮົາ​​ຫລົບໜີ​ໄປ. ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດສາມາດ​ປຽບທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ຂັ້ນ​ໄດ​ທີ່ຖືກ​ຢ່ອນ​ລົງ; ມັນ​ໄດ້ຊ່ອຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ສາມາດ​ປີນ​ຂຶ້ນ.”10 ແຕ່​ພຣະຜູ້​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ​ໄດ້​ເຮັດ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ການ​ຢ່ອນ​ຂັ້ນ​ໄດ​ລົງ, ​ພຣະອົງ​ໄດ້​ “ລົງ​ມາ​ໃນ​ຂຸມ ​ແລະ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສຳລັບ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ຂັ້ນ​ໄດ້​ປີນ​ຂຶ້ນ​ໄປ.”11 “​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ [ຜູ້ຍິງ​ຄົນ​ນັ້ນ] ຢູ່​ໃນ​ຂຸມ​ໄດ້​ປີນ​ຂຶ້ນ, ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ ​ແລະ ​ເຊື່ອ​ຫລັກ​ທຳ​ພຣະກິດ​ຕິ​ຄຸນ ​ແລະ ພິທີການ​ທີ່​ຈະ​ປີນ​ຂຶ້ນຈາກ​ຂຸມ​ຂອງ​ເຮົາ ​ແລະ ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ທຳ​ງານ​ໃນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ເຮົາ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້, ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສຳລັບ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ມີຄ່າ​ຄວນ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ສາມາດ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ພຣະບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນ.”12

ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມີ​ໂອກາດ​ໄປ​ພົບ​ກັບ​ຜູ້​ບຸ​ກ​ເບີກ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ, ທິດາ​ທີ່​ຮັກ​ຫອມຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຜູ້​ຫາ​ກໍ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້​ອມ​ໃສ​ເຂົ້າ​ໃນ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີ​ເລ. ນາງ​ເປັນ​​ແມ່​ທີ່​ລ້ຽງລູກ​ຊາຍ​ສອງ​ຄົນດ້ວຍ​ຕົວ​ຄົນ​ດຽວ. ຜ່ານອຳນາດ​ຂອງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້, ນາງ​ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ລືມ​ອາ​ດີດ ​ແລະ ບັດ​ນີ້ ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ກາຍ​ເປັນ​ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ. ​ເມື່ອ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນາງ, ຫລັກ​ທຳ​ໄດ້​ສອນ​ໂດຍ​ແອວ​ເດີ ​ເດ​ວິດ ເອ ​ແບັດ​ນາ ​ໄດ້​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: “ມີ​ສິ່ງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ໄດ້​ມາສູ່​ໂລກ​ເພື່ອ ສິ້ນ​ພຣະຊົນ ແທນ​ເຮົາ—ນັ້ນຄືພື້ນຖານ ​ແລະ ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະຄຣິດ. ​ແຕ່​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ກະຕັນຍູ​ຕໍ່​ພຣະປະສົງ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ຜ່ານ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະອົງ ​ແລະ ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ​ເພື່ອ ຊົງ​ພຣະຊົນ ​ໃນ​ເຮົາ—ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເພື່ອ​ຊີ້​ນຳ​ເຮົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ແຕ່ເພື່ອ​ໃຫ້​ພະລັງ​ແກ່​ເຮົາ​ນຳ​ອີກ.”13

ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ຄົນ​ຈີ​ເລ ​ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົນທະນາ​ກັນ​ເຖິງ​ວິທີ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນທາງ​ທີ່​ພາ​ໄປ​ຫາ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ, ນາງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ແນ່ນອນ​ໃຈ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ກະຕືລືລົ້ນ ທີ່​ນາງ​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ເສັ້ນທາງນັ້ນຕໍ່​ໄປ. ນາງ​ເຄີຍ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເສັ້ນທາງ​ເກືອບ​ຕະຫລອດ​ຊີວິດ​ຂອງ​ນາງ, ​ແລະ ນາງ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ບໍ່ມີ​ສິ່ງ​ໃດ “ຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ” ​ເສັ້ນທາງ ທີ່​ນາງ​ຢາກ​ໄດ້​ຄືນ​ມາ​ໃນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ນາງ. ອຳນາດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້ ​ໄດ້​ຢູ່​ຂ້າງ​ໃນ​ຂອງ​ນາງ. ມັນ​ໄດ້​ຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ນາງ.

ອຳນາດ​ນັ້ນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາສາມາດ​ປີນ​ຂຶ້ນຈາກ​ຂຸມ​ໄດ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ແຕ່​ໄດ້​ມອບ​ອຳນາດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ເສັ້ນທາງ​ທີ່​ຄັບ​ແຄບ ພາ​ກັບ​ໄປ​ຫາ​ທີ່​ປະ​ທັບຂອງ​ພຣະບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນນຳ​ອີກ.

ຫລັກ​ທຳຂໍ້​ທີ 3: ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ເປັນ​ຫລັກ​ຖານ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະບິດາ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະອົງ.

ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ທີ່​ຈະໄຕ່ຕອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ທີ່​ດົນ​ໃຈ​ຂອງ​ແອວ​ເດີ ​ໂອກສ໌ ທີ່​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ຄິດ​ວ່າພຣະບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນ​ມີ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າຫລາຍ​ພຽງ​ໃດ ທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ພຣະບຸດ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ມາ​ອົດທົນ​ກັບ​ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ​ທີ່​ບໍ່​ອາດ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້​ສຳລັບ​ບາບ​ຂອງ​ເຮົາ. ສິ່ງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເປັນ​ຫລັກ​ຖານ​ອັນ​ຍິ່ງ​​ໃຫຍ່​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລູກ​ແຕ່ລະຄົນ​ຂອງ​ພຣະອົງ!” 14

ຄວາມ​ຮັກ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ ຄວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ແຕ່ລະຄົນ​ຄຸ​ເຂົ່າ​ລົງ ອະທິຖານ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຖ່ອມ​ເພື່ອ​ຂອບ​ພຣະ​ໄທ​ພຣະບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນ​ທີ່​ຮັກ​ເຮົາ​ຫລາຍ ຈົນ​ວ່າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ພຣະບຸດ​ທີ່ຖື​ກຳ​ເນີດອົງ​ດຽວ ​ແລະ ດີ​ພ້ອມ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຂອງ​ພຣະອົງ ມາ​ຮັບ​ທຸກທໍລະມານ​ເພື່ອ​ບາບຂອງເຮົາ, ​ເພື່ອ​ໃຈ​ອັນ​ເຈັບ​ປວດຂອງເຮົາ, ​ແລະ ​ເພື່ອທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເບິ່ງ​ວ່າ​ບໍ່​ຍຸດຕິ​ທຳ​ໃນ​ຊີວິດຂອງເຮົາ.

ທ່ານ​ຈື່​ຜູ້ຍິງ​ຄົນ​ທີ່​ປະທານດີ​ເດີ ​ແອັຟ ​ອຸກ​ດອບ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ບໍ? ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: “ຜູ້ຍິງ​ຄົນ​ໜຶ່ງ ຜູ້​ໄດ້​ຜ່ານ​ຜ່າ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ລຳບາກ ​ແລະ ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າມາ​ຫລາຍ​ປີ ​ໄດ້​ເວົ້າອອກ​ມາ​ດ້ວຍ​ນ້ຳຕາ​ວ່າ, ‘ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄື​ກັນ​ກັບ​ເງິນ​ໃບ 20 ໂດ​ລາ​ທີ່​ເກົ່າໆ—ທັງ​ຍໍ່, ທັງ​ສ້ອຍ, ທັງ​ເປື້ອນ, ຖືກ​ໃຊ້, ​ແລະ ຖືກ​ຂີດ. ​ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ຍັງ​ເປັນ​ເງິນ​ໃບ 20 ໂດ​ລາ​ຢູ່. ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີຄ່າ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ງາມ, ​ແລະ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຖືກ​ໃຊ້​ປະ​ທຸບ​ປະທາ, ​ແຕ່​ຂ້າພະຈົ້າຍັງ​ມີຄ່າ​ເຕັມ 20 ​ໂດ​ລາ​ຢູ່.’”15

ຍິງ​ຄົນ​ນີ້​ຮູ້​ວ່າ ນາງ​ເປັນ​ທິດາ​ທີ່​ຮັບ​ຫອມ​ຂອງ​ພຣະບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນ ​ແລະ​ວ່າ​ນາງ​ມີຄ່າ​ພຽງ​ພໍສຳລັບ​ພຣະອົງ​ທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ພຣະບຸດ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ມາ​ເພື່ອ​ຊົດ​ໃຊ້​ແທນ​ນາງ, ​ເປັນ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ. ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ແຕ່ລະຄົນ​ໃນ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຄວນ​ຮູ້​ສິ່ງ​ທີ່​ຍິງ​ຄົນ​ນີ້​ຮູ້ຈັກ—ນັ້ນຄື​ນາງ​ເປັນ​ທິດາ​ທີ່​ຮັບ​ຫອມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ການ​ຮູ້ຈັກ​ຄຸນຄ່າ​ຂອງ​ເຮົາຕໍ່​ພຣະອົງ ຈະ​ປ່ຽນ​ວິທີ​ທີ່​ເຮົາ​ຮັກສາ​ພຣະບັນຍັດ​ຂອງ​ເຮົາ? ການ​ຮູ້​ຄຸນຄ່າ​ຂອງ​ເຮົາ​ຕໍ່​ພຣະອົງ ຈະສະທ້ອນ​ຕໍ່​ຄວາ​ມປາຖະໜາ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ຄົນ​ອື່ນ? ການ​ຮູ້​ຄຸນຄ່າ​ຂອງ​ເຮົາ​ຕໍ່​ພຣະອົງ ຈະ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ຄົນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້ຄື​ກັນ​ກັບ​ເຮົາ—​ຢ່າງ​ເລິກ​ຊຶ້ງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ? ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ແຕ່ລະຄົນ​ມີ​ຄຳ​ສອນ​ແຫ່ງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ, ​ແລ້ວ​ເຮົາ​ຈະ​ເລີ່​ມກາຍ​ເປັນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າປະສົງ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເປັນ ​ເມື່ອ​ພຣະອົງ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ອີກ. ພຣະອົງ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ເຮົາ​ເປັນ​ສານຸສິດ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະອົງ.

ຂໍ​ໃຫ້ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ເຮັດ​ໃຫ້ “ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ອັນ​​ໃຫຍ່​ຫລວງ” ຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ.16 ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ຕື່ນ​ຂຶ້ນມາສູ່​ຄຳ​ສອນ​ນີ້, ຊຶ່ງ​ໄດ້​ປະກາດ​ໂດຍ​ທູດ​ສະຫວັນ​ອົງ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ​ເປັນ “ຂ່າວ​ອັນ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ແຫ່ງ​ຄວາມສຸກ​,”17 ຂ້າພະ​ເຈົ້າສັນຍາ​ວ່າ ​ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ​ດັ່ງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ກະສັດ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ໄດ້​ຮູ້ສຶກ. ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາໄດ້​ອະທິຖານຢ່າງ​ຍິ່ງ​​ເພື່ອ​ວ່າການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາແລ້ວ​, “ພວກ​ເຂົາ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍຄວາມສຸກ”18 ​ແລະ “​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ເຮັດ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ກັບ … ພຣະ​ເຈົ້າ ​ເພື່ອ​ຈະ​ກະທຳ​ຕາມ​ພຣະປະສົງ​ຂອງ​ພຣະອົງ, ​ແລະ ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະອົງ​​ໃນ​ທຸກ​ເລື່ອງ.”19 ການ​ເຮັດ, ຮັກສາ, ​ແລະ ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ເຮົາ ຈະ​ເປັນ​ຫລັກ​ຖານ​ວ່າການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດຈະ​ຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ​ແທ້ໆ. ຈົ່ງ​ຈື່​ຈຳ, ຫລັກທຳ​ສາມ​ຂໍ້​ນີ້, ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ທັງຫລາຍ:

 1. 1.

  “ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຍຸດຕິ​ທຳ​ທັງຫລາຍໃນຊີວິດ ສາມາດ​ຖືກ​ແກ້​ໄຂ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ໄດ້ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ.”20

 2. 2.

  ມີ​ອຳນາດ​ໃນ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ເອົາ​ຊະນະ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ມະນຸດ ​ແລະ ກາຍ​ເປັນ​ສານຸສິດ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ.21

 3. 3.

  ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ເປັນ​ຫລັກ​ຖານ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະບິດາ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະອົງ.22

“ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາ​ໃໝ່​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ອິດສະ​ລາ​ເອນ ຈະ​ເປັນ​ດັ່ງ​ນີ້, ​ເຮົາຈະຂຽນບັນຍັດ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄວ້​​ໃນ​ໃຈ​ເຂົາ ​ແລະ ຂຽນ​ບັນຍັດ​ນັ້ນ​ໄວ້​ທີ່​​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ເຂົາ​ ​ແລະ ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຮົາ.”23 ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທູນ​ຂໍ​ຕໍ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຂຽນ​ຫລັກ​ທຳ​​ແຫ່ງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​​ໄວ້​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ເປັນ​ພະຍານ​ວ່າ ທີ່​ກ່າວ​ມານັ້ນ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ. ​ໃນ​ພຣະນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ, ອາ​ແມນ.

ສະ​ແດງ​​​ແຫ​ລ່ງ​ອ້າງ​ອີງ

  ​ແຫ​ລ່ງອ້າງ​ອີງ

 1.  

  1. ​ເບິ່ງ Doctrine and Covenants 1:38.

 2.  

  2.  Old Testament: Gospel Doctrine Teacher’s Manual (2001), 198.

 3.  

  3.  ເຢ​ເລ​ມີ​ຢາ 31:33–34; ​ເນັ້ນຄຳ​ເນີ້ງ.

 4.  

  4. Jeffrey R. Holland, “Roundtable Discussion,” Worldwide Leadership Training Meeting, Feb. 9, 2008, 28.

 5.  

  5.  ຈົ່ງ​ສອນ​ພຣະກິ​ດຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ເຮົາ : ຄູ່​ມື​ຕໍ່​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ຜູ້​ສອນ​ສາດສະໜາ (2004), 60.

 6.  

  6.  ໂຢບ 38:7.

 7.  

  7. Dallin H. Oaks, “The Challenge to Become,” Liahona, Jan. 2001, 42; Ensign, Nov. 2000, 33.

 8.  

  8. ຊີວະ​ປະຫວັດ​ຂອງ ​ແມ​ຣີ ຫລຸຍ ວ໊ອກ​ເກີ ມໍຣິສ (ລິນ​ດາ ຄະ​ຈາ ​ເບີ​ຕັນ ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັກສາ​ໜັງສື​ນີ້).

 9.  

  9. ​ເບິ່ງ David A. Bednar, “The Atonement and the Journey of Mortality,” Liahona, Apr. 2012, 12–19; Ensign, Apr. 2012, 40–47.

 10.  

  10.  Primary 7: New Testament (1997), 104.

 11.  

  11. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–56), 1:123.

 12.  

  12.  Primary 7 , 104.

 13.  

  13. David A. Bednar, Liahona, Apr. 2012, 14; Ensign, Apr. 2012, 42.

 14.  

  14. Dallin H. Oaks, “Love and Law,” Liahona and Ensign, Nov. 2009, 26.

 15.  

  15. Dieter F. Uchtdorf, “You Are My Hands,” Liahona and Ensign, May 2010, 69.

 16.  

  16. ​ເບິ່ງ ​ແອວ​ມາ 5:12–14.

 17.  

  17.  ​ໂມ​ໄຊ​ຢາ 3:3.

 18.  

  18. ​ເບິ່ງ ​ໂມ​ໄຊ​ຢາ 4:1–3.

 19.  

  19. ​ເບິ່ງ ​ໂມ​ໄຊ​ຢາ 5:2–5.

 20.  

  20.  ຈົ່ງ​ສອນ​ພຣະກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ເຮົາ, 60.

 21.  

  21. ​ເບິ່ງ David A. Bednar, Liahona, Apr. 2012, 12–19; Ensign, Apr. 2012, 40–47.

 22.  

  22. ​ເບິ່ງ Dallin H. Oaks, Liahona and Ensign, Nov. 2009, 26.

 23.  

  23.  ​ເຢ​ເລ​ມີ​ຢາ 31:33; ​ເນັ້ນຄຳ​ເນີ້ງ.