Nahea i te mata‘ita‘i


Rave‘a faahaʻuti LDS (hoho‘a)

Eaha te mau titauraa i te pae o te matini no te mata‘ita‘i i te hoho‘a e teie rave‘a faahaʻuti LDS ?

E ti‘a ia vai teie mau faanahoraa no te Itenati e te faanahoraa « Flash » i ni‘a i ta outou matini rorouira.

Nota : Mai te peu e pohe noa ta outou faanahoraa « Flash », a tupohe i to te reira tuhaa haavitivitiraa (flash hardware acceleration). Eita atura e pohe faahou e e tere maitai te hoho‘a. E hi‘o na i te mau arata‘iraa no ni‘a i te huru ia rave i te reira.

 

Windows PC

Mac

Faanahoraa

no te Itenati

 • Chrome
 • Firefox 3.0.1 e ni‘a’tu
 • Internet Explorer 6 SP1
 • Internet Explorer 7
 • Internet Explorer 8
 • Safari 3.2.2 e ni‘a’tu
 • Safari 4 e ni‘a’tu
 • Chrome
 • Firefox 3.0.1 e ni‘a’tu
 • Safari 3.2.1 e ni‘a’tu
 • Safari 4 e ni‘a’tu

 

 

Flash

 • Flash Player 10
 • Flash Player 10

Nota : Ua itehia te tahi mau fifi i roto i te Flash version 10.1.85.3. A faananea na i te Flash apî roa a‘e mai te mea te fifi ra outou no te mata‘ita‘i i te hoho‘a na ni‘a i te rave‘a faahaʻuti LDS.

Ua ite-atoa-hia te tahi fifi i te iOS 4.3x. Ia taumi outou i te pitopito haʻuti, e tia‘i rii te tahi tetoni ia faauta mai e ia haʻuti. I te taime fautaraa, eiaha e taumi faahou â i te tapa‘o haʻuti i ropu e aore râ tera i te poro. E tupu noa te reira i ni‘a i te 4.3x.


No te aha e maumau noa te hoho‘a e aore râ e faaea roa ?

E maumau te hoho‘a e aore râ e faaea, ia taere ana‘e ta outou Itenati e aore râ ta outou matini rorouira i te pae o te matini e aore râ te RAM. Noa’tu â e Itenati paui ta outou, e riro te poihuraa o te Itenati e horo‘a i teie mau hoho‘a maumau e aore râ o te hoʻi noa i muri.

Nahea vau i te opere i te hoê hono no te hoê hoho‘a ?

E faa‘ohipa i te parau Hoho‘a operehia e aore râ te Titau i te hono tei niʻa i te mau pitopito e vai ra i ni‘a i te rave‘a faahaʻuti. E nehenehe ta outou ia tahohoʻa i te hono e tapiri atu ai i roto i te hoê rata uira e aore râ te hoê api Itenati.

Eaha te ohipa a te parau « Titau i te numera » ?

E nehenehe ta outou e faa‘ohipa i te Titau i te numera no te tahohoʻa i te numera no te HTML ei reira e tapiri atu ai i ni‘a i ta outou api Itenati. E nehenehe ta outou e faa‘ohipa i teie pitopito no te haamau roa i te rave‘a faahaʻuti LDS i ni‘a i ta outou api Itenati.

Te pura ra te hoê faa‘iteraa i ni‘a i te rave‘a faahaʻuti LDS o te parau nei, titauhia ia faananea vau i te Flash. Nahea i te faananea ?

E faa‘ite mai te rave‘a faahaʻuti i te hoê poroʻi mai teie te huru :

E taumi i ni‘a i te poroʻi no te farii i te Flash apî roa a‘e mai te taiete Adobe.

Aita te rave‘a faahaʻuti LDS e tere maitai ra e aore râ ua hape te hoho‘a te patahia ra. Nahea i te faaafaro i te reira ?

Ua tahito paha ïa te mau haamaramaramaraa o ta outou faanahoraa no te Itenati. No te faaore i te reira mau mea tahito e hi‘o i te mau mea apî, a taumi i te CTRL + F5 no te Windows e aore râ COMMAND + SHIFT + R no te Mac.

Rave‘a faahaʻuti Windows (te mea mata‘ita‘i noa e aore râ te raveʻa faaroo noa)

E faa‘ohipa LDS.org i te rave‘a faahaʻuti Windows a Microsoft no te faatere i te mau haapurororaa Itenati, te video e te raveʻa faaroo. No te mata‘ita‘i e aore ra no te faaroo i te haapurororaa Itenati video e te raveʻa faaroo, titauhia ia fana‘o outou i te rave‘a faahaʻuti Windows i ni‘a i ta outou matini mai te mea aita e vai ra ta outou.

No te tamata e, e rave‘a faahaʻuti Windows anei ta outou i ni‘a i ta outou matini roro uira, a taumi i te Windows Media Player test (tamataraa no te rave‘a faahaʻuti Windows). Mai te mea e matara mai te hoê maramarama na‘ina‘i e e faaroo outou i te hoê mea, te vai ra ïa ta outou player. Mai te mea e pura mai te poroʻi e, titauhia te hoê « plug-in » e aore râ te tahi faanahoraa tauturu, ei reira E faauta uira mai ïa i te rave‘a faahaʻuti Windows , e mea tamoni ore.