Mga Feature sa Player


video player features
 1. Mga Impormasyon sa Video
  Nagsangkap og impormasyon sa video nga gi-play.
 2. Share
  Makapahimo nimo nga ma-share ang video pinaagi sa pagkopya sa link ug i-share kini pinaagi sa email o IM. Mahimo usab kini nimong i-share gamit ang Facebook o Twitter.
 3. Link
  Makapahimo nimo nga mokopya ug mo-share sa link sa web.
 4. Embed
  Makapahimo nimo sa pagkopya sa player embed code ug madugang ang player sa web site o blog.
 5. Play/Pause button
 6. Navigator
  Ang navigator mopakita nimo sa time code sa video ug makapahimo nimo sa pagbalhin sa mga points sa video pinaagi sa pag-drag paatras ug pauna.
 7. Live DVR Button
  Samtang magtan-aw og live nga video stream mahimo nimong ibalhin sa miaging point sa video o i-klik ang pause button, ang live button mo-gray. Ang pagtuplok pag-usab sa live button makabalik sa video ngadto sa live ug ang button mobalik pagka-green kon gitan-aw ang live video. (Kon magtan-aw sa gusto nga video, ang live button dili magamit ug imong ma-drag sa bisan asa nga point sa video ).
 8. Closed Captioning
  I-klik kini nga button aron magtan-aw nga may closed caption [subtitle]. Sa pagtan-aw nga may closed caption sa iOS device sunda kining mga intruksyon:

  • I-klik ang “Settings”
  • I-klik ang “Videos”
  • Ibalhin sa “On” ang “Closed Captioning”
 9. Tibuok Screen
  I-klik kini nga button aron makita ang video sa tibuok screen.

 10. Volume
  I-klik kini nga button aron sa pagkontrol sa volume.