Funkce přehrávače


video player features
 1. Informace o videu
  Uvádí informace o přehrávaném videu.
 2. Sdílet
  Umožňuje vám sdílet video tím, že si odkaz můžete zkopírovat a sdílet ho pomocí e-mailu nebo nějaké IM služby. Ke sdílení můžete použít také Facebook nebo Twitter.
 3. Odkaz
  Umožňuje vám zkopírovat a sdílet internetový odkaz.
 4. Kód pro vložení
  Umožňuje vám zkopírovat kód pro vložení přehrávače a umístit přehrávač na internetovou stránku nebo do blogu.
 5. Tlačítko přehrát/pozastavit
 6. Ukazatel přehrávání
  Ukazatel přehrávání zobrazuje časový kód videa a umožňuje vám posouvat se v přehrávaném videu dopředu nebo dozadu.
 7. Tlačítko živého vysílání
  Když sledujete živé vysílání, můžete se přesunout na dřívější místo ve vysílání nebo kliknout na tlačítko pozastavit – v takovém případě tlačítko živého vysílání zešedne. Když pak znovu kliknete na toto tlačítko, video se přepne do živého vysílání a tlačítko při sledování živého vysílání opět zezelená. (Při sledování videa ze záznamu bude toto tlačítko neaktivní a vy se můžete v rámci videozáznamu přesouvat na jakékoli místo.)
 8. Skryté titulky
  Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte skryté titulky. Chcete-li sledovat skryté titulky na zařízení se systémem iOS, postupujte takto:

  • Klikněte na „Nastavení“
  • Klikněte na „Videa“
  • Přepněte „Skryté titulky“ na „Zapnuto“
 9. Celá obrazovka
  Kliknutím na toto tlačítko můžete video sledovat na celé obrazovce.

 10. Hlasitost
  Kliknutím na toto tlačítko ovládáte hlasitost.