Bilembo ya Lecteur


Bilembo ya lecteur video
 1. Nsango uta na Video
  Ezali kopesa nsango etali video oyo ezali kobetama.
 2. Kabola
  ekopesa yo nzela ya kokabola video na kosalaka kopi ya nzela ya kokotela mpe kokabolaka na nzela ya email to IM. Okoki lisusu kokabola na kosalelaka Facebook to Twitter.
 3. Nzela ya Kokotela
  epesi yo nzela ya kokoma mpe kokabola nzela ya kokotela ya site interneti.
 4. Ekotisami
  epesi yo nzela ya kosala kopi ya code ekotisami ya lecteur mpe kobakisa lecteur na site to blog ya Interneti.
 5. Kobeta/Buto ya kopemisa
 6. Navigateur
  Navigateur ekolakisa yo molai ya ntango ya video mpe ekopesa yo ndingisa ya koleka na biteni songolo ya video na kokendaka nsima mpe liboso.
 7. Buto ya DVR
  Ntango ozali kotala video okoki kokende na esika eleki na video to kofina mopemisi, buto ya video ekokoma moindo. Kofina buto ya kobandela lisusu ekozongisa video mpe buto ekozonga mayi ya mpondu ntango video ezali kotalama. (Na kotalaka video soki basengi, buto ekosala lisusu te mpe okoki kolekisa video esika nionso olingi).
 8. Sous-Titrage
  Fina buto oyo mpo na kolakisa Sous-titrage. Mpo na kotala sous-titrage na masini moko ya IOS landa malakisi oyo:

  • Fina “Bisika”
  • Fina “Bavideo”
  • Balula “Sous-Titrage” na “Pelisa”
 9. Etando Mobimba
  Fina buto mpo na kolakisa video mobimba

 10. Mongongo
  Fina buto oyo mpo na kobongisa boyoki