Te mau tapaʻo taa ê no te mata‘ita‘iraa i te mau hoho‘a


video player features
 1. Haamaramaramaraa no ni‘a i te hoho‘a
  Te horo‘a nei i te mau haamaramaramaraa no ni‘a i te hoho‘a te haʻutihia ra.
 2. Faaite
  E nehenehe ta outou e faa‘ite i teie hoho‘a na roto i te tahohoʻaraa i te hono e opere atu ai na roto i te rata uira e aore râ te mau parau hapono. E nehenehe atoa ta outou e faa‘ohipa ia Facebook e ia Twitter.
 3. Hono
  E nehenehe ta outou e tahohoʻa i te hono natirara no te opere atu.
 4. Haamau
  E nehenehe ta outou e tahohoʻa i te numera no teie mata‘ita‘iraa e tapiri atu ai i ni‘a i te tahi tahua Itenati e aore râ blog.
 5. Pitopito Haʻuti/Tapeʻa
 6. Tapa‘o uati
  Te faa‘ite nei te tapa‘o uati i te taime tei reira te hoho‘a e e nehenehe ta outou e ratere na roto i te hoho‘a na roto i te haʻutiraa i teie tapa‘o i mua e aore râ muri.
 7. Pitopito mata‘ita‘iraa tiʻa
  Ia mata‘ita‘i outou i te hoê haapurororaa Itenati video, te haapurororaa tiʻa, e nehenehe ta outou e hoʻi i muri e aore râ e taumi i te pitopito tapeʻa, e taui te û o te pitopito mata‘ita‘iraa ti‘a ei û rehu. Ia taumi faahou outou i ni‘a i teie pitopito mata‘ita‘iraa ti‘a, e haamata faahou te hoho‘a i te taime ti‘a e e taui to’na û i te û matie no te mea te mata‘ita‘i ra outou i te haapurororaa ti‘a. (Ia mata‘ita‘i ana‘e outou i te hoê hoho‘a ta outou iho i ma‘iti, e pohe te pitopito mata‘ita‘iraa ti‘a e e nehenehe ta outou e faahaere i te hoho‘a i te vahi ta outou e hinaaro ia mata‘ita‘i).
 8. Parau papa‘i teata
  A taumi i teie pitopito no te mata‘ita‘i e te parau papa‘i teata. No te faatere i te parau papa‘i teata i ni‘a i te hoê matini iOS, teie te mau arata‘iraa :

  • Taumi i ni‘a i te parau « Settings »
  • Taumi i nia i te parau « Videos »
  • E taui i te « Closed Captioning » i ni‘a i te « On »
 9. Piaraa rahi roa a‘e
  Taumi i teie pitopito no te mata‘ita‘i i te hoho‘a i ni‘a i te paruai rahi.

 10. Haapuairaa
  Taumi i teie pitopito no te haʻuti i te haapuairaa.