Player Features


video player features
 1. Video Information
  Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ipinapalabas na video.
 2. Ibahagi
  Pinahihintulutan kang ibahagi ang video sa pamamagitan ng pagkopya ng link at pagbabahagi sa pamamagitan ng email o IM. Maaari ka ring magbahagi gamit ang Facebook o Twitter.
 3. Link
  Pinahihintulutan kang kopyahin at ibahagi ang web link.
 4. Embed
  Pinahihintulutan kang kopyahin ang player embed code at idagdag ang player sa web site o blog.
 5. Play/Pause button
 6. Navigator
  Ipinapakita sa iyo ng navigator ang time code ng video at pinahihintulutan kang pumunta sa iba’t ibang bahagi ng video sa pamamagitan ng pagbabalik-balik dito.
 7. Live DVR Button
  Habang nanonood ng live video stream maaari kang pumunta sa sinundang bahagi ng video o i-klik ang pause button, magkukulay-abo o gray ang live button. Sa pagpindot muli sa live button malilipat na ulit ang video sa live at magiging kulay berde kapag live video ang pinapanood. (Kapag papanoorin ang video sa bahaging gusto mo, ang live button ay hindi gagana at maaari mong ilipat-lipat ang navigator saan mang bahagi ng video).
 8. Closed Captioning
  I-klik ang button na ito para makita ang closed captioning. Para makita ang closed captioning sa iOS device sundin ang mga instruksyong ito:

  • I-klik ang “Settings”
  • I-klik ang “Videos”
  • Gawing “On” ang “Closed Captioning”
 9. Full Screen
  I-klik ang button na ito para mapanood ang video sa buong screen.

 10. Volume
  I-klik ang button na ito para makontrol ang volume.