Chức Năng của Máy Player


video player features

 1. Thông Tin về Video
  Cung ứng thông tin về video đang được phát.
 2. Chia Sẻ
  Cho phép bạn chia sẻ video bằng cách sao chép đường liên kết và chia sẻ qua email hoặc IM (Tin Nhắn Tức Thời) Bạn cũng có thể chia sẻ bằng cách sử dụng Facebook hoặc Twitter.
 3. Đường Liên Kết
  Cho phép bạn sao chép và chia sẻ đường liên kết trang mạng.
 4. Nhúng
  Cho phép bạn sao chép mã trình nhúng của máy player và thêm máy player vào một trang mạng hoặc blog.
 5. Nút Chơi/Tạm Dừng
 6. Bộ Điều Hướng
  Bộ điều hướng cho bạn thấy mã số thời gian của video và cho phép bạn di chuyển đến các điểm trong video bằng cách quay qua quay lại các điểm đánh dấu thời gian trên video.
 7. Nút DVR Trực Tiếp
  Trong khi xem hình ảnh video trực tiếp, bạn có thể quay đến một điểm trước đó trong video hoặc bấm vào nút tạm dừng, thì nút trực tiếp sẽ chuyển thành màu xám. Việc đẩy nút trực tiếp một lần nữa sẽ làm cho video quay về trực tiếp và nút sẽ trở lại màu xanh lá cây khi video trực tiếp đang được xem. (Khi xem video theo yêu cầu, nút trực tiếp sẽ không hoạt động và bạn có thể quay đến bất kỳ điểm nào trong video).
 8. Phụ Đề Chạy Chữ
  Bấm vào nút này để xem với phụ đề chạy chữ. Để xem phụ đề chạy chữ trên một thiết bị iOS theo các chỉ dẫn sau đây:

  • Bấm vào ″Cài Đặt″
  • Bấm vào ″Video″
  • Chuyển ″Phụ Đề Chạy Chữ″ sang ″Bật″
 9. Toàn Bộ Màn Hình
  Bấm vào nút này để xem toàn bộ màn hình video.

 10. Âm lượng
  Bấm vào nút này để điều khiển âm lượng.