Faapasi le faatautaiga autu

April 2004

Sauniga i le Taeao o le Aso Toonai Faatelē
Sii Mai le Otio
Sauniga i le Afiafi o le Aso Toonai Faatelē
Sii Mai le Otio
Sauniga i le Taeao o le Aso Sa Faatelē
Sii Mai le Otio
Sauniga i le Afiafi o le Aso Sa Faatelē
Sii Mai le Otio