Dil nga lundrimi kryesor

October 2006

Sesioni i Paradites të së Shtunës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Paradites të së Dielës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik