Faapasi le faatautaiga autu

Oketopa 2006

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio
Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio