Leka bonana ya yambo

Sanza ya Minei 2007

Liyangani ya Poso na Ntongo
Liyangani ya Poso na Nsima ya Nzanga
Liyangani ya Bonganganzambe
Liyangani ya Eyenga na Nsima ya Nzanga Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Likita Linene ya Bilenge Basi