Үндсэн цэсийг алгасах

Дөрөвдүгээр сар 2007

Санваарын хуралдаан Өргөсгөх
Аудио бичлэгийг татаж авах
Видео бичлэгийг татаж авах
Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан Өргөсгөх
Аудио бичлэгийг татаж авах
Видео бичлэгийг татаж авах
Залуу Эмэгтэйчүүдийн Ерөнхий чуулган Өргөсгөх
Аудио бичлэгийг татаж авах
Видео бичлэгийг татаж авах