Faapasi le faatautaiga autu

Aperila 2007

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai Faatelē
Sii Mai le Otio
Sauniga a le Au Perisitua Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio
Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio