Dil nga lundrimi kryesor

October 2007

Sesioni i Paradites të së Shtunës Zgjero
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Pasdites të së Shtunës Zgjero
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Priftërisë Zgjero
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Paradites të së Dielës Zgjero
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Pasdites të së Dielës Zgjero
Shkarko Materialin Filmik