Handingana ny zavatra izay jerena amin’izao fotoana izao

ôktôbra 2007

Fivoriana Sabotsy Maraina Hitaro
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana Sabotsy Tolakandro Hitaro
Hisintona horonan-tsary
Fivoriamben’ny Fisoronana Hitaro
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana Alahady Tolakandro Hitaro
Hisintona horonan-tsary