Faapasi le faatautaiga autu

Oketopa 2007

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai Faatelē
Siiina Mai le Vitio
Sauniga a le Au Perisitua Faatelē
Siiina Mai le Vitio
Sauniga o le Taeao o le Aso Sa Faatelē
Siiina Mai le Vitio
Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa Faatelē
Siiina Mai le Vitio