Handingana ny zavatra izay jerena amin’izao fotoana izao

April 2008 General Conference

Fivoriana Sabotsy Tolakandro Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriamben’ny Fisoronana Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana Alahady Maraina Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary