Haapae i te ratereraa rahi

Atopa 2008

Tuhaa pureraa no te avatea sabati Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video