Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

 listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Առավոտն է բացվում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Առաջ, Սրբեր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Բարի գալուստ համաժողով Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայել, Իսրայել, Աստված կանչում է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Becoming Provident Providers Temporally and Spiritually Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Respect and Reverence Margaret S. Lifferth  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Revealed Quorum Principles Michael A. Neider  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք ուրախանանք Հավաքվածներ
Finding Strength in Challenging Times! Elder Allan F. Packer  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

The Power of Covenants Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Consider the Lilies Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
ձախորդություն Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իմ Քավիչն ապրում է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

 listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Come, Thou Glorious Day of Promise Combined Choir from the Salt Lake Area Institutes of Religion
Come, O Thou King of Kings Combined Choir from the Salt Lake Area Institutes of Religion
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Church Auditing Department Report, 2008 Ռոբերտ Վ. Քանթվել  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Statistical Report, 2008 Բրուք Պ. Հեյլս watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Learning the Lessons of the Past Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Our Father’s Plan—Big Enough for All His Children Երեց Քվենթին Լ. Քուք watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք առաջ շարժվենք Հավաքվածներ
Faith in the Lord Jesus Christ Elder Kevin W Pearson watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Faith in Adversity Elder Rafael E. Pino watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Temple Worship: The Source of Strength and Power in Times of Need Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Lessons from the Lord's Prayers Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Sing We Now at Parting Combined Choir from the Salt Lake Area Institutes of Religion
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Քահանայության նիստ

 listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Երգեք գովք Նրան Այդահոյի Բրիգամ Յանգ Համալսարանի Քահանայության երգչախումբ
Father in Heaven Այդահոյի Բրիգամ Յանգ Համալսարանի Քահանայության երգչախումբ
Counsel to Young Men Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքեր watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

This Is Your Phone Call Եպիսկոպոս Ռիչարդ Ս. Էդգլի  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Priesthood Responsibilities Երեց Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Բարձր լեռան վրա Հավաքվածներ
We Are Doing a Great Work and Cannot Come Down Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

“Man Down!” Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Be Your Best Self Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կգնամ ուր կուզես, Տեր Այդահոյի Բրիգամ Յանգ Համալսարանի Քահանայության երգչախումբ
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փառք Տիրոջը Ամենազոր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Sweet Hour of Prayer Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Դուք կարող եք ճամփան պայծառ դարձնել Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
The Way of the Disciple Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Come unto Him Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Get On with Our Lives Երեց Սթիվեն Ե. Սնոու watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայելի Քավիչը Հավաքվածներ
His Arm Is Sufficient Բարբարա Թոմսոն watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

None Were with Him Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

This Is My Beloved Son Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Be of Good Cheer Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

 listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Now We'll Sing with One Accord Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
O My Father Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Unselfish Service Երեց Դալլին Հ. Օքս  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Honorably Hold a Name and Standing Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Sacred Homes, Sacred Temples Elder Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տար մեզ, Մեծ Եհովա Հավաքվածներ
Gifts to Help Us Navigate Our Life Elder José A. Teixeira watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

His Servants, the Prophets Elder F. Michael Watson  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

“Bring Souls unto Me” Երեց Լ. Թոմ Փերի watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Մինչև նոր հանդիպում Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեր ընդ ձեզ մինչև նոր հանդիպում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Երիտասարդ Կանանց գերագույն ժողով

watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

As Zion's Youth in Latter Days Young Women Choir from Stakes in East Millcreek, Cottonwood, and Olympus
He Sent His Son Young Women Choir from Stakes in East Millcreek, Cottonwood, and Olympus
Be Thou an Example of the Believers Էնն Մ. Դիբ watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

A Virtuous Life—Step by Step Մերի Ն. Քուք watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Virtue: For Such a Time as This Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Come Let Us Go Up to the Mountain of the Lord Էլեյն Ս. Դալտոն watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Էլ ավել սրբություն տուր ինձ Հավաքվածներ
May You Have Courage Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

հավատքին հավատարիմ Young Women Choir from Stakes in East Millcreek, Cottonwood, and Olympus