Үндсэн цэсийг алгасах

April 2009 General Conference

Санваарын хуралдаан Өргөсгөх
Аудио бичлэгийг татаж авах
Видео бичлэгийг татаж авах
Ням гарагийн өглөөний хуралдаан Өргөсгөх
Аудио бичлэгийг татаж авах
Видео бичлэгийг татаж авах
Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан Өргөсгөх
Аудио бичлэгийг татаж авах
Видео бичлэгийг татаж авах
Залуу Эмэгтэйчүүдийн Ерөнхий чуулган Өргөсгөх
Аудио бичлэгийг татаж авах
Видео бичлэгийг татаж авах