Laktawan ang main navigation

October 2009 General Conference

Kinatibuk-ang Miting sa Relief Society Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video