Handingana ny zavatra izay jerena amin’izao fotoana izao

October 2009 General Conference

Fivoriana Sabotsy Maraina Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana Sabotsy Tolakandro Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriamben’ny Fisoronana Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriamben’ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary