Handingana ny zavatra izay jerena amin’izao fotoana izao

October 2009 General Conference