Faapasi le faatautaiga autu

Oketopa 2009

Sauniga a le Au Perisitua Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio
Sauniga Aoao a le Aualofa Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio