Haapae i te ratereraa rahi

Atopa 2009

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Putuputuraa rahi a te Sotaiete Tauturu Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video