ข้ามการนำทางหลัก

October 2009 General Conference

ภาคฐานะปุโรหิต ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
ภาคเช้าวันอาทิตย์ ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
การประชุมใหญ่สมาคมสงเคราะห์สามัญ ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์