Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Քաղցր է գործը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Եկեք, Տիրոջ զավակներ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Բարի գալուստ համաժողով Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Արև է շողում իմ հոգում այսօր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
The Power of the Priesthood Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքեր watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

“And upon the Handmaids in Those Days Will I Pour Out My Spirit” Ջուլի Բ. Բեք watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Our Path of Duty Եպիսկոպոս Քեյթ Բ. Մաքմալին watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Տար մեզ, Մեծ Եհովա Հավաքվածներ
The Rock of Our Redeemer Elder Wilford W. Andersen watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Mothers and Daughters Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

He Sent His Son Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Help Them on Their Way Home Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Աստծո Սրբեր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

 listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Come, Listen to a Prophet's Voice Օրեմի Կրոնի Ինստիտուտի միացյալ երգչախումբ
I Feel My Savior's Love Օրեմի Կրոնի Ինստիտուտի միացյալ երգչախումբ
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Church Auditing Department Report, 2009 Ռոբերտ Վ. Քանթվել  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Statistical Report, 2009 Բրուք Պ. Հեյլս  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Mothers Teaching Children in the Home Երեց Լ. Թոմ Փերի  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

The Blessing of Scripture Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար Հավաքվածներ
Helping Hands, Saving Hands Elder Koichi Aoyagi watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

When the Lord Commands Elder Bruce A. Carlson watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Watching with All Perseverance Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Place No More for the Enemy of My Soul Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Քեզ ավելի մոտ, Տեր Օրեմի Կրոնի Ինստիտուտի միացյալ երգչախումբ
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Քահանայության նիստ

 listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

God Loved Us, So He Sent His Son Priesthood Choir from Brigham Young University
Choose the Right Priesthood Choir from Brigham Young University
Healing the Sick Երեց Դալլին Հ. Օքս  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

The Divine Call of a Missionary Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

The Magnificent Aaronic Priesthood Դեյվիդ Լ. Բեք  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Փառք Աստծուն բարձրում Հավաքվածներ
Continue in Patience Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Act in All Diligence Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Preparation Brings Blessings Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

The Iron Rod Priesthood Choir from Brigham Young University
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

 listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ուրախության այս օրը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Christ the Lord Is Risen Today Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
This Is the Christ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
“You Are My Hands” Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

He Lives! All Glory to His Name! Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Turn to the Lord Երեց Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Ցնծա, Տերն Արքա է Հավաքվածներ
That Our Children Might See the Face of the Savior Շերիլ Ս. Լանթ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

We Follow Jesus Christ Երեց Քվենթին Լ. Քուք watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Երբ Նա գա կրկին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
He Is Risen! Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

He Is Risen! Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Come, O Thou King of Kings Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Jesus, Once of Humble Birth Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Generations Linked in Love Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Our Duty to God: The Mission of Parents and Leaders to the Rising Generation Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Mother Told Me Elder Bradley D. Foster watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

I Know That My Redeemer Lives Հավաքվածներ
All Things Work Together for Good Elder James B. Martino watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Developing Good Judgment and Not Judging Others Elder Gregory A. Schwitzer watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Things Pertaining to Righteousness Elder Francisco J. Viñas watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Պատմիր ինձ Հիսուսի մասին Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

A Word at Closing Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Ինձ հետ մնա այս երեկո Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ
Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Երիտասարդ Կանանց գերագույն ժողով

 listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Բարձր լեռան վրա Young Women Choir from Stakes in Lehi
Dearest Children, God Is Near You Young Women Choir from Stakes in Lehi
Be of a Good Courage Էնն Մ. Դիբ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Never, Never, Never Give Up! Մերի Ն. Քուք  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Be Strong: I Know Who I Am Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի watchlisten
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Remember Who You Are! Էլեյն Ս. Դալտոն  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Ով Դու, մեր Փրկության Վեմ Young Women Choir from Stakes in Lehi
Your Happily Ever After Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ  listen
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Աստծո Սրբեր Հավաքվածներ