Handingana ny zavatra izay jerena amin’izao fotoana izao

April 2010 General Conference

Fivoriana Alahady Tolakandro Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary