Үндсэн цэсийг алгасах

April 2010 General Conference

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан Өргөсгөх
Аудио бичлэгийг татаж авах
Видео бичлэгийг татаж авах