Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Ia Outou Alofa Atu i Nisi, ma Faia ai se Eseesega

Ia Outou Alofa Atu i Nisi, ma Faia ai se Eseesega

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

O le matagofie o faiaoga asiasi o le vaaia lea o le suiga i olaga, loimata ua soloiesea, o molimau ua tuputupu ae, o tagata ua alofaina, ma aiga ua faamalolosia.

Ou uso pele, o se faamanuiaga i lo’u olaga lo tatou mafuta ai ma lagonaina le malosi o lo outou tuuto ma le alolofa mo le Alii. Faafetai mo le alofa ma le agalelei o loo outou faasoa atu i isi i aso taitasi.

I le vaitaimi o le popofou o le Aualofa i Navu, ua tatou iloa ai na femalagaai le usoga mai lea fale i lea fale, ma auauna atu le tasi i le isi, fuafuaina manaoga, auina atu meaai, tausia ē mama’i, ma faaalia le agaalofa mo tamaitai taitoatasi ma lona aiga.1 O lea tulaga ua toe faamanatu mai ai le mau o loo maua i le Iuta: “Ia outou alofa atu i nisi ma ia faia se eseesega.”2 A o ou mafaufau i lenei mau ma lona uiga, e liliu atu ou manatu i le Faaola ma le tele o taimi o loo talanoa mai ai nei mau i le alofa ma le agaalofa o Keriso mo tagata uma.

I le Feagaiga Fou, e tele taimi tatou te faitau ai e faapea ona “mutimutivale ai lea o [le] alofa”3 o Keriso, i tagata a o tali atu o Ia i o latou manaoga. Sa alofa o Ia ina ua Ia silasila atu ua fiaaai i latou ma sa Ia fafagaina ai, pe ina ua mama’i ma sa Ia faamaloloina i latou, pe ina ua latou manaomia le fafagaina faaleagaga sa Ia aoao atu ia te i latou.

O le agaalofa o lona uiga o le lagonaina o le alofa ma le alofa mutimutivale i le isi tagata. O lona uiga o le lagonaina o le tigaalofa ma le manao e tuuitiitia mafatiaga o isi. O lona uiga o le faaali atu o le agalelei ma le lotoalofa i se isi tagata.

Ua poloai mai le Faaola ia tatou faia le mea na Ia faia,4 ina ia fesui a outou avega, ina ia faamafanafana i e ua tatau i ai le faamafanafanaga, ina ia faanoanoa faatasi ma e faanoanoa,5 ina ia fafagaina e o fia aai, asiasi i e mama’i,6 ina ia fesoasoani i e vaivai, ia si’i ae lima o loo tautau i lalo,7 ma ina ia “aoao le tasi i le tasi i mataupu o le malo.”8 Ia te au lava ia o nei upu ma faatinoga e faamatalaina ai ia faiaoga asiasi —o i latou o e auauna atu i isi.

O faiaoga asiasi e tuuina atu ai i tamaitai le avanoa e tausia ai, fefaamalosia’i, ma aoao ai le tasi ma le isi. E pei lava ona tuuina atu i se aoao i le Perisitua Arona le tiutetauave o le “leoleo pea o le Ekalesia” ma ia “faatasi ai ma le faamalosia o i latou,”9 e faaali atu e se faiaoga asiasi lona alofa e ala i le mafaufau ma le agaga tatalo i tamaitai taitoatasi ua tofia o ia e auauna atu i ai.

Ua faamanatu mai e Sister Julie B. Beck ia i tatou, “Talu ai tatou te mulimuli i le faataitaiga ma aoaoga a Iesu Keriso, o lea tatou te faatauaina ai lenei valaauga paia ia alolofa, iloa, auauna atu, malamalama, aoao atu, ma galulue e avea ma Ona sui.”10

O le asō, ou te fia talanoa atu i ni mea se lua:

 • O faamanuiaga e te avatua i isi ao e auauna atu o se faiaoga asiasi.

 • Ma faamanuiaga e te maua a o e auauna atu i isi.

O Faamanuiaga E te Avatua i Isi ao E Auauna Atu o se Faiaoga Asiasi

O se taimi e lei mamao atu, sa ou asiasi atu ai i se vaega o tamaitai i Anchorage, Alaska. Pe tusa ma le 12 tamaitai sa i le potu ma le isi toa 6 sa auai e ala i telefoni sa faaleotele, mai aai ma taulaga o Alaska atoa. O le toatele o nei tamaitai e faitau selau maila le mamao mai le falelotu o le Ekalesia le mea e nonofo ai. Sa aoao mai e nei tamaitai ia te au le uiga o le faiaoga asiasi.

O le faia o se asiasiga patino i uso uma lava e manaomia ai le alu i se vaalele, malaga i le vaa, po o le malaga foi i se taavale i mea mamao. O le mea moni lava, o le taimi ma le tau o feoaiga na lē mafai ai ona faia ni asiasiga i fale po o aiga. E ui i lea, sa lagona e nei uso le vavalalata o la latou sootaga ona sa latou tatalo faatauanau mo le tasi ma le isi ma sa latou sailia le taitaiga a le Agaga Paia e iloa ai mea o loo manaomia e i latou, e ui lava ina sa le o taimi uma latou te i ai iina. Sa mafai ona latou fesootai i le telefoni, Initoneti, ma le meli. Sa latou auauna atu ma le alofa ona sa latou osifeagaiga ma le Alii ma mananao e faamanuia ma faamalolosia o latou uso.

O le isi soa tuuto o faiaoga asiasi i le Ripapelika Temokarasi o Congo, sa matua mamao se mea e savavali ai e asi se tamaitai ma lana pepe. Sa saunia ma le agaga tatalo e nei uso se savali ma sa la fia iloa pe mafai faapefea ona la faia se eseesega i le olaga o lenei tamaitai pele sa la asia. Sa matuai fiafia le tamaitai i le la asiasiga. I lona lagona, o le la asiasiga sa o se savali mai le lagi na tuuina mai faapitoa mo ia. Sa faagaeetia ma faamanuiaina uma le tamaitai, o lona aiga, ma faiaoga asiasi, a o feiloai ai faiaoga asiasi i lona fale. O le savaliga umi sa le’i foliga mai o se osigataulaga. Sa i ai i nei faiaoga asiasi le agaalofa, ma faia ai se eseesega mo le lelei, ma faamanuiaina ai le olaga o lenei tamaitai.

O nofoaga mamao, o tupe alu, ma tulaga i le saogalemu e faia e le tagata lava ia, o le faigata o fesootaiga faalemasina i nisi o eria o le Ekalesia, ae peitai e ala mai i le mana o faaaliga faaletagata lava ia, e maua ai e uso o e saili moni ia alolofa atu i le tasi ma le isi, ma o loo tausia ma faamalosia le tasi ma le isi, ni auala anoa e faataunuu ai lenei valaauga mai le Alii.

O se peresitene musuia o le Aualofa e soalaupule ma lona epikopo ma faia i le agaga tatalo tofiga o faiaoga asiasi e fesoasoani ia te ia i le vaaiga ma le tausiga o tamaitai taitoatasi o le uarota. Pe a tatou malamalama i lenei faiga o le fefautuaa’i ma faaaliga, ua tatou malamalama lelei foi i lo tatou tiutetauave taua o le auauna atu ma mafai ona faalagolago atili atu i le Agaga e taialaina a tatou taumafaiga.

O au foi o se tasi e asia le toatele o tamaitai i masina taitasi ma e ou te faailoa atu ma le fiafia i se faailoga o le mapusela, “Ua uma la’u asiasiga!” Ia atonu la, o le vaega lea na ou lipotia atu ua maea, ae afai ua na o le pau lena o le mafuaaga ou te faia ai, oka se faaletonu.

O le matagofie o asiasiga a faiaoga asiasi e le o le vaaia o le 100 pasene i lipoti faalemasina; o le matagofie o faiaoga asiasi o le vaaia o suiga i olaga, loimata ua soloiesea, molimau ua tuputupu ae, tagata ua alofaina, aiga ua faamalolosia, tagata ua faafiafiaina, o e fiaaai ua fafagaina, o tagata mama’i ua asia, ma i latou o e faavauvau ua faamafanafanaina. O le mea moni, e le taitai uma ona fai asiasiga aua o taimi uma lava tatou te vaavaaia ma faamalolosia ai.

O le isi faamanuiaga o le faia o asiasiga o le faateleina ai lea o le lotogatasi ma le alofa. Ua fautua mai tusitusiga paia i le auala e ausia ai: “Na ia poloai atu foi ia te i latou … ia latou faamoemoe i le mea e tasi ona ua tasi i le faatuatua ma le papatisoga ua tasi, ma ua fusifusia faatasi o latou loto i lotogatasi ma le fealofani.”11

E toatele ni tamaitai ua lipoti mai e faapea, o le pogai na latou toe foi mai ai i le Ekalesia, ona o se faiaoga asiasi faamaoni sa alu atu pea lava pea i masina taitasi ma auauna atu ia i latou, laveai mai i latou, ma alofagia i latou, ma faamanuiaina i latou.

O isi taimi o le savali o le mea aupito taua lea e mafai ona e faasoa atu i se asiasiga faapitoa. O nisi tamaitai e itiiti lava se tausiga faaleagaga latou te maua i o latou olaga ae vagana ai le savali o le a e molimoliina atu. O Savali a Faiaoga Asiasi i le Liahona o ni savali faaletalalelei lea e fesoasoani i tamaitai taitasi e faateleina ai lona faatuatua, faamalosia lona aiga, ma faamamafa atu le auaunaga lima foai.

I nisi taimi o le faamanuiaga e aupito taua i lau asiasiga o le tau lava o le faalogo. O le faalogo e aumaia ai le mafanafana, malamalama, ma le faamalologa. E i ai foi se taimi atonu e manaomia ai le afe i luga o lima o lou laei ae e alu atu e galue i totonu o le fale pe fesoasoani e faana se tamaitiiti o tagi.

O Faamanuiaga E Te Maua a o E Auauna Atu I Isi

E tele faamanuiaga e te naua pe a e auauna atu i isi. Sa ou faapea i nisi o taimi, “Oi, e tatau ona faate’a la’u asiasiga!” (O taimi na sa galo ai ia te au sa ou asiasi ma aoaoina tamaitai. O taimi na sa ou mafaufau ai o se avega mamafa [le faia o le asiasiga] nai lo o se faamanuiaga.) Ou te faapea atu ma le faamaoni, a ou alu ou te asiasi, o taimi uma lava e lelei ai o’u lagona. Sa siitia, alofaina, ma faamanuiaina ai a’u, e masani lava e sili atu nai lo le uso sa ou asia. E faateleina lo’u alofa. E faateleina lo’u naunau e auauna atu. Ma e mafai ona ou iloa o se auala matagofie tele lenei ua fuafuaina e le Tama Faalelagi tatou te vaavaaia ai ma tausia ai le tasi ma le isi.

O isi faamanuiaga o le avea ma se faiaoga asiasi, tatou te iloa ai ma faauo ai ia i latou semanu tatou te le masani i ai. E i ai taimi e mafai ai ona avea i tatou ma se tali i talosaga a se isi. Ma le isi, o faaaliga faaletagata lava ia ma aafiaga faaleagaga e vavalalata le sootaga ma faiaoga asiasi.

Sa ou maua nisi o aafiaga e sili ona faalotomaulaloina ai, fiafia, ma faaleagaga i lo’u olaga a o ou saofai ai i totonu o fale o tina o le matou uarota ma vaega eseese i le lalolagi. Sa matou aoaoina le talalelei i le tasi ma le isi. Sa matou fetagisi faatasi, sa matou talie faatasi, sa matou foiaina faatasi ni faafitauli, ma na siitia ma faamanuiaina ai au.

O se tasi afiafi, e lata i le faaiuga o le masina, sa ou sauni ai ou te malaga ae ou te le’i asiasi atu lava i se tasi o o’u uso. Na fai si leva o le afiafi. E le’i faatulagaina se taimi ou te asia ai. Ou te le’i telefoni foi i ai. Sa leai sa’u paga. Ae sa tonu ia te au e taua lo’u asiasi atu i la’u uo o Siuli. O le tama teine a Siuli e igoa ia Asalei na fanau mai ma se faama’i o le vaivai o ponaivi. E ui lava ina sa toeitiiti atoa le ono o tausaga o Asalei, ae sa tino laitiiti lava ma sa le tele ni mea na mafai ona ia faia e ese mai le faaminoi o ona lima ma tautala. E taoto i luga o se pa’u fulufulu mamoe mālū i le aso atoa, i aso uma. O Asalei o se teineitiiti e mata fiafia, ma e ou te fiafia lava ou te faatasi atu ia te ia.

O lenei afiafi faapitoa ina ua ou taunuu atu i le fale, sa valaaulia au e Siuli ou te alu atu i totonu ma sa valaau mai Asalei, e i ai se mea sa manao e faaali mai ia te au. Sa ou alu atu i totonu ma ou tootuli i luga o le fola i le isi itu o Asalei ae o lona tina i le isi itu. Sa faapea mai Asalei, “Vaai foi i le mea e mafai ona ou faia!” Ma faatasi ai ma sina fesoasoani laitiiti a lona tina, sa mafai ai e Asalei ona faatafa ma toe taliaga. Na toetoe atoa le ono o tausaga na taumafai ai ia ausia lenei sini matagofie. A o ma patipati ma faamalosiau atu ma talie ma fetagisi faatasi i lenei mea faapitoa, sa ou faafetai ae i le Tama Faalelagi ona sa mafai ona ou asiasi atu ma ou le misia ai lenei mea maoae na tupu. E ui lava ina ua leva tausaga talu mai lena asiasiga ma ua faapea foi ona maliu le tamaitai lalelei o Asalei, ae o le a faavavau pea ona ou faafetai ona sa ou maua lena aafiaga faapitoa faatasi ma ia.

O lo’u lava tina pele sa avea o se faiaoga asiasi lelei ma tuuto mo le tele o tausaga. Sa mafaufau pea lava pea o ia i ni auala e mafai ona ia siitia ai ma faamanuia ai aiga sa ia asia. Sa faapitoa ona ia gauai atu i fanau a tamaitai sa ia asia ma le faamoemoe e faamalolosia ai aiga. Ou te manatua se tasi tamaitiiti e lima tausaga sa tamoe atu i lo’u tina i le lotu ma faapea atu, “O oe o lo’u faiaoga asiasi. Ou te alofa ia te oe!” O le avea o se vaega o soifuaga o tamaitai lelei ma o latou aiga o se faamanuiaga lea i lo’u tina.

E le o aafiaga uma e faatatau i faiaoga asiasi e lelei ma manaia. O nisi taimi e faigata ai, e pei o le asia o se aiga e faaletaliaina lelei ai oe, po o le taimi e faigata ai ona feiloai i se uso e pisi tele. E ono umi atu se taimi e fausia ai se mafutaga lelei ma nisi o uso. Ae a tatou saili moni e alolofa atu, tausia, ma tatalo mo le uso, o le a fesoasoani mai le Agaga Paia ia i tatou e saili se ala e tausia ma faamalosia ai o ia.

O Peresitene Thomas S. Monson e maoae tele i le auauna atu e pei ona sa faia e le Faaola. E masani ona maua atu o ia o asiasi ma fesoasoani atu i isi. Na ia saunoa e faapea: “Ua siomia i tatou e i latou e manaomia lo tatou gauai atu, la tatou faamalosiau atu, la tatou lagolagosua, la tatou faamafanafanaga, ma lo tatou agalelei … O i tatou o aao o le Alii i luga o le fogaeleele, faatasi ma le poloaiga e auauna atu ma sii a’e Ana fanau. O loo faalagolago mai o Ia ia i tatou taitoatasi.”12

“Ma e leai se tasi e mafai ona fesoasoani i lenei galuega vagana o le a lotomaulalo o [ia] ma tumu i le alofa, o i ai le faatuatua, faamoemoe, ma le agaalofa, e faautauta i mea uma i soo se mea lava o le a tuuina atu i [lana] tausiga.”13

Ua tuuina mai tamaitai tatou te asia ma aoaoina i la tatou tausiga. Ia tatou alolofa ma agalelei atu ma o le a faia ai se eseesega ia i latou o e ua tuuina mai tatou te tausia.

Uso e, ou te alofa ia te outou. Ou te tatalo ia outou lagonaina le alofa o lo tatou Tama Faalelagi ma lo tatou Faaola, o Iesu Keriso. Ou te molimau atu ia te outou o loo soifua le Faaola, i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Tagai Jill Mulvay Derr, Janath Russell Cannon, ma Maureen Ursenbach Beecher, Women of Covenant: The Story of Relief Society (1992), 32–33.

  2. Iuta 1:22.

  3. Mataio 9:36; 14:14.

  4. Tagai i le Ioane 13:15.

  5. Tagai i le Mosaea 18: 8–9.

  6. Tagai i le Mosaea 4:26.

  7. Tagai i le Mataupu Faavae ma Feagaiga 81:5.

  8. Mataupu Faavae ma Feagaiga 88:77.

  9. Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:53.

  10. Julie B. Beck, “O Le Aualofa: O Se Galuega Paia,” Liahona, Nov. 2009, 113.

  11. Mosaea 18:21.

  12. Thomas S. Monson, “O Le a Se Mea Ua Ou Faia mo Se Tasi i le Aso?” Liahona, Nov. 2009, 86.

  13. Mataupu Faavae ma Feagaiga 12:8.