Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | A o Tatou Toe Potopoto Faatasi Ai

A o Tatou Toe Potopoto Faatasi Ai

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

O le galuega faafaifeautalai o se tiute faaleperisitua—o se matafaioi ua faamoemoe le Alii mai ia i tatou o ē ua tele naua mea ua tuuina mai i ai.

Ou uso e ma tuafafine, susu maia ma maliu mai i lenei konafesi aoao, lea o loo faafofogaina ma maimoaina i le tele o auala i le lalolagi atoa. E momoli atu le faafetai tele ia i latou uma sa feagai ma le lavelave o le tuufaatasiga o lenei konafesi maoae.

Talu mai Aperila sa tatou feiloai ai, ua agai pea i luma le galuega a le Atua ma ua le faalavelaveina lava. Sa ou maua se avanoa e faapaia ai ni malumalu fou se fa. Sa matou malaga ma o’u fesoasoani ma isi o le Au Pulega Aoao, sa ou malaga i Gila Valley, Arizona; i Vancouver, British Columbia; i Cebu City i le Atu Filipaina; ma Kiev, Ukraine. E ese le matagofie o malumalu i nei nofoaga taitasi. Ua tofu avea nei malumalu ma faamanuiaga i olaga o o tatou tagata, ma o se faatosinaga mo le lelei ia i latou e le auai i la tatou tapuaiga.

O le afiafi i luma mai o le faapaiaga o le malumalu, sa matou maua ai se avanoa e maimoaina ai se faafiafiaga faaleaganuu, sa faatino e o tatou tupulaga talavou ma nisi o i latou ua fai si matutua. Sa faia nei faafiafiaga i malae tetele, e ui o Kiev sa matou tauaofia ai i se maota matagofie. O siva, pese, ma faatinoga ma faaaliga sa matagofie tele. E momoli atu la’u faamalo ma alofaaga ia i latou uma sa aofia ai.

O faapaiaga taiasi o malumalu, o se talisuaga faaleagaga lava. Sa matou lagaonaina le agaga o le Alii i na sauniga uma.

O le masina fou o le a toe faapaiaina ai le Malumalu o Laie Hawaii, o se tasi o malumalu aupito leva, lea sa toe faia ai se faafouga tele i le tele o masina. Ua matou sagisagi atu i lena faamoemoega paia.

E faaauau pea ona fausia malumalu. O le taeao nei, ou te fiafia e faasilasila atu nisi malumalu fou se lima, ua maua nofoaga e fau ai, ma o le a fausia i masina ma tausaga o lumanai i nofoaga nei: Lisbon i Potukale; Initianapolis i Initiana; Urdaneta i Filipaina; Hartford i Connecticut; ma Tijuana i Mekisiko.

O sauniga e faia i o tatou malumalu e matua taua mo lo tatou faaolataga ma le faaolataga o o tatou aiga ua maliliu. Ia tumau pea lo tatou faamaoni e o i malumalu, ia ua fausia ia latalata atu i o tatou tagata.

Ia, ae tatou te lei faalogologo atu i a tatou failauga i lenei taeao, se’i ou ta’u atu lava se mataupu e pele i lo’u loto, ma ua tatau ai lo tatou gauai atoatoa atu i ai. Ou te talanoa atu i le galuega faafaifeautalai.

Muamua, i alii talavou o le Perisitua Arona ma outou na alii talavou ua avea ma toeaina, ou te toe fai atu i mea ua loa ona aoao mai e perofeta—o alii talavou agavaa uma lava, malolosi e tatau ona saunia e auauna atu i se misiona. O le galuega faafaifeautalai o se tiute faaleperisitua—o se matafaioi ua faamoemoe le Alii mai ia i tatou ua tele naua mea ua tuuina mai i ai. Alii talavou, ou te apoapoai atu ia te outou, ia saunia mo le galuega faafaifeautalai. Ia tausisia lo outou mama ma le atoatoa ma le agavaa, e avea ma sui o le Alii. Tausisia le ola maloloina ma le malosi. Suesue i tusitusiga paia. Afai o i ai, ia o i le Seminare ma le InisititutiFaamasani i le tusitaulima a faifeautalai, o le Tala’i La’u Talalelei.

O se upu ia te outou tuafafine talavou: e ui e le tutusa o outou tiutetauave faaleperisitua ma alii talavou e auauna atu faafaifeautalai faamisiona, e i ai foi lo outou sao taua o ni faifeautalai, ma e matou te taliaina la outou auaunaga.

Ia te outou uso ma tuafafine matutua: matou te manaomia lava le anoanoai o ni ulugalii matutua. Ia te outou ulugalii faamaoni o loo faamisiona nei, po o e foi na faamisiona i aso ua mavae, matou te faafetai atu i lo outou faatuatua ma le tuuto i le talalelei a Iesu Keriso. Ua outou tautua ma le naunautai ma le lelei, ma ua ausia ai mea lelei e tele.

Ia te outou na e le’i aulia le taimi o le olaga e mafai ai ona avea ma ulugalii faamisiona, ou te fautuaina outou e tapena nei loa mo le aso e mafai ai ona oulua o ma lau soa. A mafai i tulaga o outou i ai, a oo ina ua mafai ona litaea, ma a mafai ai e lo outou soifua maloloina, ia faaavanoa outou lava e tuua le aiga ae atu auauna atu o ni faifeautalai faamisiona. E i ai ni nai taimi i o outou olaga, o le a outou olioli ai i le lagona matagofie ma le faamalieina e maua mai le auauna atu faatasi mo se taimi atoa, i le galuega a le Matai.

Ia, ou uso e ma tuafafine, ia ia te outou le Agaga o le Alii a o tatou faalogologo atu i Ana auauna i nei aso e lua. Ia avea ma faamanuiaga mo i tatou taitoatasi, ou te tatalo ai, i le suafa o Iesu Keriso, amene.