Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2010 | De valstrik van zonde vermijden

De valstrik van zonde vermijden

Oktober 2010 Algemene conferentie

Blijf standvastig en maak goede keuzes, zodat u de vruchten van de boom des levens kunt eten.

Op een mooie zonnige morgen vroeg ik mijn bijna achtjarige kleindochter, Vicky, of ze zin had in een wandelingetje naar het meer dat toevallig ook dienst doet als spaarbekken voor onze mooie stad.

Al wandelend luisterden wij blij naar het zachte gekabbel van het kristalheldere beekje dat langs ons pad liep. Aan weerszijden van het pad stonden mooie groene bomen en heerlijk geurende bloemen. We hoorden vogels zingen.

Ik vroeg mijn vrolijke, onschuldige kleindochter met haar mooie blauwe ogen hoe ze zich op haar doop aan het voorbereiden was.

Zij antwoordde met een vraag: ‘Opa, wat is zonde?’

Ik bad stilletjes om inspiratie en probeerde haar vraag zo eenvoudig mogelijk te beantwoorden: ‘Zonde is opzettelijk ongehoorzaam zijn aan Gods geboden. Dat maakt onze hemelse Vader verdrietig. Pijn en verdriet zijn het gevolg van zonden.’

Duidelijk bezorgd vroeg ze: ‘En hoe krijgt zonde ons te pakken?’

Deze vraag duidt op reinheid, maar ook op een zeker verlangen om zonden te mijden.

Om haar een duidelijker beeld te schetsen, maakte ik bij mijn antwoord gebruik van de natuurlijke elementen om ons heen. Langs het pad waarop we liepen, stond een hek van forse stenen palen en prikkeldraad; rond een van die forse palen stonden bloemen, struiken en boompjes. Na verloop van tijd zouden die planten groter worden dan de paal zelf.

Ik herinnerde mij dat er verderop nog een paal stond die heel geleidelijk, haast ongemerkt, helemaal was overwoekerd door de planten die eromheen groeiden. Ik stel mij zo voor dat een paal, ondanks zijn omvang, niet in de gaten heeft dat hij overwoekerd en vernietigd kan worden door fragiele planten. De paal zal gedacht hebben: geen probleem. Ik ben groot en sterk, en dit plantje vormt geen gevaar voor mij.

Als er dus een boompje vlakbij groeit, zal de paal dat aanvankelijk niet opmerken; vervolgens begint de paal te genieten van de schaduw die de boom verschaft. Maar de boom blijft groeien en er spruiten takken uit die aanvankelijk mals lijken, maar die zich na verloop van tijd om de paal strengelen.

En nog heeft de paal niet in de gaten wat er gebeurt.

Niet lang daarna vonden we op onze wandeling de spreekwoordelijke paal,die tegen de vlakte was gegaan.Mijn kleindochter was onder de indruk en vroeg: ‘Opa, is dit de boom van zonde?’

Ik vertelde haar dat het slechts een symbool, een voorbeeld, was van hoe zonde ons te pakken krijgt.

Ik weet niet wat voor invloed ons gesprek op haar heeft gehad, maar ik moest daarna denken aan de vele gezichten van zonde en hoe die zich in ons leven nestelt als we dat toestaan.

We moeten alert zijn, want kleine keuzes hebben grote gevolgen, zoals vroeg naar bed gaan en vroeg opstaan grote gevolgen hebben. In Leer en Verbonden 88:124 lezen we: ‘Staat vroeg op, opdat uw lichaam en uw geest versterkt zullen worden.’ Wie vroeg naar bed gaat, staat uitgerust op, met een lichaam en geest die zijn versterkt en gezegend door de Heer, vanwege gehoorzaamheid.

Wat van weinig belang lijkt, zoals laat naar bed gaan, een dag niet bidden, het vasten overslaan, of de sabbat ontheiligen — zulke minuscule misstapjes — zorgt ervoor dat we langzamerhand minder gevoelig worden en daarmee de deur openzetten voor ernstiger vergrijpen.

Als tiener moest ik om tien uur ’s avonds thuis zijn. Tegenwoordig gaan de jongeren om die tijd de deur uit. Toch weten we dat ’s nachts de ergste dingen gebeuren. In die nachtelijke uren gaan sommige jongeren naar minder verheffende gelegenheden, waar muziek en songteksten hen ervan weerhouden het gezelschap van de Heilige Geest te hebben. Onder die omstandigheden vormen zij een gemakkelijke prooi voor zonde.

Vaak wordt iemand een prooi als hij of zij omgaat met vrienden die niet de normen van het evangelie naleven. Om erbij te willen horen en door vrienden voor vol te worden aanzien, wordt er met de wetten en beginselen van het evangelie gesjoemeld. Daarmee kiest iemand voor een weg die niet alleen hem of haar pijn en verdriet brengt, maar ook zijn of haar dierbaren.

We moeten er op letten dat de zonde ons niet overwoekert. De zonde is overal — zelfs in bijvoorbeeld een computer of een mobieltje. Die technologieën zijn handig en kunnen ons van pas komen. Maar hun ongepaste gebruik — zoals tijd die wordt verkwist aan eindeloze spelletjes, programma’s die zinnelijk plezier oproepen, of nog slechtere zaken als pornografie — is vernietigend. Pornografie vernietigt iemands karakter en duwt iemand in het drijfzand van vuiligheid, waar iemand alleen met veel moeite en hulp uit loskomt.

Dit vreselijke monster veroorzaakt pijn en leed, zowel voor de overtreder als voor zijn of haar onschuldige kinderen, partner, vader en moeder. De vruchten van zinnelijk plezier zijn bitterheid en verdriet. De vruchten van gehoorzaamheid en opoffering zijn zoetheid en oneindige vreugde.

De keuze om zich aan de normen te houden, moet vooraf worden genomen, niet wanneer de verleiding op het toneel verschijnt. Onze constanten moeten zijn:

  • Ik doe dit omdat het juist is, van de Heer komt, en mij geluk zal brengen.

  • Ik doe dit niet omdat het mij zal wegleiden van de waarheid, van de Heer, en van het eeuwige geluk dat Hij aan de getrouwen en gehoorzamen belooft.

Aangezien de Vader wist dat we verkeerde keuzes zouden maken, voorzag Hij in zijn geweldige plan van liefde in een Verlosser van de wereld om te boeten voor de zonden van alle bekeerlijken die zich tot Hem wenden voor hulp, troost en vergiffenis, en die bereid zijn om zijn naam, Jezus Christus, op zich te nemen.

Als we zondigen moeten we snel naar hulp op zoek gaan, omdat we niet zelf aan de valstrik van zonde kunnen ontsnappen, net zoals de spreekwoordelijke paal zichzelf niet kon oprichten. Iemand moet ons helpen om aan de dodelijke greep te ontkomen.

Ouders kunnen helpen, en de bisschop is door God geroepen om ons te helpen. Hij is het tot wie wij moeten gaan en wie we in vertrouwen moeten nemen.

In Leer en Verbonden 58:42–43 staat:

‘Zie, wie zich van zijn zonden bekeerd heeft, die ontvangt vergeving, en Ik, de Heer, denk er niet meer aan.

‘Hierdoor zult gij weten of iemand zich van zijn zonden bekeert — zie, hij zal ze belijden en ze verzaken.’

Een paar maanden na onze wandeling bij het meer had mijn kleindochter een doopgesprek met haar bisschop — haar vader. Na het gesprek vroeg ik haar hoe het was gegaan. Bijna op bestraffende wijze antwoordde ze: ‘Opa, een doopgesprek is vertrouwelijk. Dat weet u.’

Bisschoppen, ik hoop dat u die reactie serieus neemt. Het kwam mij voor dat mijn kleindochter in korte tijd veel had bijgeleerd.

Net als de boom die ik heb beschreven verdriet, pijn, leed en slavernij veroorzaakt, kan een andere boom het tegenovergestelde teweegbrengen. Hij wordt genoemd in 1 Nephi 8:10–12:

‘En het geschiedde dat ik een boom zag, waarvan de vrucht begerenswaardig was om iemand gelukkig te maken.

‘En het geschiedde dat ik erheen ging en van de vrucht daarvan nam; en ik bemerkte dat ze zeer zoet was, zoeter dan alles wat ik ooit had geproefd. Ja, en ik zag dat de vrucht daarvan wit was en alle witheid die ik ooit had gezien, overtrof.

‘En toen ik van de vrucht daarvan nam, vervulde zij mijn ziel met een buitengewoon grote vreugde.’

Geliefde broeders en zusters, blijf standvastig en maak goede keuzes, zodat u de vruchten van de boom des levens kunt eten. Als u, om welke reden ook, een fout hebt begaan of van het pad bent afgedwaald, dan reiken wij u de hand en zeggen tot u: ‘Kom, er is hoop. Wij houden van u en willen u helpen gelukkig worden.’

Onze hemelse Vader houdt zoveel van ons dat Hij zijn enige Zoon, Jezus Christus, heeft gegeven.

Jezus Christus houdt zoveel van ons dat Hij zijn leven heeft gegeven om voor onze zonden te boeten!

Wat zijn wij bereid te geven om rein te zijn en die vreugde te ervaren?

Ik geef u mijn getuigenis van deze waarheden in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.