Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Ia Avea ma Faaa’oa’o i E ua Faatuatua

Ia Avea ma Faaa’oa’o i E ua Faatuatua

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

Ou te fia valaauliaina outou ina “ia … avea ma faaa’oa’o i e ua talitonu … i le faatuatua [ma le] mama a’ia’i.”

I se taimi e lei mamao atu, na fanau mai ai Ruby i lo matou aiga. Ina ua ou tilotilo atu i ona foliga lalelei, sa ou maofa i le iloa e faapea, a o lei sau o ia i le Lalolagi, sa nofo o ia i le afioaga o lo tatou Tama Faalelagi. Sa ia taliaina Lana fuafuaga sili o le fiafia ma filifili ai e mulimuli ia te Ia ma Iesu Keriso, lo tatou Faaola.1 Ona o lana faaiuga, sa faatagaina ai o ia e sau i le Lalolagi ia maua ai le poto masani o le olaga faitino ma agai atu ai i luma i le ola faavavau. O le tuufaatasia ai la o lona agaga ma lona tino, ua ulufale mai ai Ruby i se taimi o aoaoga ina ia mafai ai ona ia faamaonia o ia lava, filifili e mulimuli ia Keriso, ma sauniuni ia agavaa mo le olaga e faavavau.

Na sau Ruby ma le mama a’iai i lenei lalolagi, ae o se vaega o le fuafuaga o le a ia feagai ai ma tofotofoga ma faaosoosoga, ma o le a ia faia foi ni mea sese. Peitai, e ala i le Togiola a lo tatou Faaola, e mafai ai ona faamagaloina Ruby, maua se atoaga o le olioli, ma toe mama a’ia’i ai—ua saunia e ola ai e faavavau i le afioaga o lo tatou Tama Faalelagi.

I ni nai itula talu ona fanau mai o ia, sa ou maua ai le avanoa e sii ai lenei pepe faapelepele i o’u lima. Sa ou fai atu i lona tina, “Ia, ua tatau ona tatou aoaoina Ruby i le ala e avea ai o se tamaitai amiolelei, mama ma sili lona tau e pei ona atagia mai i lona igoa.”2

Sa tali mai lona tina, “Ou te amataina i le aso.”

O le a le mea o le a fai e le tina o Ruby e “amata ai i le aso?” E mafai faapefea e i tatou o matua, matua matutua ma taitai ona amata ma tausisia a tatou fanau—a tatou talavou—i luga o le ala i le ola e faavavau? E tatau ona “avea … ma [faaa’oa’o] i e ua faatuatua.”3

Fai mai le Perofeta o Polika Iaga, “E le tatau lava ona tatou faatagaina i tatou lava e faia soo se mea tatou te le mananao e vaai o fai e a tatou fanau.”4E mafai e i tatou taitoatasi ona “amata i le asō” e ala i le avea ma faataitaiga lelei.

O le aso, ou te fia valaaulia ai oe ia “avea … o se faaa’oa’o i e ua faatuatua i le faatuatua, [ma] le le gaoia. ”5—i mataupu faavae e lua ua manaomia mo le faaolataga.

Ia avea o se faaa’oa’o i e ua talitonu i le faatuatua. O le faamalosia moni o lou lava faatuatua ma le molimau ia Iesu Keriso, e saunia ai oe e molimau atu e ala i le upu ma le faataitaiga i lau fanau.

Se’i ou faamatalaina atu se tina lelei lava o lona soifua na avea o se faaa’aoa’o o le faatuatua. A o talavou lava le Perofeta o Iosefa Samita, sa ia matau ma aoao e uiga i le faatuatua i le Atua mai lona tina, o Lusi Maki Samita. Sa sailia e Lusi ia tali e ala i le sailiili i tusitusiga paia,6 ma sa faaaogaina foi e Iosefa, lea faiga, i lona liliu atu lea i le Tusi Paia mo se taiala e faapei ona sa faia ai e lona tina.7

Sa foia foi e Lusi ia faafitauli faaleaiga e ala i le saili faalilolilo atu mo le fesoasoani a le Alii e ala i le tatalo. I se tasi aso, ina ua iloa le feteenai o lona aiga e tusa ai ma le mataupu tau lotu, fai mai le tala a Lusi na ia “alu atu ai i se pupu laau o vine suamalie mananaia e le mamao, ma sa tatalo atu ai i le Alii …”8

Sa tatalo foi Lusi ma le faatuatua tele ina ua feagai ma faafitauli patino o le soifua maloloina. Ina ua toeitiiti lava lē toe aoga le vae o Iosefa ona o se ma’i na amata ona pala ai le ponaivi ma‘afu’afu sa siomia ai, ma ina ua toeitiiti foi a maliu Sofaronia, le tuafafine o Iosefa, i le fiva taifoi. E tusa ai ma le ma’i o Sofarania, na tusia ai e Lusi e faapea, “Sa ou faataupupula atu i la’u tama … sa ma uulima ma lo’u toalua ma sa ma faapauu fatasi ifo i o ma’ua tulivae i autafa o le moega ma sasaa atu lo ma faanoanoaga ma le olega i ona fofoga.”9 Sa ola Sofaronia. Ou te mautinoa sa molimauina soo e le fanau a Lusi o ia o tatalo ma le faatuatua, ma mauaina ai tali o na tatalo.

Sa tatalo Lusi ma le faatuatua mo se taiala, ma sa alu foi Iosefa i se togavao lea na ia tatalo ai foi ma le faatuatua, e saili atu i se tali mai le Alii e faapei foi ona faia e lona tina.

E faapei o Lusi, e tatau ona tatou faaali atu i a tatou fanau ma le autalavou le auala e faamalolosia ai lo latou faatuatua ma molimau ia Iesu Keriso e ala i le faamalolosia o o tatou lava faatuatua, e ala i le suesue o tusitusiga paia ma ala i le tatalo a oe lava ia, faapea foi ma i latou.

E le pei o Lusi, o le taimi nei ua faamanuiaina i tatou i le i ai o isi tusi e ese mai le Tusi Paia. Ua i ai tusitusiga paia o aso e gata ai, ma upu a o tatou perofeta o aso e gata ai, e “taitai saogalemu ai i tatou”10i luga o le ala i le ola faavavau. Mai le Tusi a Mamona, tatou te aoao ai e uiga ia i latou i luga o le ala o ē “o piimau pea i le ai u’amea,”11 ua faatusaina i “le afioga a le Atua.”12 I le lalolagi i ona po nei ua faatumulia i faaosoosoga, o le “pipiimau pea” e ono faigata, aua e taumafai Satani i ana auala faafiapoto e toso ese ai i tatou mai ala o le Atua. Afai e tuu lo tatou lima e tasi i le ai u’amea ma le isi lima e tasi i le lalolagi, ua tatou tuuina a tatou fanau ma le autalavou i se tulaga matautia e leiloloa ai e i latou le ala. Afai e fenumiai la tatou faataitaiga, ona fai mai lea o upu a Iakopo, ua mavae atu “le faatuatua o [a tatou] fanau, ona o a outou faaa’oa’o leaga.”13

Matua, matua matutua ma taitai, e tatau ona manino la outou savali. Na pau le mea e maua mai ai le manino o le tuu uma lea o lima i le ai u’amea ma mai le ola ai i upumoni o loo maua i tusitusiga paia, ma upu a perofeta o aso e gata ai. Atonu e te le o tausia se perofeta e faapei ona faia e Lusi, peitai e mautinoa lava o loo e tausia taitai mo a taeao, ma e tutusa lava le sooga faitino o au taga i lo latou faatuatua.

O le isi, ia avea oe ma faaa’oa’o i e ua faatuatua i le mama a’ia’i. Na pau le auala mo i tatou e mama ai, o le ala lea i le Togiola a lo tatou Faaola. Mo i tatou taitoatasi, o le faagasologa o le faamamaina e amata i le faatuatua, salamo, ma la tatou uluai feagaiga o le papatisoga.

Ina ia fesoasoani i a tatou fanau e ola e tusa ma a latou feagagiga o le papatisoga, sa fautua mai ai Elder Robert D. Hales e faapea: “Tatou te aoao atu o le taimi lava latou te laa ese ai mai le vai, ua latou laa ese mai le lalolagi ae laa atu i totonu o le malo o le Atua. E ala i se feagaiga, ua latou ioe ai e usiusitai i Ana poloaiga.”14

O feagaiga e tuu ai i tatou i lalo o se matafaioi malosi e faamamalu a tatou tautinoga i le Atua.Ina ia tausia a tatou feagaiga, e tatau ona tatou lafoai gaoioiga po o mea e fiafia i ai ia e taofia ai i tatou mai le faamamaluina o na feagaiga.”15

Mo le Malosi o le Autalavou. o se meafaigaluega ofoofogia lea e fesoasoani ai i le autalavou ia malamalama i lenei matafaioi paia o le osia o feagaiga ma faamanuiaga o le mama a’ia’i lea e maua mai le tausiga o feagaiga. O loo maua ai upu a perofeta o aso e gata ai—o le ai u’amea o le a taiala saogalemu ai i latou i le ala sa’o ma le vaapiapi, e faaliliu ese ai i latou mai mailei a Satani lea e mafai ai ona faatuatuai lo latou alualu i luma. I le tusi lea, o le a outou mauaina ai foi le tele o faamanuiaga e maua mai le usiusitai ma le sailiga omea e “mama, [ma] matagofie.”16

Matua, ia i ai sau lava kopi o lenei tusi ma ia faitau soo i ai. Ia e ola oe lava ia i tulaga faatonuina. Ia fai ni talanoaga ‘anoa faaletalalelei ma lau autalavou, ia o le a fesoasoani ia i latou e atiina ae ai lo latou lava manao e ola ma su’eina mo i latou lava le uiga ma le faamoemoega o ia tulaga faattonuina.

O tulaga faatonuina o loo maua i vaega o “Faafiafiaga ma Ala o Faasalalauga” ma le “Laei ma Foliga Vaaia” e mafai ona matuai faigata ona ua matua faateleina le tulaga ese mai tulaga o le lalolagi.

E tatau ona faata’ita’ia mea e mama ma matagofie e ala i a tatou filifiliga patino o ala o faasalalauga. E tatau ona tatou faaeteete i ala o faasalalauga tatou te aumaia i o tatou aiga, ia lē faaluafesasiina ai le nofouta i le Agaga, faatama’ia ai sootaga ma o tatou aiga ma uo, pe faaalia ai faamuamua faaletagata lava ia e lē ogatasi ma mataupu faavae o le talalelei. O faataitaiga e mafai ai ona tatou fesoasoani i a tatou fanau ia malamalama o le faaalu o taimi uumi i le faaaogaina o le Initoneti, ala faasalalau faaagafesootai, ma telefoni feavea’i, taaalo i taaloga faavitio, po o le matamata foi i le televise, e taofia ai i tatou mai gaoioiga aoga ma fegalegaleaiga taua ma isi.

Tatou te faata’ita’ia foi mea e mama ma matagofie e ala i o tatou laei ma foliga vaaia. I le avea ai ma se nuu o le feagaiga, ua ia te i tatou le tiutetauave e tausia ai, puipuia ma faaoofu faalelei o tatou tino. E tatau ona tatou fesoasoani ia tatou fanau ma le autalavou ia malamalama, tatou te faaaloalo i o tatou tino o ni malumalu ma o ni meaalofa mai le Atua.17 Tatou te faia ni faataitaiga e ala i le le faatauina o ni lavalava e le talafeagai ma fufusi tele, valavala tele, pe taatia fua mai ai soo se itutino.

O i latou e tausia feagaiga e taumafai ia usiusitai “i taimi uma …ma i nofoaga uma”18 ona o lo latou alolofa i le Atua ma Ana faamanuiaga folafolaina. I se tasi afiafi, a o ma savalivali ma lo’u toalua, sa ma pasi atu ai i se talisuaga o se faaipoipoga. Ma te lei iloaina nei tagata, ae sa vave ona i ai se vaaiga o le mama. Sa matagofie a latou musika ma o latou laei. O le ofu faaipoipo matagofie o le tamaitai faaipoipo sa le fesiligia le talafeagai lelei, e faapena foi i ofu o le aumea mamae.Sa filifili lenei aiga e le faafefiloiina ala o le lalolagi ma le paia o lena aso.

Ia, se’i ou fai atu se tupu i le autalavou ofoofogia o la tatou Ekalesia. Faafetai atu mo a outou faataitaiga amiotonu i—a outou uo, faiaoga, taitai, ma aiga. Ua ou iloaina o le toatele o outou e na o outou tagata o le Ekalesia i o outou aiga. Atonu foi e te alu lava na o oe i le lotu. Ou te faamalo atu mo lau tautinoga ma lau faataitaiga amiotonu. Ia e onosai ma faaauau pea ona e ola amiotonu. E toatele e mafai ona fesoasoani atu ia te oe. Fai mai Peresitene Thomas S. Monson, “E oo lava i se aiga o faataitaiga, e mafai ona faaaogaina le fesoasoani lagolagosua uma e mafai ona latou maua mai alii lelei [ma tamaitai] e alolofa moni.”19

Vaavaai solo i la outou uarota ma le siteki mo taitai ma uo o ē ua avea ma faaa’oa’o i e ua faatuatua ma aoao ai mai ia te i latou.

A o avea au ma se tamaitai talavou, sa ou iloaina ni “faaa’oa’o i e ua faatuatua. O le tasi e faaopoopo atu i o’u matua, o le tuafafine o lo’u tama o Carma Cutler. Ou te manatuaina lelei lona lauga ai i se po o tulaga faatonuina i le siteki, a ua 16 o’u tausaga. Sa ia aoao maia le taua o le ola mama mo se faaipoipoga i le malumalu sa. Sa matua ootia lava a’u i lana molimau. Sa ou matauina lona ola mama talu mai i lo’u laitiiti, ma sa ou iloaina na ogatasi ma ana aoaoga. Sa ou fia manao e mulimuli i ana faataitaiga.

Alii ma tamaitai talavou, e mafai ona outou amata i le asō e ala i le avea ma se faaa’oa’o i e ua talitonu i le faatuatua ma le mama a’ia’i. Faamalolosia lo outou faatuatua ma molimau i aso taitasi e ala i le suesue i tusitusiga paia ma le tatalo. Tausi a outou feagaiga o le papatisoga lea o le a tausia ai outou i le mama ma agavaa ai mo le taitaiga a le Agaga Paia. E mafai ona e amata i le asō e avea ma lena faaa’oa’o mo isi e mulimuli ai.

Ma e te le iloaina lava, atonu e avea oe ma faaa’oa’o o le a manaomia e si a’u Ruby i se aso. Mo le taimi nei, ua matagofie le amataga o Ruby i le ala i le ola e faavavau. Ua faatuina e ona matua ni mamanu o le amiotonu i lona aiga, e amata i aso taitasi i se faaiuga e avea ma faaa’oa’o o e ua faatuatua. E faamoemoe, i le faaaogaina o lona faitalia, o le a filifili ai Ruby e mulimuli ai.

Ou te matua faafetai lava mo le fuafuaga o le fiafia, ma ou te molimau atu e na o le pau lea o le ala e mafai ai e Ruby ma i tatou uma taitoatasi, ona toe mama a’ia’i, ma ola e faavavau ai i le afioaga o lo tatou Tama Faalelagi. Tatou amata ia i le asō. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Tagai i le Aperaamo 3:22–26.

  2. Tagai Faataoto 31:10.

  3. 1 Timoteo 4:12.

  4. Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Polika Iaga (1997), 195.

  5. 1 Timoteo 4:12.

  6. Tagai Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith by His Mother, ed. Scot Facer Proctor and Maurine Jensen Proctor (1996), 50.

  7. Tagai Iosefa Samita—Talafaasolopito 2:14–12.

  8. Smith, History of Joseph Smith, 58.

  9. Smith, History of Joseph Smith, 69.

  10. “The Iron Rod,” Hymns, no.274

  11. 1 Nifae 8:30.

  12. 1 Nifae 11:25.

  13. Iakopo 2:35.

  14. Robert D. Hales, Return: Four Phases of Our Mortal Journey Home (2010), 60.

  15. Tala’i La’u Talalelei: O Se Taiala mo le Galuega Faafaifeautalai (2004), 1.

  16. Mataupu Faavae o le Faatuatua 1:13.

  17. Tagai 1 Korinito 15:22.

  18. Mosaea 18:9.

  19. Thomas S. Monson, “Faataitaiga o le Amiotonu,” Liahona, Me 2008, 66.