Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Ia Fai Oe ma Faaaoao i e ua Faatuatua

Ia Fai Oe ma Faaaoao i e ua Faatuatua

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

E tusa pe o ni faifeautalai faamisiona po o ni tagata o le ekalesia, e tatau ona fai i tatou uma ma faaa’oa’o i ē ua faatuatua ia Iesu Keriso.

O’u uso pele e, ua tatou tauaofia i lenei afiafi i le tele o nofoaga i le lalolagi atoa. O loo tatou auai faatasi ma faifeautalai faamisiona lelei. Ou te valaau atu i faifeautalai faamisiona uma e tutulai. Po o fea lava o outou susū ai, susuga i faifeautalai ma peresitene o misiona, faamolemole tulai mai. Matou te faafetai atu ia te outou! Matou te alolofa ia te outou! Alaala mai loa i lalo.

E tatau ona tatou faamanatu ia i tatou lava mai lea taimi i lea taimi, le mafuaaga ua i ai a tatou faifeautalai.

“O lenei, ia outou o atu e fai nuu uma lava ma soo, ma papatiso atu ia te i latou i le suafa o le Tama, ma le Atalii, ma le Agaga Paia:“

Ia outou aoao atu ia te i latou ia tausi i mea uma ua ou fai atu ai ia te outou: faauta foi, ou te ia te outou i aso uma lava, e oo lava i le gataaga o le lalolagi.”1

O lenei poloaiga o se tasi lea o le tele o poloaiga ua toe faafouina ona ua toefuataiina mai i le atoatoa le talalelei a Iesu Keriso. O loo auauna atu nei faifeautalai e pei lava ona sa latou faia i vaitaimi o le Feagaiga Fou. O loo faamatala mai i le tusi o Galuega ia galuega a faifeautalai anamua a le au Aposetolo ma isi au soo, na sosoo ma le galuega a le Alii i le olaga nei.2 O iina tatou te faitau ai i le liua mata’ina ma le papatisoga o Saulo le Taso, o lē i le taimi muamua sa “mapugatamai i le faamata’u ma le fasioti i le au soo o le Alii” ma sauaina tagata o le ekalesia fou na faatoa tau atiina ae.3 Mai se amataga faapena, na avea ai Saulo ma Paulo ua liuaina, o se tasi o faifeautalai aupito maoae a le Alii. O mataupu mulimuli e 15 o le tusi o Galuega, o loo lipotia mai ai galuega faafaifeautalai a Paulo ma ana soa.

I se tusi i se tasi o ana soa na sili ona faatuatuaina, sa tusi atu ai Paulo i le taulealea o Timoteo, “Aua ne’i inoino se tasi i lou taulealea; a ia fai oe ma faaa’oa’o i ē ua faatuatua, i le upu, ma le amio, ma le alofa, ma le loto, ma le faatuatua, ma le mama a’ia’i.”4 O lena fautuaga ua talafeagai lona aoga mo i tatou i le taimi nei e pei ona sa i ai i aso ua mavae. E aoga i a tatou faifeautalai faamisiona; e aoga foi i tagata taitoatasi o le Ekalesia. E tusa pe o ni faifeautalai faamisiona po o ni tagata o le ekalesia, e tatau ona fai i tatou uma ma faaa’oa’o i ē ua faatuatua ia Iesu Keriso.

Faifeautalai Faamisiona

O faifeautalai faamisiona, e tusa ma le 52,000 ma ona tupu, o loo auauna atu i misiona e 340 i le lalolagi atoa. O i latou o ni tagata faatuatua ma ni auauna tuuto a le Alii. O lo latou faamoemoega ia “valaaulia isi e o mai ia Keriso e ala i le fesoasoani atu ia i latou ia maua le talalelei toefuataiina e ala i le faatuatua ia Iesu Keriso ma Lana Togiola, salamo, papatisoga, mauaina o le meaalofa o le Agaga Paia, ma tumau e oo i le iuga.”5

E pei foi o Timoteo, o le toatele lava o faifeautalai faamisiona o alii talavou. O nisi o tamaitai faifeautalai; o nisi o faamisiona matutua. Tatou te alolofa ia i latou taitoatasi! O faifeautalai e galulue e faaleleia le olaga o fanau a le Atua. E alofa le Tama Faalelagi i Ana fanau uma lava. Auā foi, o Ia o lo latou Tama. E finagalo o Ia e faamanuia i latou i Lana meaalofa silisili, o le ola e faavavau lea.6 E aoao atu e faifeautalai nei mea i soo se mea lava latou te auauna atu ai. Latou te fesoasoani i tagata ia atiina ae le faatuatua i le Alii, salamo, ia papatisoina, maua le Agaga Paia, maua sauniga o le malumalu, ma tumau ma le faamaoni seia oo i le iuga. O le galuega ma le mamalu o le Atua—“ia faataunuu le faaofuina o le tagata i le tino ola pea ma le ola faavavau”7— o le galuega paia ma le mamalu foi lea a faifeautalai taitoatasi.

Tatou te manaomia nisi faifeautalai se toatele—ni faifeautalai agavaa se toatele. I le taimi o Lana galuega i le lalolagi, sa fetalai atu ai le Alii i Ona soo, “E tele le saito e seleseleina, a o le aufaigaluega e toaitiiti ia: o lea ia outou aioi ai i le Alii e ana le saito e seleseleina, ina ia aauina mai e ia ni ē galulue i lana saito e seleseleina.”8

I le sauniga aoao o le konafesi i le taeao nei, sa fofogaina mai ai e lo tatou perofeta peleina o Peresitene Thomas S. Monson se aioiga faatauanau mo alii talavou uma o le Ekalesia e sauniuni mo le galuega a faifeautalai. Ou te faamoemoe, o le a utagia lenei savali atoa e aiga uma o le Ekalesia.

E faaopoopo atu la’u molimau i le fautuaga poto a Peresitene Monson. I totonu o lo’u aiga, ua ou matauina ai faamanuiaga e oo mai i faifeautalai taitoatasi. O le taimi nei, o le aofai o le ma fanau, fanau a fanau, ma o latou taitoalua na valaauina e auauna atu o ni faifeautalai faamisiona ua 49, ma o le a faaauau ona faateleina lena fuainumera. I ia tulaga taitasi, ua ou vaaia ai le tuputupu ae i le poto, mafaufau faatagata matua i le faiga o faaiuga, ma le fuga ae o le faatuatua na tutupu ae i faifeautalai taitoatasi. O i latou, e pei foi o le tele o tupulaga na muamua atu ia i latou, sa o atu i le galuega a le Atua e “auauna atu ia te ia ma o [latou] loto atoa, ma mafaufau atoa, manatu atoa ma le malosi atoa.”9 Na fesoasoani le galuega faafaifeautalai e mamanu ai lo latou taunuuga faalelagi.

Faamisiona o le Ekalesia

O le apoapoaiga a Paulo, “Ia fai oe ma faaa’oa’o i ē ua faatuatua,” e faapena foi ona faatatau i tagata o le ekalesia. O le toatele lava e le’i avea pe atonu foi e lē avea lava ma ni faifeautalai faamisiona. Peitai, e mafai ona avea tagata uma ma tagata faamisiona a le ekalesia. O lena faamatalaga ou te manatua ai se lipoti i se mea malie na tupu. I se malae taalo tele lava i se nofoaga autu e aoaoina ai faifeautalai, sa faapipiiina ai se faailoilo. Sa faitauina, “E na o faifeautalai lava!” Sa faapipiiina foi e tagata o ē sa mananao e taaalo i lena malae sa latou lava faailoilo fou. Sa faitauina la faapea, “O Tagata Uma o Faifeautalai!”

E mafai e tagata taitoatasi o le ekalesia ona fai ma se faaa’oa’o i ē ua faatuatua. Uso e, i le avea ai ma soo o Iesu Keriso, e mafai e outou taitoatasi ona ola e tusa ma Ana aoaoga. E mafai ona susulu mai le malamalama o le Alii mai o outou [foliga].”10 O le a iloa lelei e isi tagata a outou galuega lelei.11 E mafai ona susulu mai le malamalama o le Alii mai o outou mata.12 Faatasi ai ma lena susulu, ua tatau ai ona e saunia e tali ni fesili. Na faapea ona fautua mai le Aposetolo o Peteru: “Ia saunia pea lava outou e tali atu … ia i latou uma o e fesili mai ia te outou i le uiga o le faamoemoe o loo ia te outou.”13

Ia e tali atu ma le agalelei ma le fiafia. Ma ia talafeagai lelei lau tali ma lena tagata. Manatua, o ia foi o se atalii/afafine o le Atua, o lena lava Atua e finagalo ia agavaa lena tagata mo le ola e faavavau ma ia toe foi atu ia te Ia i se aso. Atonu o oe le tagata tonu lava e tatalaina le faitotoa i lona faaolataga ma le malamalamaaga i aoaoga faavae a Keriso.14

A mae’a lau tali muamua, ia e saunia e uia le laasaga e sosoo ai. E mafai ona e valaaulia lau uo e te lua o i le lotu. E toatele a tatou uo latou te le iloa e talia i latou i totonu o o tatou falelotu. “O mai ia ina matamata” o le valaaulia lea a le Faaola ia i latou o e na fia iloa atili e uiga ia te Ia.15 O se valaaulia ina ia oulua auai faatasi atu i se sauniga o le Aso Sa, pe ia auai i se siva a le Ekalesia, po o se gaoioiga auauna atu, o le a fesoasoani e aveese ai ni talafatu sese ma lagona atili ai e tagata asiasi mai le mafanafana a o tatou faatasi ai.

I le avea ai ma se tagata o le Ekalesia, ia aapa atu ia i latou e te le iloaina, ma faafeiloai fiafia atu ia i latou. I Aso Sa taitasi, ia tuuina atu se lima o le faaaumea ia lē itiiti ifo i le toatasi le tagata e te le’i masani muamua i ai. O aso taitasi o lou olaga, ia e taumafai e faatele atu le li’o o au uo.

E mafai ona e valaaulia se uo e faitau le Tusi a Mamona. Faamalamalama atu i ai e le o se tala e faamatala po o se tusi o le talafaasolopito. O se tasi molimau ia Iesu Keriso. O lona faamoemoega autu e “mo le faatalitonuina o tagata Iutaia ma Nuu Ese, o Iesu o le Keriso, le Atua e Faavavau, ua faaali mai o Ia lava i atunuu uma.16 O loo i ai se mana i lenei tusi e mafai ai ona pa’i atu i loto ma siitia ai olaga o tagata e sailiili faamaoni i le upumoni. Ia valaaulia lau uo e faitau le tusi ma le agaga tatalo.

Na saunoa le Perofeta o Iosefa Samita “o le Tusi a Mamona o le tusi aupito sili lea ona sa’o i soo se tusi i le lalolagi, ma o le maa auau o la tatou tapuaiga, ma e mafai ai e se tagata ona latalata atili atu i le Atua i le tumau ai i ona mataupu, nai lo soo se isi lava tusi.”17 O loo aoao mai le Tusi a Mamona e uiga i le Togiola a Iesu Keriso, ma o le meafaigaluega lea o le a faataunuu ai e le Atua Lana folafolaga i aso anamua, o nei aso e gata ai e faapotopotoina mai ai Isaraelu ua faataapeapeina.18

I ni tausaga se tele ua mavae, na fesili mai ai ni au uo se toalua—o se tausi soifua ma lana tane o se fomai—pe aisea na ou ola ai i le ituaiga olaga na ou ola ai. Sa ou tali atu i ai, “Aua ua ou iloa e moni le Tusi a Mamona.” Sa ou faatagaina i laua la te faaaogaina la’u kopi o le tusi, ma valaaulia i laua e faitau i ai. O se vaiaso mulimuli ane, sa la toe faafoi mai ai la’u tusi ma se upu faaaloalo “faafetai tele lava.”

Sa ou tali atu, “O le a le uiga o le lua tala, faafetai tele lava? O se tali lē talafeagai lena mo se tagata na faitauina lenei tusi. Lua te le’i faitauina a ea! Faamolemole toe o ma ave e faitau; ona toe faafoi mai lea o la’u tusi.”

Sa la ioe sa na ona la susu’eina o itulau, ma sa la taliaina ai la’u valaaulia. Ina ua la toe foi mai, sa la faapea mai ma le maligi o loimata, “Ua uma ona ma faitauina le Tusi a Mamona. Ua ma iloa e moni! Ua ma fia iloa nisi mea se tele.” Sa la aoaoina nisi mea se tele, ma o se faamanuiaga mo au lo’u papatisoina o i la’ua uma.

O le isi auala e mafai ona e faasoa atu ai le talalelei, o le valaaulia o uo e feiloai i lo’u fale ma faifeautalai faamisiona. Ua valaauina ma ua saunia i latou e aoao atu le talalelei. E mafai ona amataina e au uo, i totonu o le mafanafana o lou maota, faatasi ai ma lau faamalosiauga faifai pea, la latou malaga agai atu i le faaolataga ma le faaeaga. Na fetalai le Alii, “Ua valaauina foi outou e faataunuuina le faapotopotoina o o’u lava tagata filifilia; aua e faalogo i lo’u leo ē ua ou filifilia e le faamaaaina foi o latou loto.”19

Ua ta’u mai e tusitusiga paia ia i tatou e faapea “o i ai nei lava nisi e toatele i le lalolagi … e taofia mai le upu moni ona ua latou lē iloa le mea e maua mai ai.” Pe lē o lou avanoa ea lena?20 E mafai ona avea oe ma soo e fesoasoani latou te iloa ai le upu moni!

O lea la, i lenei vaitaimi o le Initoneti, ua i ai ni auala fou ma le mananaia e mafai ona e faia ai le galuega faafaifeautalai. E mafai ona e valaaulia uo ma tuaoi e asiasi i le uepisaite fou o le mormon.org. Afai o loo i ai sau itulau patino i le Uepi ma ni upega faaagafesootai i le initoneti, e mafai ona e sosooina au saite i le mormon.org. Ma o iina e mafai ona e fatuina ai lau lava tala patino. O tala patino taitasi, e aofia ai le faailoa atu o ou talitonuga, o se aafiaga, ma se molimau. Ona o se vaaiga fou lenei, o le tele lava o nei tala patino o loo maua i le gagana Peretania. O le a i ai se taimi e maua ai tala patino i isi gagana.

O nei tala patino e mafai ona i ai se faatosinaga loloto mo le lelei. O le lua masina talu ai, sa vaai ai se taulealea e igoa ia Zach—e faatoa a’e i le kolisi—i se faasalalauga faalauiloa mo le mormon.org i luga o le televise i Baton Rouge, Louisiana. Sa fesootai atu o ia i le uepisaite ma sa faagaeetia ai i tala patino a tagata o le Ekalesia. Sa ia maua i la tatou uepisaite le sootaga na ta’u atu ai ia te ia le mea e mafai ona alu atu ai i le lotu. O le Aso Sa na sosoo ai, sa auai atu o ia i le lotu, ma sa fai sona ofutino paepae ma se fusiua, ma sa faalauiloa atu o ia i tagata o le uarota, ma sa fiafia lava o ia i itula uma e tolu o le sauniga. Sa valaaulia o ia e fai ‘aiga o le afiafi i le fale o se tagata o le Ekalesia, ma sa sosoo ai ma lana lesona muamua a faifeautalai. E lei atoa le lua vaiaso, ae papatisoina o ia ma faamauina o se tagata o le Ekalesia.21 Talofa, Zac! (O la e faafofoga mai o ia.)

E mafai ona avea tagata lelei ua mulimuli ia Iesu Keriso ma tagata faamisiona mataalia o le ekalesia. E mafai ona galulue faatasi tagata o le Ekalesia ma faifeautalai faamisiona i le aveina atu o faamanuiaga o le talalelei i uo ma tuaoi faapelepele. O le toatele o i latou o lo le aiga o Isaraelu, ua faapotopotoina mai nei e pei ona folafolaina. O le vaega uma lenei o le sauniuniga mo le Afio Mai Faalua o le Alii.22 E finagalo o Ia ia avea moni i tatou taitoatasi ma se faaa’oa’o i ē ua faatuatua.

Ou te iloa o loo soifua le Atua. O Iesu o le Keriso. O Lana Ekalesia lenei. E moni le Tusi a Mamona. Na faaliliuina e Iosefa Samita ma o ia o le perofeta o le tisipenisione mulimuli lenei. O Peresitene Thomas S. Monson o le perofeta a le Atua i aso nei. Ou te molimau atu ai i le suafa paia o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Mataio 28:19–20.

  2. TagaiGaluega 9:3–18..

  3. Galuega 9:1.

  4. 1 Timoteo 4:12; ua faatusilima mea e faamamafa.

  5. Tala’i La’u Talalelei: O Se Taiala mo le Galuega Faafaifeautalai (2004), 1.

  6. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 14:7.

  7. Mose 1:39.

  8. 8. Luka 10:2.

  9. Mataupu Faavae ma Feagaiga 4:2..

  10. Alema 5:19.

  11. Tagai Mataio 5:16; Alema 7:24.

  12. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 81: 11.

  13. 1 Peteru 3:15.

  14. Tagai 2 Nifae 31:2, 21.

  15. Ioane 1:39. Mo lenei mamanu, tagai foi Faaaliga 6:1, 3, 5, 7.

  16. Itulau faaulutala o le Tusi a Mamona.

  17. Faatomuaga i le Tusi a Mamona.

  18. Tagai 3 Nifae 21:1–7. Manatua e fitu fuaitau nei, ae tasi lava le fuaiupu.

  19. Mataupu Faavae ma Feagaiga 29:7.

  20. Mataupu Faavae ma Feagaiga 123:12.

  21. Fesootaiga patino mai ia William G. Woods, peresitene o le Misiona a Louisiana Baton Rouge.

  22. See Malaki 4:5; 3 Nifae 25:5; Mataupu Faavae ma Feagaiga 2:1; 110:14–16; 128:17; 138:46; Iosefa Samita—Talafaasolopito 2:38.