Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Faamamaina o le Ipu i Totonu

Faamamaina o le Ipu i Totonu

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

E leai se isi mea ua sili atu ona faailoa ai le agaalofa ma le agalelei ma le alofa mutimutivale o le Atua nai lo le taimi e salamo ai.

Ua tauaofia lenei konafesi aoao i se taimi o le tele o le fememea’i ma tulaga matautia ma ua le iloa ai e o tatou tupulaga talavou po o le a faapefea ona ola. Ua maea ona lapataiina e ala mai i faaaliga, o le tulaga lava lea o le a i ai, o loo faaali atu pea i perofeta ma aposetolo le mea e tatau ona fai.

Sa faaali atu e le Alii i le Perofeta o Iosefa Samita e faapea “ia mafai ona taitoatasi le tagata ma tautala atu i le suafa o le Atua le Alii, o le Faaola lava o le lalolagi.”1 Ina ua toefuatai mai ki, na aumaia ai mo le pule o le perisitua ina ia i ai i totonu o aiga uma faatasi ai ma tamā matutua, o tamā, ma atalii.

I le sefululima tausaga talu ai, i le fesouaiga o le lalolagi, na faalauiloa mai ai e le Au Peresitene Sili ma le Korama a Aposetolo e Toasefululua le “O Le Aiga: O Se Folafolaga i le Lalolagi,” o le folafolaga lona lima lea i le talafaasolopito o le Ekalesia. O se taiala lea o le a lelei ai tagata o le Ekalesia pe a faitau i ai ma mulimuli ai.

O loo ta’ua mai i vaega e faapea: “O i matou, o le Au Peresitene Sili ma le Aufono a le Au Aposetolo e Toasefululua O Le Ekalesia a Iesu Keriso o Le Au Paia o Aso E Gata Ai, matou te tautino atu ma le faamaoni, o le faaipoipoga i le va o se alii ma se tamaitai, ua faauuina e le Atua, ma o le aiga o le totonugalemu lea o fuafuaga a Le Foafoa, mo le taunuuuga e faavavau o Lana fanau.”2

Ona afifio ifo ai lea o Atua i lalo e faia le tagata i lo latou faatusa, o le faatusa foi o Atua na latou fai ai o ia, ma na faia i laua o le tane ma le fafine.“

Ua fetalai ane foi Atua: O le a tatou faamanuia ia i laua. Ma … o le a tatou faia i laua ia la fanafanau ma uluola, ia tumu ai le lalolagi, ma faatoilalo i ai.”3

O lenei poloaiga e le i toe aveesea lava.“

Ma o le a tatou faataitai ai i latou, ia iloa ai, pe latou te faia mea uma e poloaiina ai i latou e le Alii lo latou Atua.”4

Ua faamoemoe ina ia tatou fiafia aua “ua ola tagata, ina ia latou maua le olioli.”5

Na aoao mai Liae e faapea, o tagata ua saoloto ma e ao ona “saoloto … e filifili mo i latou lava, ae le galueaiina, sei iloga o le faasalaina i le tulafono i le aso tele ma le gataaga.”6

O le faaupuga ua leva e faapea, “O loo palota le Alii mo au, a e e le o palota Lusifelo mo au, ae o le mea e taulia o la’u palota,” o loo faamatala ai se faamautinoaga faale-mataupu faavae e faapea e sili atu ona malosi la tatou faitalia nai lo le loto o le tiapolo. E taua le faitalia. E mafai ona tatou tuuina atu ma le faavalevalea ma le tauto’ai, ae e le mafai ona aveesea faamalosi mai ia i tatou.

E i ai foi se ’alofaga ua leva e faapea, “Na fai mai le tiapolo ia te au e fai.” E leai la! E mafai ona ia faaseseina oe ma taitaiseseina oe, ae e le ia te ia le mana e faamalosia ai oe po o soo se tasi lava i se soligatulafono pe taofia ai oe iina.

O le faaofuina i le mana e foafoa ai le ola ua tauave faatasi ai ma le olioli sili ma faaosoosoga aupito sili ona matautia. O le meaalofa o le ola faitino ma le mana e foafoa ai isi ola, o se faamanuiaga faalelagi. E ala mai i le faaaogaina ma le amiotonu o lenei mana, e aunoa ma se isi lava auala, o le a mafai ai ona tatou latalata atu i lo tatou Tama o i le Lagi ma maua ai le atoatoaga o le olioli. O lenei mana e le o se vaega na tupu fua o le fuafuaga o le fiafia. O le ki lea—o le ki tonu lava lea.

Pe tatou te faaaogaina lenei mana e pei ona manaomia ai e tulafono o le faavavau pe teenaina foi ona faamoemoega paia, o le a i ai aafiaga e faavavau i tagata o le a avea ai i tatou. “Tou te le o iloa ea o le malumalu outou o le Atua, o loo nofo foi le Agaga o le Atua i totonu ia te outou?”7

E i ai se mea e sili ona faasaoloto ai se tagata pe a naunau o ia i lona lava loto malie e usitai i lo tatou Tama ma lo tatou Atua ma faailoa atu lena naunautaiga ia te Ia i le tatalo.

Pe a tatou usiusitai, e mafai ona tatou olioli i nei mana i le feagaiga o le faaipoipoga. Mai le punavai o le ola o le a maua ai a tatou fanau, o o tatou aiga. O le alofa i le va o le tane ma le ava e mafai ona faatumauina ma aumaia ai folafolaga ma le faamalieina o le loto i aso uma o o tatou olaga.

Afai ua le maua e se tasi nei faamanuiaga i le olaga faaletino, o le folafolaga e faapea o le a latou maua i le lalolagi a sau.

O le alofa mama e muai manatu i ai e faapea, ua na o le pau lava le taimi e faataga atu ai na mana e foafoa ai le ola mo le faatinoga atoa o le alofa, pe a mae’a ona faia se tautoga o le faamaoni e faavavau, o se sauniga faaletulafono, ma e sili atu pe a mae’a se sauniga o le faamauina i le malumalu. Ua na o le va lava o le alii ma le tamaitai, tane ma le ava, ma lē ua avea ma a tatou soa e faavavau e tatau ona faaaogaina ai. E manino lava le talalelei i le mea lenei.

Ua tatou saoloto lava e le amanaiaina ia poloaiga, ae pe a fetalai loa faaaliga i faaupuga tuusao faapea, e pei o le “Aua e te,” ua sili ai la ona tatou gauai atu loa i ai.

Ua lotovale le fili ia i latou uma ua i ai le mana e foafoa ai le ola. E le mafai e Satani ona foafoa le ola; e vaivai o ia. Na te saili ina ia malaia tagata uma e pei o ia.”8

Na faaaogaina e le Alii le faaupuga “e tusa foi” e fau ai se foliga e mafai ona malamalama i ai ē mulimuli ia te Ia, e pei o le:

“E tusa foi le malo o le lagi ma le tagata faatauoa.”9

E tusa foi le malo o le lagi i le oa ua natia i le fanua.”10

I o tatou aso, o faatosinaga matautia o ponokalafi e tusa foi ma se mala ua pepesi i le lalolagi atoa, ua faama’ia ai se tasi iinei ma se tasi i o, ua taumafai ma le malosi e osofaia aiga uma, o loo sili ona aafia ai pea tane ma tamā. O le taunuuga o lenei mala e mafai ona [lamatia ai] ma o le mea e faanoanoa ai e masani lava ona lamatia ai faaleagaga. Ua saili Lusifelo e faaumatia “le ala sili o le togiola,”11 “o le ala sili o le fiafia.”12

O ponokalafi o le a fouvale pea i le Agaga o Keriso ma o le a faasalāveia fesootaiga i le va o lo tatou Tama Faalelagi ma Lana fanau ma faaleagaina sootaga lelei i le va o le tane ma le ava.

Ua umia e le perisitua le mana silisili. E mafai ona puipuia ai outou mai le mala o ponokalafi—ma o se mala lava—pe afai ua e toilalo i ana faatosinaga. Afai e i ai se tasi e usitai, e mafai ona faaali atu e le perisitua le auala e talepeina ai se mausa ma e oo foi i le tafiesea ai o se mea ua fai ma vaisu. O ē ua umia le perisitua ua i ai lea pule ma e tatau ona faaaogaina e tau ai ma ia faatosinaga leaga.

Tatou si’i a’e se fafagu ma lapatai atu i tagata o le Ekalesia e alafa’i mai ma ia malamalama i le mea lea e tupu.

Tatou te aoao atu se tulaga faatonuina o le amio mama lea o le a puipuia ai i tatou mai le tele o mea suitulaga po o mea taufaasese a Satani mo faaipoipoga. E ao ona outou malamalama o soo se faatosinaga lava ina ia auai i soo se sootaga lea e le ogatusa ma aoaoga faavae o le talalelei e mautinoa lava e sese. Mai le Tusi a Mamona tatou te aoao ai “o le amioleaga e le o le fiafia lea.”13

Ua manatu nisi, o ni mea sa mua’i faatulagaina ma e le mafai ona faatoilaloina mea ua latou manatu o ni tofotofoga lava o le lē mama ma lē masani ai. E leai! Aisea o le a faia ai e lo tatou Tama Faalelagi lena mea i se tasi? Manatua o Ia o lo tatou Tama.

Na folafola mai e Paulo e faapea “O le Atua … na te le tuuina atu outou i le tofotofoga e sili i se mea ua outou lavatia, ae sauni foi ma le tofotofoga se mea e sao ai, ina ia outou lava oono.”14 E te mafaia foi, pe a e loto i ai, ona talepe ia mausa ma faatoilaloina se mea ua fai ma vaisu ma alu ese mai ai i lena mea e le tauaogaina ai soo se tagata o le Ekalesia. E pei ona lapatai mai Alema, e ao ona tatou “mataala ma tatalo e le aunoa”15

Sa lapatai mai Isaia, “Oi talofa ia te i latou o e fai mai, ua lelei le mea leaga, ae leaga le mea lelei, o e fai ma malamalama le pouliuli, ae fai foi ma pouliuli le malamalama; o e fai ma mea suamalie le mea oona, ae fai ma mea oona le mea suamalie!”16

I tausaga ua tuanai, sa ou asiasi ai i se aoga i Albuquerque. Sa ta’u mai e le faiaoga ia te au se tamaitiiti na aumaia se tamai pusi i le vasega. E pei ona outou silafia, sa faalavelave lena mea i mea uma. Sa ia fai i le tamaitiiti e uu le tamai pusi i luga i luma o tamaiti.

Sa lelei lava seia oo ina fesili se tasi tamaitiiti, “O se tamai pusi tama po o se tamai pusi teine?”

Ona o le le manao o ia e oo atu i lena lesona, sa fai atu ai le faiaoga, “E le afaina. Ua na o se tamai pusi lava.”

Ae sa latou tauanau pea. Mulimuli ane, sa fai mai se tasi tamaitiiti, “Ou te iloa le auala e te iloa ai.”

Ina ua iloa e le mafai ona aloese mai lenei mataupu, sa fai atu loa le faiaoga, “E mafai faapefea ona e iloa?”

Sa tali mai le tamaitiiti, “E mafai ona tatou palota ai!”

Atonu tou te talie i lenei tala, ae afai tatou te le mataala, e i ai i latou e le gata ina taliaina ae fautuaina foi e fai se palota ia suia tulafono e faatagaina ai le ola lē mama, e pei o le a foliga mai ai i se isi itu e mafai ona suia ai mamanu o le natura ma tulafono a le Atua. O le a faigata ona faamalosia se tulafono e tetee ai i le natura.

O loo i ai uma tulafono o le mama ma le faaletino “na faavaeina e le matatalaina i le lagi a o le i faavaeina lenei lalolagi” lea e le mafai ona suia.17 Ua faailoa mai pea lava pea e le talafaasolopito o tulaga faatonuina o le mama e le mafai ona suia e taua ma e le mafai foi ona suia i se faiga palota. O le aloaia faaletulafono o se mea e mautinoa le sese pe leaga o le a le puipuia ai le tiga ma le faasalaga o le a mulimuli mai pe a liua le ao i le po.

E tusa lava po o a mea o faasagatau mai, tatou te naunau lava e tumau i luga o le ala. O le a tatou pipiimau pea i aoaoga faavae ma tulafono ma sauniga o le talalelei. Afai ua le malamalama i ai pe le tausalaina ai pe ua faia ma le loto i ai, ia tuu ai pea. E vave lava ona tatou le iloa lo tatou ala pe a tatou le usiusitai i tulafono a le Atua. Afai tatou te le puipuia ma faamalosi le aiga, e mautinoa lava le faafanoina o tulaga faaletagata soifua ma le saolotoga.“

Ua noatia au, le Alii, pe a outou faia mea ou te fai atu ai; ae pe a outou le faia mea ou te fai atu ai e leai sa outou folafolaga.”18

O agaga uma ua saisaitia i se falepuipui o le agasala, tausalaina, po o le fulitua i le lelei, ua ia te ia se ki i le faitotoa. Ua faaigoaina lea ki o le “salamo.” Afai e te iloa faaaoga lea ki, e le mafai e le fili ona taofia oe. O mataupu faavae tutusa nei o le salamo ma le faamagaloga e sili atu le malosi i le mana taufaamatau o lē faaosooso.Afai ua saisaitia outou i se mausa po o se mea ua fai ma vaisu e le tauaogaina, e ao ona taofia amioga na e faataumaoi. O le a tautala atu agelu ia te outou,19 ma o le a taialaina outou e taitai perisitua i na taimi faigata.

E leai se isi mea ua sili atu ona faailoa ai le agaalofa ma le agalelei ma le alofa mutimutivale o le Atua nai lo le taimi e salamo ai. Pe tou te malamalama ea i le mana faamama sili o le Togiola na saunia e le Alo o le Atua, lo tatou Faaola? Na Ia fetalai “Aua faauta, o au le Atua na puapuagatia i nei mea mo tagata uma, ina ia latou le puapuagatia pe afai latou te salamo.”20 I lena faatinoga faalelagi o le alofa, na totogi ai e le Faaola le sala mo a tatou agasala ina ia tatou le totogia.

Mo i latou e mananao moni ai lava, o loo i ai se auala e toe foi mai ai. O le salamo e pei o se vailaau faamama. E oo lava i mea ua matuai pisipisia o le agasala o le a aveesea.

E tauaveina e i latou e umia le perisitua le vailaau e aveese ai le foliga matautia o ponokalafi ma fufulu ese ai le tausalaina. E i ai i le perisitua le mana e tatalaina ai mai faatosinaga o mausa, e oo lava i le tatalaina o filifili mai mea ua fai ma vaisu, e tusa lava po o le a le mau o loka. E mafai ona ia aveesea matogitogi o measese ua tuanai.

Ou te le iloa lava ni upu matagofie ma le faamafanafana i faaaliga uma nai lo nei upu: “Faauta, o le ua salamo i ana agasala, e faamagaloina o ia, ma o au, le Alii, ou te le toe manatua lava.”21

O nisi taimi, e tusa lava pe ua uma ona ta’uta’u atu agasala ma totogi le sala, o le vaega e aupito sili ona faigata o le faamagaloina e se tasi o ia lava. E ao ona e iloa o le faamagalo atu o lona uiga o le faamagalo atu.“

O aso uma e salamo ai lo’u nuu, ou te faamagaloina ai lo latou agaleaga mai ia te au.”22

Sa ta’u mai e Peresitene Iosefa Filitia Samita e uiga i se tamaitai na salamo sa tauivi e sue lona auala e alu ese mai ai ma se olaga le mama. Sa ia fesili atu ia te ia po o le a se mea e ao ona ia faia nei.

Sa tali atu, ma fai atu i le tamaitai e faitau atu ia te ia mai le Feagaiga Tuai le tala ia Lota ma lana ava o le na liu tupua masima.23 Ona ia fesili atu lea ia te ia, “O le a se lesona ua faailoa mai e na fuaiupu mo oe?”

Sa ia tali mai, “O le a faaumatia e le Alii i latou o e amioleaga.”“

E le o lena,” sa ta’u atu e Peresitene Samita i lea tamaitai salamo. “O le lesona mo oe o le ‘Aua le tepa i tua!’”24

E tulaga ese lava, atonu o le puipuiga sili ona faigofie ma sili ona malosi ma se vaifofo mo ponokalafi, po o soo se faatinoga lē mama lava, o le lafoai ma aloese mai ai. Ia tapeina mai le mafaufau ia soo se manatu lava e le mama lea o loo taumafai ina ia maua’a. O le taimi lava e te filifili ai e tumau i le mama, ua e puipuia lou saolotoga na aumai i le Atua. Ma fai loa, e pei ona fautua mai Peresitene Samita, “Aua le tepa i tua.”

Ou te folafola atu o loo i ai lou filemu ma le fiafia mo oe ma lou aiga i luma atu. O le taunuuga sili o gaoioiga uma i le Ekalesia o le maua lea o le fiafia o se tane ma lana ava ma le la fanau i le aiga. Ma ou te talosagaina faamanuiaga a le Alii i luga o outou na o loo tauivi ma lenei mala matautia, ia maua le faamalologa lea o loo avanoa mo i tatou i le perisitua a le Alii. Ou te molimau atu ai i lena mana i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:20.

  2. “O Le Aiga: O Se Folafolaga i le Lalolagi,” Liahona, Oke. 2004, 49.

  3. Aperaamo 4:27–28.

  4. Aperaamo 3:25.

  5. 2 Nifae 2:25.

  6. 2 Nifae 2:26.

  7. 1 Korinito 3:16.

  8. 2 Nifae 2:27.

  9. Mataio 13:45.

  10. Mataio 13:44.

  11. Iakopo 6:8; Alema 34:31.

  12. Alema 42:8.

  13. Alema 41:10.

  14. 1 Korinito 10:13.

  15. Alema 13:28.

  16. Isaia 5:20.

  17. Mataupu Faavae ma Feagaiga 130:20.

  18. Mataupu Faavae ma Feagaiga 82:10.

  19. Tagai 2 Nifae 32:3.

  20. Mataupu Faavae ma Feagaiga 19:16.

  21. Mataupu Faavae ma Feagaiga 58:42.

  22. Mosaea 26:30.

  23. Tagai Kenese 19: 26.

  24. Tagai Boyd K. Packer, The Things of the Soul (1996), 116.