Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Aua Lava Nei Tuua o Ia

Aua Lava Nei Tuua o Ia

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

Ou te folafola atu ia te oe, a e filifili ia aua nei tiga lou loto pe maasiasi, o le a e lagonaina Lona alofa ma le loto malie. O le a e iloa ua e avea atili e faapei o Ia.

O’u uso e ma tuafafine pele i le salafa o le lalolagi, ou te momoli atu la’u faamalo mo le faatuatua ma le lotototoa ua ou vaaia i o outou olaga. Ua tatou ola i se taimi silisili ona maoae—ae o se taimi o luitau.

Ua Fagua i Tatou e le Alii i Mea Matautia o i Luma Atu

E lei tuua toatasia lava i tatou e le Alii i la tatou sailiga e toe foi atu ia te Ia. Faalogo i Ana afioga lapatai ua fagua ai i tatou i mea matautia o i luma atu: “Ia … mataala, ma tatalo.”1 “Ia faaeteete ne’i … olegia outou.”2 “Ia outou mataala ma faaeteete.”3 “Ia outou faaeteete ia te outou ne’i … tou pauu ai i le mea sa outou tumau ai.”4

E leai se tasi e sao mai uunaiga a le lalolagi. O le fautuaga a le Alii lea e puipuia mai ai i tatou.

Tou te manatuaina le mea na oo i ai Iesu i Kapanaumi ina ua le taliaina e soo na mulimuli i le Faaola faapea, o Ia o le Alo o le Atua. Fai mai le mau: “Ua o ese isi o ona soo e toatele i tua … e le’i toe feoai i latou ma Ia.”5

Ona faliu atu lea o Iesu i le Toasefululua ma fesili, “Pe tou te fia o ese foi?”6

Pe Tou Te Fia O Ese Foi?

I lo’u lava mafaufau, ua tele taimi ou te taliina ai lena fesili: “E leai! E le o a’u! Ou te le tuua lava o Ia! Ua ou i ai iinei e faavavau!” Ou te iloa ua outou tali atu i lea lava ala e tasi.

Ae o le fesili, “Pe tou te fia o ese foi?” e tatou te mafaufau ai i lo tatou lava maaleale. O le olaga e lē o se tafaoga faaleagaga. E manatua lemu ai i o tatou mafaufau upu a le aposetolo i se tasi foi taimi: “Le Alii e, o a’u ea?”7

Tatou te ulu ifo i le vai o le papatisoga ma le olioli ma le naunautai. O loo tālo mai le Faaola ia i tatou “O mai ia te au,”8 ma ua tatou tali atu, i le tauaveina o Lona suafa i o tatou luga. E leai se tasi o i tatou e manao ia tau o sina malaga puupuu faaleagaga, pe umi foi ma toaga ona faamuta ai lea. O le auala o le avea ma soo e le mo e lotovaivai i le agaga. Na fetalai mai Iesu: “E te alofa atu i le Alii lou Atua ma lou loto atoa, ma lou agaga atoa, ma lou manatu atoa.”9 “Ai se fia mulimuli mai ia te au, aua ne’i usiusitai o ia ia te ia, a ia ave e ia lona satauro, i le mulimuli mai ai ia te au.”10

A o tatou mulimuli i le Faaola, e mautinoa o le a faafetaia’ia i tatou e luitau. A taulimaina ma le faatuatua, o nei aafiaga e faaleleia ai o le a faateleina ai lo tatou liua i le moni a’ia’i o le Faaola. A taulimaina i se ala o le lalolagi, o nei lava aafiaga e tasi o le a puaoa ai la tatou vaai ma faavaivaia ai a tatou faaiuga. E i ai nisi tatou te alolofa ma faamemelo i ai, ua se’e ese mai le ala sa’o ma le vaapiapi ma ua “le toe [feoai] i latou ma Ia.”

E Faapefea Ona Tatou Tumau Faamaoni?

E faapefea ona tatou tumau faamaoni i le Faaola, o Lana talalelei, ma sauniga o Lana perisitua? E faapefea ona tatou atiina ae le faatuatua ma le malosi ia le tuua ai lava o Ia?

Na fetalai Iesu, “A le liua outou, ma avea ia pei o tama iti, tou te le sao lava i le malo o le lagi.”11 Tatou te manaomia se loto talitonu o se tamaitiiti.

E ala i le mana o Lana Togiola, o le a avea ai i tatou “o se tamaitiiti ua fia usiusitai, ma agamalu, ma faamaulalo, ma onosai, ma ua tumu i le alofa ma le fia gauai i mea uma ua silafia e le Atua e tatau ona faatiga ai i [tatou], e pei lava ona gauai le tama itiiti i lona tamā.”12 O le liliu tele lea o le loto.13

E le pine ona tatou vaai lea i le mafuaaga e tatau ai ona suia se loto. E lua upu o loo faailo mai ai le tulaga mata’utia o i luma: o upu o le faatiga ma le maasiasi.

Filifili Ia Aua Le Tausuai

Ia i latou na le mautonu i le tulaga faaleatua o le Faaola, na fesili ai Iesu: “Tou te tausuai ea i lena mea?”14 I le faataoto i le lulu saito, na lapatai atu ai Iesu: “O lē … [e tumau] mo sina taimi: [peitai] a tupu le puapuaga po o le sauaga ona o le upu, ona tausuai loa lea o ia.”15

E tele ituaiga auala e tausuai ai ma o le a tatou maua pea lava avanoa e tausuai pe tiga ai. O tagata tatou te talitonu i ai, e faaitaina i tatou. E i ai faigata tatou te le mafaufauina. E le tulai mai o tatou olaga i le ala tonu tatou te mafaufauina. E i ai mea sese tatou te faia, e lagona le le agavaa, ma le popole ina ia faamagaloina. Tatou te popole i se mataupu tau i le aoaoga faavae. Tatou te aoaoina se mea sa ta’ua i le pulelaa i le Lotu i le 150 tausaga ua mavae ae faalavelaveina ai lava i tatou. E le tonu le taulimaina o a tatou fanau. E le amanaiaina i tatou pe le patipatia. Atonu e 100 ni mea, e moni uma lava i taimi taitasi.16

I o tatou taimi e faavaivai ai, e saili ai le tiapolo e faoa a tatou folafolaga faaleagaga. Afai tatou te le mataala, o le a toe foi lo tatou agaga e pei o se tamaitiiti ua manu’a, i lo tatou olaga tuai e maluluina ma pogisa, ae tuua le malamalama mafanafana, faamalolo o le Faaola.

Ina ua le tonu ona faamasinoina ia Parley P. Pratt, i le 1835, ma aumaia ai le maasiasi ma le faalumaina o ia ma lona aiga, na apoapoai atu ai le Perofeta o Iosefa Samita: “[Parley], … ia solipala i ou vae na mea … [ma] o le a mafuta le Atua Silisiliese ma oe.”17

O se isi faataitaiga: I le 1830, sa papatisoina ai Frederick G. Williams, o se fomai iloga. Na vave ona ia ofoina atu ana taleni ma lona tamaoaiga i le Ekalesia. Na avea o ia ma se taitai i le Ekalesia. Na ia ofofua atu lona fanua mo le Malumalu i Katelani. I le 1837, na lutia ai o ia i faigata o le olaga, ma sa faia ai e Frederick G. Williams ni mea sese matuia. Na folafola mai e le Alii i se faaaliga e faapea “e tusa ai ma [lana] solitulafono, ua aveesea ai mai ia te ia [lona] tulaga sa i ai [i le taitaiga o le Ekalesia].”18

O le lesona matagofie ua tatou aoaoina mai ia Frederick G. Williams o le, “po o le a lava ona vaivaiga faaletagata, sa ia te ia le lototele e toe [faafou] ai lona loto naunau i le [Alii,] le Perofeta ma … le Ekalesia, semanu e matua faigofie lava ona tuu atu ia lava i le āu oona.”19 I le tautotogo o le 1840, na sau ai o ia i le konafesi aoao, ma talosagaina ma le lotomaualalo se faamagaloga mo lana amio ua tuanai, ma faaalia lona naunautaiga e faia le finagalo o le Atua i le lumanai. O Ailama Samita na tauaaoina mai lana mataupu, ma sa faamagaloina o ia ma le le toe ta’uta’ua. Na maliu o ia o se tagata faamaoni o le Ekalesia.

Talu ai nei sa ma feiloai ai ma le peresitene o le Malumalu o Recife Brazil, o lona igoa o Fredrick G. Williams. Na ia toe ta’ua le faamanuiaina o lona aiga ma le fiaselau o fanau ona o le faaiuga o le lototele o le tamā o le tama, le tamā o lona tamamatua.

Filifili Ia Aua le Maasiasi

O le lototiga e i ai sana soa mataga e igoa ia maasiasi.

I le Tusi a Mamona ua tatou aoao ai i le faaaliga na oo ia Liae, o le laau o le ola. O loo ta’ua e le faaaliga ni tagata tamalii na “ua [fetaomi] mai i luma i le puao pogisa, o piimau i le ai uamea,” ma taunuu mai ma “[aai] i le fua o le laau.”20

Na faamatalaina e Nifae le laau “o le alofa o le Atua,”21 ua fua mai ai fua ia e “faatumuina ai [le] agaga i le olioli tele lava.”22

Ina ua mavae le tofoina o le fua, sa vaai Liae i “se fale tele ma le vateatea … ua tumu foi i tagata … o e matutua ma e iti, … o tane atoa ma fafine; sa matua lelei le uiga o o latou ofu; ma latou … tauemu ma tusi mai o latou tamatamai lima i e na o mai ma … aai i le fua.” 23 Na faamatala e le agelu o tauemuga, o le ‘amu’amu, o tamatamailima o le inoino e faatusa lea i le faamaualuga ma le poto o le lalolagi.24

Na manino ona tautino mai e Nifae “matou te lei amanaia i latou.”25

O le mea e faanoanoa ai, sa i ai nisi na mou atu le lototele. Fai mai le mau, “Ina ua uma ona latou aai i le fua, ua maasiasi i latou, ona o e ua tauemu ia te i latou, ma ua latou pauu ese i ala leaga ma ua le iloa.”26

I le avea ai ma ni soo o Keriso, tatou te tutu ese ai mai le lalolagi. Atonu e i ai ni taimi tatou te lagona ai le faaletonu pe a tusitusi mai lima o tauemuga ma lafoaia ai le mea ua paia ia i tatou.27 Sa fautua mai Peresitene Thomas S. Monson e faapea, “O le a faigata mo oe ona tetee atu i le faifai mai o i latou e luitauina lou faatuatua sei iloga lava e maua’a ma mausali lau molimau.”28 Na faapea mai Nifae, “aua le amanaiaina.”29 Na apoapoai mai Paulo, “Ua le foaiina mai e le Atua ia te i tatou le agaga e mata’u ai; … Aua e te … mā i le molimau i lo tatou Alii.”30 Tatou te le tuua lava o Ia.

A o ma malaga atu ma Peresitene Uchtdorf i Europa i Sasae i le tausaga na te’a nei, sa ou maofa lava i le faatuatua ma le lototetele o le au paia. Sa ta’u mai e se tasi taitai perisitua i Ukraine e uiga i le valaauina o ia i le au peresitene o le paranesi i le tautotogo o le 1993, ae faatoa ono masina talu ona papatiso. O le a manaomia ai le faaaoga o lona faatuatua i nofoaga faitele ma fesoasoani ai e lesitala le ekalesia i le aai o Dnipropetrovsk. O se taimi o le le mautinoa i Ukraine, ma o le faailoa atu saoloto o le faatuatua ia Keriso ma le talalelei toefuataiina e ono faigata, e aofia ai ma le ono faate’a mai lana galuega o se pailate.

Fai mai le taitai perisitua, “Sa ou tatalo ma saga tatalo. Sa i ai la’u molimau, ma ua uma ona osia a’u feagaiga. Sa ou iloa le mea na finagalo le Alii ou te faia.”31 Ma le lototele, sa agai atu ai i luma ma le faatuatua o ia ma lona faletua, ma le lē ma i le talalelei a Iesu Keriso.

O le “ua foaiina atu i ai mea e tele e sueina mai ia te ia mea e tele.”

E fesili nisi, “Pe tatau ona ou matua ese mai isi?” “Pe le mafai ona avea au ma soo o Keriso e aunoa ma le mafaufau tele i la’u amio?” “Pe le mafai ona ou alofa ia Keriso e aunoa ma le tausia o le tulafono o le ola mama?” “Pe le mafai ona ou alofa ia te Ia ma faia mea ou te manao e fai i le Aso Sa?” E faigofie lava le tali na tuuina mai e Iesu: “Afai tou te alofa mai ia te au, ia outou tausi mai i a’u poloaiga.”32

E fesili foi nisi, “Pe le o tele ea nisi faatuatuaga e alolofa ia Keriso?” E i ai! Ae, o le avea ai ma tagata o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, o le i ai o se molimau i Lona moni a’ia’i, e le gata mai le Tusi Paia, ae mai le Tusi a Mamona foi; o le iloa ua toefuatai mai Lana perisitua i le fogaeleele; o le uma ai ona osia o feagaiga paia e mulimuli ia te Ia ma maua ai le meaalofa o le Agaga Paia; i le uma ai ona faaeeina i mana i Lona malumalu paia, ma avea ma se vaega o le sauniuniga mo Lona toe afio mai ma le mamalu i le fogaeleele; e le mafai ai ona faatusalia o tatou tagata ma i latou e le’i mauaina nei upumoni. “O lē ua foaiina atu i ai mea e tele e su’eina mai ia te ia mea e tele.”33

Na fetalai mai le Alii, “Ia faitalia oe ma lau filifiliga i ai.”34

Ou te folafola atu ia te oe, a e filifili ia aua nei tiga lou loto pe maasiasi, o le a e lagonaina Lona alofa ma le loto malie. O le a e iloa ua e avea atili e faapei o Ia.35

Pe o le a e malamalama ea i mea uma? E leai. O le a tatou tuuina nisi faafitauli i luga o le fata se’i malamalama i ai i se isi taimi.

Pe o le a lelei ea mea uma? E leai. O le a tatou taliaina ni nai mea e le mafai ona faasa’o, ma faamagalo i isi pe a tiga.

Pe o le a tatou lagona ea le faaesea i nisi taimi mai ia i latou o loo vagaia i tatou? Ioe.

Pe o le a tatou ofo ea i ni taimi tatou te vaaia ai nisi o ita i le Ekalesia a le Alii, ma a latou taumafaiga e faoa le faatuatua tauivi o e vaivai?36 Ioe. Ae o le a le taofia ai le tuputupu a’e po o le taunuuga o le Ekalesia, pe faalavelaveina ai foi le alualu i luma faaleagaga o i tatou taitoatasi i le avea ai o ni soo o le Alii, o Iesu Keriso.

Aua Lava Nei Tuua o Ia

Ou te fiafia i nei upu mai se viiga tatou te fiafia i ai:

O lē ua faamoemoe o ia ia te au

Ou te le tuulafoa’ia o ia i le fili;

Po o le a lava lona malosi,

E lē lafoa’ia, e a’u o ia,

E lē lafoa’ia, e a’u o ia!37

E le maua le atoatoa i lenei olaga, peitai e mafai ona faaaoga lo tatou faatuatua i le Alii, o Iesu Keriso, ma tausia a tatou feagaiga. Sa folafola mai e Peresitene Monson, “O lau molimau, pe a tausia e le aunoa, o le a e saogalemu ai.”38 Tatou te tuleia ia loloto o tatou a’a faaleagaga, taumamafa i aso taitasi i afioga a Keriso o i tusitusiga paia. Tatou te faatuatuaina afioga a perofeta soifua, ua tuu mai i o tatou luma e faasino maia le ala. Tatou te tatalo ma saga tatalo pea, ma faalogo atu i le leo filemu o le Agaga Paia e taitaia i tatou o loo fetalaia mai le filemu i o tatou agaga. Po o a lava luitau e tulai mai, aua, aua, lava nei o tatou tuua o Ia.

Na fesili le Faaola i Ana aposetolo: “Pe tou te fia o ese foi?”39

Na tali Peteru:

“Le Alii e, a matou o ea ia te ai? O ia te oe upu o le ola e faavavau.

“… Ua matou talitonu, ma ua matou iloa o oe o le Keriso, o le Alo o le Atua soifua.”40

Ua ia te au foi lena molimau. Ou te molimau atu ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Mareko 13:33.

  2. Mataupu Faavae ma Feagaiga 46:8.

  3. Mataupu Faavae ma Feagaiga 42:76.

  4. 2 Peteru 3:17.

  5. Ioane 6:66.

  6. Ioane 6:67.

  7. Mataio 26:22.

  8. 3 Nifae 9:14.

  9. Mataio 22:37.

  10. Mareko 8:34.

  11. Mataio 18:3; tagai foi Marek 10:15; Luka 18:17; 3 Nifae 9:22; 11:37–38.

  12. Mosaea 3:19.

  13. Tagai i le Alema 5:14.

  14. Ioane 6:61.

  15. Mataio 13:21.

  16. Tagai i le David A. Bednar, “Ma e Leai se Mea e Tausuai ai i Latou,” Liahona, Nov. 2006, 89–92.

  17. Iosefa Samita, i le Autobiography of Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. (1938), 118.

  18. I le History of the Church, 3:46, footnote.

  19. Frederick G. Williams, “Frederick Granger Williams of the First Presidency of the Church,” BYU Studies, vol. 12, nu. 3 (1972): 261.

  20. 1 Nifae 8:24.

  21. 1 Nifae 11:25.

  22. 1 Nifae 8:20

  23. 1 Nifae 8:26–27; tagai foi fuaiupu 33.

  24. Tagai 1 Nifae 11:35–36; 12:18–19.

  25. 1 Nifae 8:33.

  26. 1 Nifae 8:28; faaopoopo le faamamafa.

  27. Sa saunoa mai Peresitene Boyd K. Packer e faapea, “E matele lava ona o televise [ma initoneti], ua tatou nonofo ai i totonu o lena fale tele ma le vateatea, ae ua le na ona vaavaai atu i ai” (“Mauaina o i Tatou Lava i le Miti a Liae,” Liahona, Aok. 2010, 29).

  28. I le lauga lava lea e tasi, sa saunoa ai Peresitene Thomas S. Monson e faapea, “O le fale tele ma le vateatea i le faaaliga ia Liae, e faatusa ia i latou o i le lalolagi o e faifai i le afioga a le Atua, ma ua tauemuina i latou o e ua taliaina ma ua alolofa i le Faaola ma tausi i poloaiga” (“Ia Outou Maua le Lotototoa,” Liahona, Me 2009, 126).

  29. 1 Nifae 8:33.

  30. 2 Timoteo 1:7–8.

  31. Mai se talanoaga patino ma e mai se upusii ua faaliliuina o se talafaasolopito o le gagana a Alexander Davydov, faamauina ia July 16, 2010.

  32. Ioane 14:15.

  33. Mataupu Faavae ma Feagaiga 82:3.

  34. Mose 3:17.

  35. Tagai 1 Nifae 19:9.

  36. Tagai 2 Nifae 28:20.

  37. “Le Faavae Malosi,” Viiga, nu. 45.

  38. Thomas S. Monson, Liahona, Me 2009, 126.

  39. Ioane 6:67.

  40. Ioane 6:68–69