Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2010 | De belangrijkste dingen

De belangrijkste dingen

Oktober 2010 Algemene conferentie

Als het leven, met het snelle tempo en de spanning ervan, het u moeilijk maakt om u te verheugen, dan is het misschien tijd om u te concentreren op wat het belangrijkst is.

Het is opmerkelijk hoeveel we over het leven kunnen leren als we de natuur bestuderen. Wetenschappers kunnen bijvoorbeeld naar de jaarringen van een boom kijken en vrij nauwkeurig het klimaat en de groeiomstandigheden inschatten van honderden en zelfs duizenden jaren geleden. Wat we onder andere van de groei van bomen kunnen leren, is dat tijdens jaargetijden met ideale omstandigheden bomen normaal groeien. Maar tijdens jaargetijden waarin de omstandigheden niet ideaal zijn, groeien de bomen niet zo hard en gebruiken ze hun energie om te overleven.

Sommigen onder u denken nu misschien: ‘Dat is allemaal leuk en aardig, maar wat heeft dat met vliegen te maken?!’ Dat zal ik u vertellen.

Hebt u ooit in een vliegtuig turbulentie meegemaakt? De belangrijkste oorzaak van turbulentie is een plotselinge verandering in de luchtstroom waardoor het vliegtuig op en neer gaat, heen en weer slingert en tuimelt. Hoewel vliegtuigen bestand zijn tegen veel meer turbulentie dan op een gewone vlucht gebruikelijk is, kan dit fenomeen de passagiers toch verontrusten.

Weet u wat een piloot doet als er turbulentie is? Een leerling-piloot denkt misschien dat het goed is de snelheid te verhogen om sneller door de turbulentie heen te komen. Maar dat kan verkeerd zijn. Ervaren piloten weten dat er een optimale penetratiesnelheid is om de negatieve gevolgen van turbulentie tot een minimum te beperken. En in de meeste gevallen houdt dat in dat de snelheid wordt teruggebracht. Hetzelfde principe geldt voor verkeersdrempels.

Daarom is het in ongunstige omstandigheden van belang dat we het wat kalmer aan doen, het evenwicht herstellen en ons op de hoofdzaken concentreren.

Het tempo van het hedendaagse leven

Dat is een eenvoudige, maar essentiële les. Het lijkt misschien logisch als we het over bomen of turbulentie hebben, maar deze les is verbazingwekkend makkelijk te negeren als we die beginselen in ons dagelijks leven moeten toepassen. Als de druk toeneemt, als we tegenspoed ervaren, als er iets ergs gebeurt, zijn we maar al te vaak geneigd om hetzelfde hectische tempo aan te houden of zelfs op te voeren. Om de een of andere reden denken we dat een hoog tempo het beste is.

Een van de kenmerken van het hedendaagse leven is dat we het tempo steeds verder opvoeren, ongeacht turbulentie of obstakels.

Laten we eerlijk zijn: het is niet moeilijk om het druk te hebben. We vullen allemaal met gemak onze agenda. Sommige mensen meten hun eigenwaarde zelfs aan de omvang van hun lijst met bezigheden af. Zij overspoelen de open ruimtes in hun tijdschema met vergaderingen en kleinigheden — zelfs in tijden van stress en vermoeidheid. Omdat zij hun leven onnodig compliceren, ervaren ze vaak meer frustratie, minder vreugde en te weinig zingeving in hun leven.

Er wordt wel gezegd dat iedere deugd die tot het uiterste wordt doorgevoerd, een ondeugd kan worden. Onze dagen overvol plannen valt daar zeker onder. Er komt een punt waarop mijlpalen molenstenen, en ambities zware lasten op onze schouders kunnen worden.

Wat is de oplossing?

Verstandige mensen begrijpen de lessen van jaarringen en turbulentie, en passen die toe. Ze weerstaan de verleiding om verwikkeld te raken in de haastige spoed van het dagelijks leven. Ze geven gehoor aan het advies: ‘Het leven houdt meer in dan toenemende snelheid.’1 Kortom, ze concentreren zich op de belangrijkste dingen.

Ouderling Dallin H. Oaks heeft tijdens een recente algemene conferentie gezegd: ‘We moeten sommige goede dingen laten lopen om andere te kiezen die beter of het beste zijn, omdat ze geloof in de Heer Jezus Christus bevorderen en ons gezin sterken.’2

De zoektocht naar het allerbeste leidt onvermijdelijk tot de fundamentele beginselen van het evangelie van Jezus Christus — de eenvoudige en prachtige waarheden die door een liefdevolle, eeuwige en alwetende Vader in de hemel aan ons zijn geopenbaard. Deze belangrijke leerstellingen en beginselen, die zo eenvoudig zijn dat zelfs een kind ze kan begrijpen, geven antwoord op de moeilijkste levensvragen.

Er komt uit die eenvoud een bepaalde schoonheid en duidelijkheid voort, die we soms niet waarderen in ons streven naar ingewikkelde oplossingen.

Het duurde bijvoorbeeld niet lang voordat astronauten en kosmonauten erachter kwamen dat ballpoints in de ruimte niet werken. Dus gingen intelligente mensen aan de slag om dat probleem op te lossen. Het kostte duizenden werkuren en miljoenen dollars om uiteindelijk een pen te ontwikkelen die overal, bij alle temperaturen en op bijna alle oppervlakken kon schrijven. Maar wat deden de astronauten en kosmonauten totdat het probleem was opgelost? Ze gebruikten gewoon een potlood.

Leonardo da Vinci schijnt gezegd te hebben dat ‘eenvoud de ultieme verfijning is’.3 Als we naar de fundamentele beginselen van het plan van geluk — het heilsplan — kijken, kunnen we duidelijk en eenvoudig de verfijning en pracht van de wijsheid van onze hemelse Vader herkennen en waarderen. En als we dan onze wegen aan de zijne aanpassen, is dat het begin van onze wijsheid.

De kracht van grondbeginselen

Het verhaal doet de ronde dat de legendarische coach Vince Lombardi een ritueel voor de eerste dag van de training had. Hij hield een football omhoog en zei tegen de spelers, die al jarenlang ervaring hadden: ‘Heren, dit is een football!’ Hij sprak over de grootte en de vorm van de bal en hoe die geschopt, vastgehouden en gegooid moest worden. Vervolgens nam hij de spelers mee naar het veld en zei: ‘Dit is het footballveld.’ Hij liep met ze rond en beschreef de afmetingen, de vorm, de regels en hoe het spel gespeeld moest worden.4

Deze coach wist dat zelfs deze ervaren spelers, leden van het team, alleen succes konden hebben als ze zich de basisbeginselen eigen maakten. Ze konden ingewikkelde strategieën oefenen, maar als ze de beginselen van het spel niet onder de knie hadden, zouden ze nooit kampioen worden.

Instinctief weten we volgens mij best hoe belangrijk de basisbeginselen zijn. Maar soms worden we afgeleid door allerlei dingen die zo aantrekkelijk lijken.

Drukwerk, uiteenlopende mediabronnen, elektronische apparaten en snufjes — die nuttig zijn als ze op de juiste wijze gebruikt worden — kunnen schadelijke afleidingen vormen of ons meedogenloos isoleren.

Maar te midden van de talloze stemmen en keuzen heeft de nederige Man uit Galilea zijn handen uitgestrekt, in afwachting. Zijn eenvoudige boodschap luidt: ‘Kom hier, volg Mij.’5 Hij spreekt niet met een krachtige megafoon, maar met de stem van een zachte stilte.6 De fundamentele boodschap van het evangelie gaat zo gemakkelijk verloren in de stortvloed van informatie die van alle kanten op ons af komt.

In de heilige Schriften en de woorden van de hedendaagse profeten wordt nadruk gelegd op de fundamentele beginselen en leerstellingen van het evangelie. We keren terug naar deze fundamentele beginselen, naar de zuivere leer, omdat ze de poort zijn naar diepzinnige waarheden. Ze zijn de deur naar uiterst belangrijke ervaringen die we anders nooit zouden kunnen begrijpen. Deze eenvoudige, fundamentele beginselen zijn de sleutel om in harmonie met God en onze medemens te leven. Ze zijn de sleutel om de vensters van de hemel te openen. Ze leiden ons naar de vrede, vreugde en kennis die onze hemelse Vader heeft beloofd aan zijn kinderen die naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen.

Broeders en zusters, het is verstandig om het iets rustiger aan te doen, om de optimale snelheid voor onze omstandigheden aan te houden, om ons op belangrijke dingen te concentreren, om onze ogen op te slaan en goed te begrijpen wat het belangrijkst is. Laten we de fundamentele beginselen in gedachten houden die onze hemelse Vader zijn kinderen heeft gegeven, en die de basis zijn van een overvloedig en vruchtbaar leven met de belofte van eeuwig geluk. Daaruit leren we hoe ‘al deze dingen in wijsheid en ordelijkheid worden gedaan, want het is niet nodig dat [wij] harder [lopen] dan [wij] kracht [hebben]. [Maar] het [is] noodzakelijk dat [wij] ijverig [zijn] om daardoor de prijs te kunnen behalen.’7

Broeders en zusters, als wij ijverig doen wat het belangrijkst is, worden we naar de Heiland van de wereld geleid. Daarom geldt: ‘Wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, (…) opdat [wij] zullen weten op welke Bron [wij] mogen vertrouwen voor vergeving van [onze] zonden.’8 In deze ingewikkelde, verwarrende en gehaaste wereld is dat de weg ‘die nog veel verder omhoog voert’.9

Wat zijn dan de grondbeginselen?

Als we ons tot onze hemelse Vader wenden en in de belangrijkste dingen naar zijn wijsheid streven, leren we keer op keer hoe belangrijk deze vier relaties zijn: met onze God, met ons gezin, met onze medemens en met onszelf. Als we gewillig ons eigen leven evalueren, zien we in waar we van de weg ‘die nog veel verder omhoog voert’ zijn afgedwaald. Dan worden de ogen van ons begrip geopend en weten we wat we moeten doen om ons hart te zuiveren en ons leven opnieuw richting te geven.

Ten eerste is onze relatie met God uiterst heilig en essentieel. Wij zijn zijn geestkinderen. Hij is onze Vader. Hij wil dat wij gelukkig zijn. Als wij Hem zoeken, als we meer over zijn Zoon, Jezus Christus, leren, als we ons hart openstellen voor de Heilige Geest, wordt ons leven kalmer en evenwichtiger. We ervaren meer vrede, vreugde en voldoening als we ons uiterste best doen om volgens Gods eeuwige plan te leven en zijn geboden te onderhouden.

Wij verbeteren onze relatie met onze hemelse Vader als we meer over Hem leren, als we met Hem communiceren, als we ons van onze zonden bekeren en als we Jezus Christus actief volgen. Want ‘niemand komt tot de Vader dan door [Christus]’.10 Als wij onze relatie met God willen verbeteren, moeten we wat zinvolle tijd alleen met Hem doorbrengen. Als we ons rustig op onze dagelijkse gebeden en schriftstudie concentreren, en er altijd naar streven om een geldige tempelaanbeveling te hebben, zijn dat enkele verstandige tijdsinvesteringen om dichter bij onze hemelse Vader te komen. Laten we gehoor geven aan de uitnodiging in Psalmen: ‘Laat af en weet, dat ik God ben.’11

Onze tweede belangrijke relatie is die met onze gezinsleden. Aangezien geen ander succes opweegt tegen falen in het gezin12, moet ons gezin een hoge prioriteit hebben. We ontwikkelen sterke en liefdevolle gezinsbanden als we eenvoudige dingen met elkaar doen, zoals samen eten, gezinsavond houden en gewoon plezier met elkaar hebben. In het gezin wordt liefde eigenlijk als volgt gespeld: t-i-j-d, tijd. Als we tijd voor elkaar nemen, is dat de sleutel tot harmonie in het gezin. We praten met elkaar, niet over elkaar. We leren van elkaar en waarderen elkaars verschillen en overeenkomsten. We ontwikkelen een goddelijke band met elkaar als we God door middel van gezinsgebed, schriftstudie en kerkbezoek samen benaderen.

De derde belangrijke relatie is die met onze medemens. We ontwikkelen die relatie één persoon tegelijk — door open te staan voor de behoeften van anderen, door anderen te dienen en door onze tijd en talenten beschikbaar te stellen. Ik was diep onder de indruk van een zuster die gebukt ging onder ouderdom en ziekte, maar besloot dat als ze niet veel meer kon doen, ze in ieder geval kon luisteren. Iedere week zocht ze mensen uit die er bezorgd of ontmoedigd uitzagen. Ze bracht tijd met ze door en luisterde naar ze. Ze was een zegen voor veel mensen in haar omgeving.

De vierde relatie is die met onszelf. Het klinkt misschien vreemd om een relatie met onszelf te hebben, maar die hebben we wel. Sommige mensen kunnen niet met zichzelf overweg. Ze bekritiseren zichzelf voortdurend totdat ze een hekel aan zichzelf krijgen. Ik wil u graag aanmoedigen om minder gehaast te zijn en wat tijd te nemen om uzelf beter te leren kennen. Maak eens een wandeling in de natuur, kijk eens naar een zonsopgang, geniet van de scheppingen van God, denk na over de waarheden van het herstelde evangelie en bedenk wat die voor u betekenen. Ga uzelf zien zoals onze hemelse Vader u ziet — als een dierbare dochter of zoon met een goddelijk potentieel.

Verheug u in het zuivere evangelie

Broeders en zusters, laten we verstandig zijn. Laten we ons op de zuivere leer van het herstelde evangelie van Jezus Christus concentreren. Laten we volop genieten van hun eenvoud en duidelijkheid. De hemelen zijn weer geopend. Het evangelie van Jezus Christus is weer op aarde, en de eenvoudige waarheden ervan zijn een overvloedige bron van vreugde!

Broeders en zusters, we hebben veel redenen om ons te verheugen. Als het tempo en de spanningen van het leven het u moeilijk maken om u te verheugen, dan is het misschien tijd om u te concentreren op wat het belangrijkst is.

U krijgt geen kracht uit verwoede activiteiten, maar wel als u gevestigd bent op een stevig fundament van waarheid en licht. U krijgt kracht als u uw aandacht en inspanningen op de fundamentele beginselen van het herstelde evangelie van Jezus Christus richt. U krijgt kracht als u aandacht besteedt aan de belangrijkste goddelijke zaken.

Laten we ons leven vereenvoudigen. Laten we de nodige veranderingen aanbrengen zodat we gericht zijn op de ongelofelijke pracht van het eenvoudige, nederige pad van christelijk discipelschap — het pad dat altijd naar een zinvol, vreugdevol en vredig leven voert. Daarom bid ik, en ik geef u mijn zegen, in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen
  1. Mahatma Gandhi. In: Larry Chang, Wisdom for the Soul (2006), p. 356.

  2. Dallin H. Oaks, ‘Goed, beter, best’, Liahona, november 2007, p. 107.

  3. Leonardo da Vinci. In: John Cook, samensteller, The Book of Positive Quotations, 2de uitgave (1993), p. 262.

  4. Vince Lombardi. In: Donald T. Phillips, Run to Win: Vince Lombardi on Coaching and Leadership (2001), p. 92.

  5. Lucas 18:22.

  6. Zie 1 Koningen 19:12.

  7. Mosiah 4:27.

  8. 2 Nephi 25:26.

  9. 1 Korintiërs 12:31; zie ook Ether 12:11.

  10. Johannes 14:6.

  11. Psalmen 46:10.

  12. J. E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization (1924), p. 42; zie ook Conference Report, april 1935, p. 116.