Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Toe Manatunatuga i se Olaga Faapaiaina

Toe Manatunatuga i se Olaga Faapaiaina

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

O le manuia moni i lenei olaga, e maua mai i le faapaiaina o o tatou olaga—o lona uiga, o o tatou taimi ma filifiliga—i faamoemoega o le Atua

A o ou talavou, sa ou asiasi ai i se Faaaliga a le Lalolagi i le 1964 i le Aai o Niu Ioka. O se tasi o nofoaga ou te fiafia e alu i ai o le faleie o le Ekalesia a le Au Paia o Aso e Gata Ai ma sona faatusa manaia o tumutumu o le Malumalu o Sate Leki. O iina na ou matamata ai mo le taimi muamua i le ata o le Sailiga a le Tagata mo le Fiafia. O le faaalia ai e le tifaga o le ata o le faaolataga, o loo fofogaina e Elder Richard L. Evans, sa i ai se aafiaga taua i le tele o tagata asiasi, e aofia ai ma a’u. E i ai isi mea na saunoa i ai Elder Evans e faapea:

Ua e saoloto e faafesuiai lau vaega o ou taimi mo mea faafiafia. Atonu e mafai ona e faafesuiaia mo manaoga faatauvaa. Atonu e mafai ona e faaaluina i le faaloloto. …

… Ua ia te oe le saolotoga e filifili ai. Ae o nei mea e le o ni fetuunaiga mo ni tau maualalo, aua e te le maua ai se lotomalie tumau.

“O aso uma, o itula uma, o minute uma o lou olaga faaletino e tatau lava ona i ai se aso i le lumanai e tali atu ai. Ma o iinei i le olaga lenei e te savali ai i le faatuatua ma faamaonia oe lava ia e mafai ona e filifili le lelei nai lo le leaga, le sa’o nai lo le sese, tumau i le fiafia nai lo na o mea faafiafia. O lou taui foi e faavavau o le a faia e tusa ma lau filifiliga.

“Sa saunoa mai se perofeta a le Atua e faapea, ‘Ua ola tagata ina ia latou maua le olioli,’ o se olioli e aofia ai se atoaga o le olaga, o se olaga e tuuto atu i le auaunaga, i le alofa ma le toafilemu i le aiga ma fua o le galue faamaoni, o se taliaina o le Talalelei a Iesu Keriso—o tulaga manaomia ma poloaiga.

E na o le pau nei o mea o le a e maua ai le fiafia moni, le fiafia lea e lē mou atu pe a tapē moli ma musika ma taape ese atu tagata.”1

O nei faamatalaga ua faailoa mai ai le moni o lo tatou olaga i le lalolagi o se tausi mea o le taimi ma filifiliga ua tuuina mai e lo tatou Foafoa. O le upu tausi mea e faamanatu mai ai le tulafono o le faapaiaga a le Alii (tagai, mo se faataitaiga, MFF 42:32, 53) lea e i ai sana matafaioi faale-tamaoaiga, ae e sili atu nai lo lena, o se faaaogaaga o le tulafono faaselesitila i le olaga iinei ma le taimi nei (tagai MFF105:5). Ina ia faapaiaina o lona uiga o le vaetofia lea po o le tuuina atu o se mea e paia, ma tuuto atu i faamoemoega paia. O le manuia moni i lenei olaga, e maua mai i le faapaiaina o o tatou olaga—o lona uiga, o o tatou taimi ma filifiliga—i faamoemoega o le Atua (tagai Ioane 17:1, 4; MFF 19:19). I le faia o lena mea, tatou te faatagaina ai o Ia e siitia i tatou i lo tatou taunuuga e aupito sili ona maualuga.

Ou te manao ia tatou mafaufau faatasi i ni elemene se lima o se olaga faapaiaina: o le mama, galue, faaaloalo mo le tino faaletino, auauna atu, ma le amiosa’o.

E pei ona faailoa mai e le Faaola, o le olaga faapaiaina o se olaga mama. E ui e na o Iesu sa soifua e aunoa ma se agasala, o i latou e o mai ia te Ia ma amoina Lana amo ua latou maua Lona alofa tunoa lea e avea ai i latou e faapei o Ia, e le ta’usalaina ma e lē pona. Faatasi ai ma se alofa loloto, ua faamalosiau mai le Alii ia i tatou i nei upu, “Ina salamo ia outou tuluiga uma o le lalolagi ma o mai ia te au, ma ia papatisoina i lo’u igoa, ina ia faapaiaina outou i le Agaga Paia tou te talia, ina ia outou tutu ma le lē pona i o’u luma i le aso gataaga” (3 Nifae 27:20).

O lea la o le faapaiaga o lona uiga o le salamo. O le loto maaa, fouvale, ma le sisi’o e tatau ona lafoa’ia, ma ia suitulaga i ai le gauai atu ma le lotomaualalo, o se manao e faasa’o, ma le taliaina o mea uma e manaomia mai e le Alii. O le mea lea na ta’ua e le Tupu o Peniamina o le tuu ese o le tagata o le lalolagi, ae gauai atu i galuega alofa a le Agaga Paia, ma ua avea ai o ia ma tagata amiotonu “ona o le togiola a Keriso le Alii” (Mosaea 3:19). O se tagata e faia lenei mea ua folafola atu i ai le mafutaga tumau a le Agaga Paia, o se folafolaga e manatuaina ma faafouina pea i taimi uma e taumafa ai se agaga ua salamo i le faamanatuga o le tausamaaga a le Alii (tagai MFF 20:77, 79).

Na ta’ua e Elder B. H. Roberts i se tasi aso le faagasologa i upu nei: “O se tagata e savali i le malamalama ma le atamai ma le mana o le Atua, o le a mulimuli ane, e ala i malosiaga o nei fegalegaleaiga [ma le Atua], o le a fai ai mo ia le malamalama ma le atamai ma le mana o le Atua—e filiina ai na ‘ave susulu i se filifili paia, e fesootai ai o ia lava e faavavau i le Atua ma le Atua ia te ia. O [le] aotelega lea o afioga lilo a le Mesia, ‘Faapei o oe Tama o i totonu ia te au, o au foi o i totonu ia te oe’—o se mea aupito silisili lea e mafai ona ausia e se tagata.”2

O se olaga faapaiaina o se olaga o le galue. I le amataga o Lona soifuaga, sa faia ai e Iesu le galuega a Lona Tama (tagai Luka 2:48–49). Ua viia le Atua lava Ia i Ana galuega o le faataunuuina o le faaofuina o Lana fanau i le tino ola pea ma le ola e faavavau (tagai Mose 1:39). O se mea fua lava lo tatou mananao e auai faatasi ma Ia i Lana galuega, ma i le faia o lena mea, e tatau ona tatou iloaina o galuega faamaoni uma lava o galuega a le Atua ia. I upu a Thomas Carlyle, “O Galuega faamaoni uma e paia; i Galuega faamaoni uma, e tusa lava po o galuega faamaoni na faia i lima o se tasi, o loo i ai lava se mea e paia. O soo se ituaiga galuega faamaoni e faia i le lalolagi atoa, e tauia uma i le lagi.”3

Na mamanuina e le Atua lenei olaga faaletino e manaomia ai le tauiviga faifai pea. Ou te manatua se faamatalaga faigofie lava a le Perofeta o Iosefa Samita “Ma o lo matou galulue ai pea e le aunoa, na mafai ai ona lava mea e tausi ai lo matou aiga” (Iosefa Samita 2:55). O le galue e mafai ai ona tausia ma faamauoaina le olaga. E mafai ai ona tatou onosa’ia le lē fiafia ma mala o le olaga faaletino. O mea ua ausia e ala i le galue malosi, e aumaia se lagona o le tauaogaina o le tagata lava ia. O le galue e atiina ae ai ma faaleleia uiga, e foafoa ai le matagofie, ma o le meafaigaluega o la tatou auaunaga a le tasi i le isi ma le Atua. O se olaga faapaiaina e tumu i le galue, o nisi taimi e fai faafia, o nisi taimi e faatauvaa, o nisi taimi e le talisapaiaina, ae o le galue e faaleleia ai, e faatulaga lelei ai, e lagolago ai, e siitia ai, auauna atu ai, ma saili atu ai i mea e sili atu.

O lea ua ou talanoa atu e viia le galue, ma ua tatou foi la ona ou faaopoopo atu se upu lelei mo taimi paganoa. E pei lava ona tuuina atu e se galuega faamaoni i le malolo lona suamalie, o faafiafiaga lelei o le uo ma o le soa tumau lea a le galue. O musika, o tusi faitau, tusigaata, siva, tala faatino, ma taaloga—e mafai e ia mea uma ona aumaia faafiafiaga e faamauoa ai le olaga o se tasi ma faapaia atili ai. I le taimi foi lea, e tau lē manaomia ai le fai atu o le tele o mea ua pasia mo faafiafiaga i aso nei e lē migao, faalumaluma, e malolosi, e faapē ai le mafaufau, ma faamaimau taimi. E iloagofie lava, o nisi taimi e na o le galue malosi e maua ai le taimi paganoa lelei. A liliu faafiafiaga mai le mama i le eleelea o le a avea ma faaoosala o le olaga faapaiaina. “O lenei, ia outou, … ina ne’i faapea outou, e mai le Atua le mea ua leaga” (Moronae 7:14).

O se olaga ua faapaiaina e faaaloalo i le meaalofa e lē mafaatusalia o le tino faaletino o se tagata, o se foafoaga paia i le faatusa lava o le Atua. O se faamoemoega autu o le olaga faaletino, ia maua e agaga taitasi sea tino ma aoao ai e faaaoga le filifiliga saoloto i se tino o aano. O se tino faaletino ua tatau ai foi mo le faaeaga lea ua na o le tuufaatasiga lava o le faaletino ma le faaleagaga e oo mai ai, e pei ona tatou vaaia i lo tatou Alii pele, ua toetu. I lenei lalolagi agasala, o nisi o le a itiiti sina taimi e tiga ai i le olaga; o nisi tino o le a lē atoatoa, gauia, pe itiiti se avanoa e ola ai; ae o le a lava le umi mo agaga taitasi, ma o le a agavaa tino taitasi mo le toetutu.

O i latou e talitonu o o tatou tino e le mai se isi mea nai lo le taunuuga o tupuaga mai meaola, o le a lē lagonaina e tatau ona tali atu i le Atua po o soo se tasi lava mo mea latou te faia i o latou tino. Peitai, o i tatou o i ai se molimau o le moni atoa o le muai olaga, olaga faaletino ma le olaga e faavavau pe a mavae le oti, e tatau ona faailoa atu e i ai so tatou tiute i le Atua e faatatau i lenei palealii ua ausia o Lana foafoaga faaletino. I upu a Paulo e faapea:

“Tou te le iloa ea, o lo outou tino o le malumalu lea o le Agaga Paia ua i totonu ia te outou, o loo ua ia te outou mai le Atua, e le aia foi outou ia te outou?

“Aua ua faatauina outou i le tau: o lenei, ia outou vivii atu i le Atua i o outou tino, ma o outou agaga, o mea a le Atua ia” (1 Korinito 6:19–20).

I le aloaiaina o nei upumoni ma faatonuga a Peresitene Thomas S. Monson i le konafesi aoao ia Aperila na te’a nei, o le a tatou lē suia lava foliga o o tatou tino, e pei o le taina o pe’a; pe faavaivaia i fualaau faasaina; pe faaleagaina i le faitaaga, mulilua po o uiga le mama.4 E tatau ona tatou faapaiaina lona mana e auauna atu ai ma faalautele ai le galuega a Keriso. Fa mai Paulo, “Le au uso e, ou te aioi atu ia te outou, ona o le alofa mutimutivale o le Atua, ia outou tuuina atu o outou tino i le Atua, o le taulaga ola, ma le paia, ma le mālie, o le mea lea e tatau ai ona outou faia” (Roma 12:1).

Sa faailoa mai e Iesu e faapea o se olaga ua faapaiaina o se olaga o le auauna atu. I nai itula a o lei amataina puapuaga o Lana Togiola, sa mulumuluina ai ma le lotomaulalo e le Alii ia vae o Ona soo, ma fetalai atu ia i latou:

“O lenei afai o au le Alii, ma le Aoao, ua ou mulumuluina o outou vae, e tatau ona outou femulumuluai o outou vae.

“Aua ua ou avatu le faaaoao ia te outou, e pei ona ou faia ia te outou, ia faapea lava e outou ona fai.

“E moni, e moni, ou te fai atu ia te outou, e le sili le auauna i lona alii; e le sili foi le ua auina i le e ana le feau” (Ioane 13:14–16).

O i latou e auauna atu lē leoa ma le mafaufau atoa i galuega lelei, o faataitaiga ia o le faapaiaga. E leai ma se tasi i o tatou taimi e sili atu ona atoatoa le faia o lenei masani i le olaga i aso taitasi nai lo Peresitene Thomas S. Monson. Ua ia faato’aina se taliga e faafofoga atu ai, lea e mafai ona iloatino ai e oo lava i sina musumusu e tau lē lagona a le Agaga o loo faailoa mai ai le manaoga o se tagata e mafai ona ia aapa atu ma fesoasoani i ai. E masani lava ona ia tali atu i nai taga faigofie lea e faamautu ai le alofa faalelagi ma le silafia, ae e tali atu pea lava pea ia Thomas Monson.

Sa ou maua mai i le olaga o lo’u tamamatua ma tinamatua, o Alexander DeWitt ma Louise Vickery Christofferson, se faataitaiga o sea faapaiaga. O tamamatua o se tagata malosi, ma sa lelei tele i le seleina o fulufulu mamoe i aso a o lei oo mai sele fulu manu eletise. Sa matua lelei ai tele o ia, ma sa ia fai mai, “e tasi le aso ou te seleina ai mamoe e 287 ma e mafai ona ou seleina le silia ma le 300, ae ua uma a matou mamoe.” I le tausaga e 1919 sa ia seleina ai le silia ma le 12,000 mamoe, na maua ai pe a ma le $2,000. Semanu o lea tupe e mafai ona faatele ai lana faatoaga ma faaleleia ai lona fale, ae o se valaauga e auauna atu i le Misiona a Setete i Saute na oo mai le Usoga, ma faatasi ai ma le lagolago atoa a Louise, na ia taliaina ai. Na ia tuua lona faletua (o loo maitaga i le taimi lea i lo la atalii muamua, o lo’u tamā lea) ma ō la’ua afafine e toatolu ma le tupe na maua mai le seleina o mamoe. I lona taunuu mai ai ma le olioli tele i le lua tausaga mulimuli ane, na ia matauina ai, “Na lava a tatou tupe na tausia ai i tatou i le lua tausaga atoa, ma e $29 lea e totoe.”

O se olaga ua faapaiaina o se olaga o le amiosa’o. Tatou te vaaia i se tane ma se ava “o e o faamamaluina tautoga o le faaipoipoga i le faamaoni atoatoa.”5 5Tatou te vaaia i le tamā ma le tina o loo faailoa atu le mea e faamuamua, o le tausia lelei lea o la la’ua faaipoipoga ma faamautinoa le saogalemu o le faaletino ma le faaleagaga o le la fanau. Tatou te vaaia ia i latou o e faamaoni.

I tausaga ua te’a, na ou masani ai i ni aiga se toalua i le faagasologa o le faaleaogaina o se pulega faapaaga o se pisinisi. O pule, o alii ia e toalua sa avea ma se uo ma ni tagata o le aulotu Kerisiano lava e tasi, sa faavaeina le kamupani i tausaga na muamua atu. Sa mafana lava ma lelei la la’ua sootaga o se paaga faipisinisi, ae a o faasolosolo ina ua matutua ma ua amata ona aofia ai le isi augatupulaga i le faafoeina o le pisinisi, sa alia’e mai feeseesea’iga. Na i’u lava ina tonu i vaega uma e sili ai pe a vaevae aseta ma alu loa le tagata ia i lona ala. Na faufau e le tasi o le paaga faapogai ma lana loia se togafiti e taofia ai mo ia lava se vaega tupe tele i le faamalepeina o aseta lea o le a pagatia ai tulaga tautupe a le isi paaga ma ona atalii. I se fonotaga a nei vaega, na faitio se tasi o atalii i le lē sa’o o lenei faiga ma talosagaina ai le faamamaluina o talitonuga faaKerisiano o le paaga muamua. “E te iloa e le o sa’o lenei mea,” sa ia fai mai ai. “E faapefea ona e faavaleaina se tasi i lenei auala, aemaise lava o se uso i le ekalesia lava e tasi?” Na tali mai ma le ita le loia a le paaga muamua lea, “Oi, se faatagata matua ea! E faapefea ona e faatamaitiiti mai?”

O le amiosa’o e lē o le faatamaitiiti. O le mea e ta’u o le faatamaitiiti o le manatu lea tatou te lē tali atu mo i tatou lava i le Atua. Na folafola mai e le Faaola: “Na auina mai au e le Tama, ina ia siitia au i luga o le satauro; … ia tosina mai tagata uma ia te au; e pei ona siitia au e tagata e faapea ona siitia tagata e le Tama, ina ia laulaututu i o’u luma, ia faamasinoina ai i a latou galuega, pe lelei, pe leaga” (3 Nifae 27:14). O se tasi o loo ola i se olaga faapaiaina na te le saili atu e taufaavalea i le isi tagata, ae afai o se isi lava mea, o le a ia liliu atu le isi alafau, ma afai e manaomia e avatu i ai lona ofutino, o le a avatu foi i ai ma lona ofutele (tagai Mataio 5:39–40). O a’oa’iga e sili ona malolosi a le Faaola e mo tagata pepelo. O le pepelo e matuai matautia lava le faatafunaina, e le gata i le tagata pepelo, ae mo i latou uma o e mātau pe iloa lana amio, aemaise tamaiti. E faataumaoia ai le faatuatua, ae o le mamalu, o le eleele lafulemu lea e ola lauusiusi ai le fatu o le faatuatua.

O se olaga ua faapaiaina, o se mea matagofie. O lona malosi ma le toafilemu e “pei o se laau ua matua fua lelei ua totoina i se fanua lelei, i tafatafa ane o se vaitafe mama, ua fua mai ai fua taua e tele” (MFF 97:9). O se tulaga e faapitoa le taua, o le uunaiga lea a se alii ma se tamaitai faapaiaina i isi, aemaise lava i latou e aupito pele ma vavalalata. O le faapaiaga o le toatele ua fai i lagi folauga, ma isi na soifua faatasi ma i tatou, ua fesoasoani e faataatia ai le faavae mo lo tatou fiafia. E faapena foi, o le a maua foi e augatupulaga i le lumanai le lototoa mai o outou soifua faapaiaina, ma faailoa atu lo latou nofoaitalafu ia te outou mo lo latou mauaina o mea uma e taua moni. Inā tatou faapaiaina ia o i tatou lava o ni atalii ma afafine o le Atua; “ina ia foliga i tatou ia te ia pe a faaalia mai o ia; ina ia ia te i tatou lenei faamoemoe” (Moronae 7:48; tagai foi i le 1 Ioane 3:2), Ou te tatalo ai, i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
    1. Sailiga a le Tagata mo le Fiafia (tamaitusi, 1969), 4–5.

    2. B. H. Roberts, “Brigham Young: A Character Study,” Improvement Era, June 1903, 574.

    3. Thomas Carlyle, Past and Present (1843), 251.

    4. Tagai Thomas S. Monson, “O Sauniuniga e Aumaia ai Faamanuiaga,” Liahona ma le Ensign, Me 2010, 64–67.

    5. “O Le Aiga: O Se Folafolaga i le Lalolagi,” Liahona, Oke. 2004, 49; Ensign, Nov. 1995, 102.