Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Malologa mo o Outou Agaga

Malologa mo o Outou Agaga

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

O le maua o le malologa i o tatou agaga e aofia ai le toafilemu o le mafaufau ma le loto, o taunuuga ia o le aoaoina ma le mulimuli i le aoaoga faavae a Keriso.

I le taulaga o Kotenepara i Suetena, o loo i ai se auala vatele e i ai ni laau tetele i ona itu e lua. O se tasi aso na ou vaaia ai se āva i le pogati o se tasi o laau, o lea sa ou tilotilo ai ma le fiailoa i totonu ma sa ou vaaia ai sa matuai ’ō’ō lava le laau. Na ’ō’ō, ae sa le’i gaogao. Sa tumu i ituaiga lapisi eseese.

Sa ou te’i i le mafai pea ona tu o le laau. O lea sa ou tilotilo ae ai i luga ma ou vaaia ai se fusi uamea lautele na saisai faataamilo ai le vaega pito i luga o le pogati. Sa mau i le fusi ni nai uaea uamea, ma sa saisai foi ia uaea uamea ma taula agai i nisi o fale o loo lata ane. A e tilotilo mamao mai, e pei lava lea laau o isi laau; ae seiloga e tilotilo i ai i totonu ona faatoa iloa lea e se tagata o le laau e ’ō’ō ae e le mausali ma malosi lona pogati. O ni tausaga se tele ua mavae, sa i ai se mea na amata ai le faagasologa o le faavaivaia o le pogati i si mea iinei ma si mea itiiti iina. Sa lei tupu i se aso se tasi. E ui i lea, e pei lava o se laau mu’amu’a laitiiti e ola faasolosolo seia oo ina avea ma se laau tele, e mafai foi ona tatou tuputupu ae o lea laasaga ma lea laasaga i lo tatou malosi e mausali ma faatumuina ai, e ese mai le laau e’ō’ō.

O le Togiola faamalolo a Iesu Keriso e mafai ai ona tatou maua le malosi e tulai maualuga ai ma malosi ma ia faatumuina o tatou agaga—i le malamalama, poto, olioli, ma le alofa. Ua tuuina mai Lana valaaulia ia “o mai ia te ia, ia tofu i latou i lona agalelei; ua le faafiti i se tasi e sau ia te ia” (2 Nifae 26:33). O Lana folafolaga o le:

“Ia outou o mai ia te a’u, o outou uma o e tigaina ma mafatia i avega, o a’u foi e malolo ai outou.

Ia outou amoina la’u amo, ma ia outou faaaoao ia te a’u; aua o a’u le agamalu ma le loto maulalo: ona maua lea e outou o le malologa mo outou agaga” (Mataio 11:28–29).

Na saunoa ai Iosefa F. Samita e uiga i lenei malologa: “I lo’u manatu, o lona uiga o le ulu atu i le malamalama ma le alofa o le Atua, o le faatuatua i Ana faamoemoega ma i Lana fuafuaga, i se tulaga tatou te iloa o loo tatou faia le mea sao, ma tatou te le o tulituli mo se isi mea, ma e le o feaveaiina i matagi uma lava o mataupu, pe ala i le taufaavalea ma togafiti pepelo a tagata o e faatalitali e faasese i tatou. Ua tatou iloa aoaoga faavae a le Atua, ma tatou te le fesili i soo se tagata e uiga i ai; e pule lava i latou i o latou lagona, i o latou manatu ma i o latou suiga e le’i faamoemoeina. O le tagata ua ausia lena tulaga maualuga o le faatuatua i le Atua, ma ua aveeseina uma mai ia te ia ona masalosaloga ma le fefe, ua ulu atu o ia i le ‘malologa o le Atua’” (Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa F. Samita [1998], 56).

O le maua o le malologa i o tatou agaga e aofia ai le toafilemu o le mafaufau ma le loto, o taunuuga ia o le aoaoina ma le mulimuli i le aoaoga faavae a Keriso, ma avea ai ma aao faaloaloa o Keriso i le auauna atu ma le fesoasoani atu i isi. O le faatuatua ia Iesu Keriso ma le mulimuli i Ana aoaoga e aumaia ai ia i tatou se faamoemoe mautu, ma e avea lenei faamoemoe ma se taula tumau i o tatou agaga. E mafai ona tatou tutumau ma le lē mafaagaeetia. E mafai ona tatou maua le toafilemu tumau o le loto; e mafai ona tatou ulu atu i le malologa o le Alii. Vagana lava ua tatou o ese mai le malamalama ma le upu moni, ona faatumuina lea o nofoaga i totonu o o tatou agaga i lagona gaogao ii o le leai o se mea, e pei lava o le laau, ma e iu ina tatou taumafai e faatumuina lena avanoa i mea e leai se aoga.

A mafaufau atu i lo tatou i ai o ni fanau agaga ae tatou te lei o mai i le lalolagi ma le tino ola pea i le olaga a sau, e moni lava o lenei olaga ua na o se taimi puupuu lava.

Peitai, o le taimi nei, o se taimi o le olaga faataitai, ae o se aso foi o avanoa pe a tatou filifili e mulimuli i le valaau ia le maumauina o tatou aso o le olaga faataitai (tagai 2 Nifae 9:27). O mafaufauga tatou te manatua pea i o tatou mafaufau, o lagona tatou te atiina ae i o tatou loto, ma faatinoga tatou te filifili e fai, o le a i ai uma ni aafiaga faatosina i o tatou olaga, i le olaga nei ma le olaga a sau.

O se aga masani aoga, o le siitia lea o la tatou vaaiga i aso taitasi ina ia mafai ona faatumauina se vaaiga e faavavau i mea ua tatou fuafua e fai, aemaise lava pe a tatou iloa ua tauau e faatali seia oo i se “taeao o agafua” e fai ai mea ua tatou iloa e tatau ona tatou tuliloaina a o tatou i ai i lo tatou taimi nei i le asō.

I la tatou faigamalaga, e i ai fesoasoaniga i a tatou filifiliga e ala mai i le mana lagolagosua o le Agaga. O lea la, afai tatou te filifili e fai se mea e ese mai le malamalama ma le poto ua tatou maua, o le a faaletonu se aafiaga o lo tatou faalogoga o le iloatino, o le mea moni o le a le lelei se faalogoga. Peitai o se lagona le lelei o se faamanuiaga lea e faapea ona faamanatu mai ai ia i tatou i le taimi lava lena ua oo i le taimi ua tatau ai ona salamo. A tatou lotomaulalo ma mananao e fai le mea sa’o, o le a tatou naunau e galulue loa lava e sui o tatou ala, ae o i latou o e faamaualuluga ma atonu o saili “ia avea ma tulafono ia te [i latou] lava” (MFF 88:35) o le a faatagaina Satani e taitaia i “latou i le maea vavae i o latou ua seia noatia i latou e ia e faavavau i ana maea malolosi” (2 Nifae 26:22) sei iloga e ulu atu le agaga o le salamo i o latou loto. O le mulimuli i faatosinaga a le tiapolo e le mafai ai ona taunuu i se lagona o le toafilemu, aua foi o le toafilemu o se meaalofa e mai le Atua ma e na o le Agaga o le Atua e mafai ona oo mai ai. “O le amioleaga e le o le fiafia lea” (Alema 41:10).

I a tatou galuega i aso taitasi, e masani lava o mea laiti ma le faatauvaa o le a i ai se taunuuga umi ma tumau (tagai Alema 37:6–7). O upu tatou te tautatala ai, o a tatou amioga, ma le auala tatou te filifilia e tali atu ai, o le a le gata ina i ai se uunaiga mo i tatou lava, ae faapena foi ia i latou e siomia i tatou. E mafai ona tatou fausia, pe e mafai foi ona tatou toe talepeina i lalo. O se faataitaiga faatauvaa ma le manaia o se tala na faamatalaina e uiga i le tina o lo’u tama. Sa ia auina atu se tasi o lana fanau laiti e faatau mai ni fuamoa. Atonu sa savali fiafia atu le tamaitiiti faatuatuaina i le ala e agai i le fale, peitai ina ua taunuu atu i le fale, ua taei le tele o fuamoa. Sa i ai iina se tasi o uo a le aiga, ma sa ia fautua atu i lo’u tinamatua e otegia le tamaitiiti ona o le le lelei o lana amio. Nai lo lena, sa faapea atu Tinamatua ma le toamalie ma le atamai, “Leai, e le faapea o le a toe atoatoa ai fuamoa. Tau lava o lo tatou faaaogaina o mea e mafai ona faaaoga e fai ai ni panikeke e mafai ona tatou fiafia faatasi ai.”

A tatou iloa ona taulima nai mea iti ma le faatauvaa i se ala poto ma le musuia, o le a i ai se uunaiga lelei, lea o le a faamautu ai le toafilemu i o tatou agaga ma fausia ai ma faamalolosia i latou o loo siomia ai i tatou. E mafua lenei mea ona o mea uma e valaaulia i tatou e fai le lelei, “ua aauina atu ai i le mana ma le mea foaifuaina mai a Keriso; o lea [tatou] te iloa ai ma le malamalama atoatoa e mai le Atua ia” (Moronae 7:16).

Ia, o le laau ōō na ou ta’ua ua le o toe i ai. Sa tau’ai e nisi o le tupulaga ni mea faapapa agai i le vanimonimo na mafua ai ona mu le laau. Sa le mafai ona faasaoina le laau ma o lea na tatuu ai loa i lalo. Ia mataala i mea e faatamaia ai mai totonu i fafo, e tusa lava pe tetele pe laiti! E mafai ona i ai se aafiaga faatafuna ma afua ai ona oti faaletino.

Ae tau ina ia tatou taulai atu i mea na o le a lagolagoina le toafilemu tumau o le mafaufau ma le loto. Ona “malosi ai lea o [o tatou] faatuatua fai ifo i luma o le Atua” (MFF 121:45). O le folafolaga e ulu atu i le malologa o le Alii, ia maua le meaalofa o le toafilemu, e matua vavamamao lava mai le faamalieina mo na o sina taimi e le lalolagi. O se meaalofa moni lava faalelagi: “Ou te tuuina atu ia te outou le manuia, o lo’u manuia ou te avatu ai ia te outou: ou te le avatu ia te outou faapei ona avatu e le lalolagi. … Aua le atuatuvale o outou loto, aua foi tou te matatau” (Ioane 14:27). O loo ia te Ia le mana e faamalolo ma faamalosia ai lou agaga. O Ia o Iesu Keriso, o lē ou te molimau atu ai, i le suafa o Iesu Keriso, amene.