Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Tumau i le Ala

Tumau i le Ala

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

Pe a tatou taofimau i a tatou fanau ma mulimuli i le taitaiga a le Faaola, o le a tatou toe foi uma atu i lo tatou aiga faalelagi ma saogalemu ai i aao o lo tatou Tama Faalelagi

Talu ai nei lava na ou vaai ai i le fanau mai o Kate Elisapeta laitiiti. Ina ua ulufale mai o ia i lenei lalolagi ma tuu atu i lima o lona tina, na aapa atu Kate ma uumau le tamatamailima o lona tina. Na pei o fai mai Kate laitiiti, “Afai ou te pipiimau, pe e te fesoasoani mai ea ina ia ou tumau i le ala e toe foi atu ai i lo’u Tama Faalelagi?”

I le fitu o tausaga o Iosefa Samita, na maua ai o ia i le fiva taifoi ma sa nofo ai le siama i lona vae. Sa fai e le Fomai o Nathan Samita se togafiti fou ina ia mafai ona faasaoina le vae lea ua aafia. Sa leai se vai faamoe, ae na manaomia le tipiina o lona vae e Fomai Samita ma aveese sa’o mai ai lava le vaega o le ponaivi lea ua aafia. Na teena e Iosefa le meainu malosi ina ia mafai ai ona ia onosa’ia le tiga ma na musu foi e noanoa o ia i lalo ae na ia fai mai, “Ou te manao e nofo lo’u tama i le moega ma opo a’u i ona lima ona ou faia lea o soo se mea e tatau ai.”1

Mo tamaiti uma i le lagolagi atoa matou te faapea atu: “Tago mai i lo’u lima. Taofimau. O le a tatou tumau faatasi i le ala e toe foi atu ai i le Tama Faalelagi.”

Matua, matua o matua, tuaoi, uo, taitai o le Peraimeri—e mafai e i tatou taitoatasi ona aapa atu e taofimau i le fanau. E mafai ona tatou tutu, tootutuli ifo i lalo, ma vaavaai atu i o latou mata ma iloa atu o latou lava manaoga ina ia mulimuli i le Faaola. Taofimau i o latou lima. Savavali faatasi ma i latou. O lo tatou avanoa lea e taula ai i latou i le ala o le faatuatua.

E leai se tamaitiiti e manaomia lona savali na o ia i le ala, pau lava le mea ia tatou talanoa saoloto atu ai i a tatou fanau e uiga i le ata o le faaolataga. O le malamalama i le fuafuaga o le a fesoasoani lea ia i latou e taofimau ai i upu moni, o i latou o fanau a le Atua ma e i ai Sana fuafuaga mo i latou, sa latou nonofo faatasi ma Ia i le muai olaga, na latou alalaga fiafia e o mai i lenei lalolagi, ma o le fesoasoani mai o le Faaola ua mafai ai ona tatou toe foi uma atu i le afioaga o le Tama Faalelagi. Afai latou te malamalama i le fuafuaga ma po o ai i latou, o le a latou le matata’u lava.

I le Alema e 24 tatou te faitauina ai faapea “Ua alofa o Ia i o tatou agaga [e pei ona] alofa o Ia i a tatou fanau; o le mea lea, … ua faailoaina mai le ala o le olataga ia te i tatou, e pei lava o tupulaga amulī.”2

E amata ona tatou faailoa atu le fuafuaga ia tatou fanau pe a pipiimau i tatou lava i le ai uamea.

Pe a tatou pipiimau i le āi uamea, ua tatou i ai i se tulaga o le tuuina atu o o tatou lima ia i latou ma savavali faatasi i le ala sa’o ma le lauitiiti. E faalauteleina a tatou faataitaiga i o latou mata. Latou te mulimuli ia tatou faataitaiga pe a lagonaina lo latou malupuipuia ia tatou gaoioiga. E le manaomia ia tatou atoatoa—na o le faamaoni lava ma le agamalu. E manaomia e le fanau le lagona o loo tasi i latou ma i tatou. Pe a fai atu se matua, “E mafai ona matou faia! E mafai ona tatou faitau tusitusiga paia i aso uma o se aiga,” o le a mulimuli i ai le fanau!

Na tusia e se tasi o aiga e toafa le fanau iti: “Na matou filifili e amata laitiiti ona o le laitiiti o le taimi e mafai ona gauai mai le ma fanau. O le ma tama matua e le’i faitautusi, ae na mafai ona ia toe faaleoa maia a ma upu, o lea na matou amata faitau ai le Tusi a Mamona, e na o le tolu fuaiupu i po taitasi. E tofu ma’ua ma lo’u toalua ma se fuaiupu e faitau, ona toe faaleo mai lea e Sini o se fuaiupu. Na matou o’o atu i le fa fuaiupu sosoo ai ma le lima, a o amata ona toe faaleo mai e tamaiti a latou lava fuaiupu. Ioe, sa faavaivai tagata, ae sa matou faaauau pea. Na ma taumafai e taulai atu i le faia soo nai lo le saoasaoa. E tolu ma le afa tausaga na matou [faitauina] atoa ai le Tusi a Mamona. O se lagona maoae ua ausia!”

Na faaauau pea le tina: “Ua avea nei le faitauina o tusitusiga paia i aso uma o se vaisu i lo matou aiga. Ua malamalama le ma fanau i le gagana faatusi paia, ma e ma te faaaogaina ma lo’u toalua le avanoa e tuuina atu ai a ma molimau e uiga i upu moni. O le mea sili ona taua, ua faateleina le Agaga i totonu o lo matou aiga.”

Pe ua e aoaoina ea mai le aafiaga o lenei aiga le mea e fai? Afai o lo tatou faamoemoe o le uumau i afioga a le Atua, o le faitauina la o tusitusiga paia e mafai ona na o le tasi lava le fuaiupu i le taimi. Ma e le i tuai le amataina. E mafai ona e amata nei.

O le a aoao atu e le lalolagi a tatou fanau pe a fai tatou te le o faia, ma e mafai e a tatou fanau ona aoaoina mea uma lava o le a aoao atu e le lalolagi ia i latou i se vaitausaga laiti lava. O le mea tatou te mananao latou te iloa i le lima tausaga i le lumanai o le a manaomia ona avea ma se vaega o a tatou talanoaga ma i latou i le taimi nei. Aoao atu i latou i soo se tulaga; talia soo se faafitauli, taunuuga, tofotofoga latou te fetaiai e tuuina mai ai se avanoa latou te aoao ai i le auala e uumau ai i upu moni o le talalelei.

O Shannon, o se tina talavou, ma e na te lei faamoemoe o le a ia aoaoina lana fanau i le mana o le tatalo a o latou feosofi i totonu o la latou taavale e agai atu i le fale lea e na o le 40 minute le mamao. E le’i i ai se afā i le taimi na latou tuua ai le fale o lo latou tina matua, ae a o latou tietie agai atu i auala maugā, na liua le toulu lemu o le kiona i se afā. Na amata ona feseetai le taavale i luga o le auala. Na vave ona le iloa atu se mea ae na o le kiona. Na lagona e tamaiti pito i laiti e toalua le tulaga o le faafitauli ma amata ai ona fetagisi. Na fai atu Shannon i tamaiti matutua o Heidi ma Tomasi, e 8 ma le 6 tausaga, “E tatau ona oulua tatalo. Tatou te manaomia le fesoasoani a le Tama Faalelagi ina ia tatou taunuu saogalemu ai i le fale. Tatalo o le a le faaletonu i tatou ma o le a tatou le se’e ese mai le auala.” Na tetete ona lima a o uliina le foeuli o le taavale, ae peitai na ia faalogoina le musumusu o tamai tatalo na taso’o mai le nofoa o i tua: “Tama Faalelagi e, faamolemole fesoasoani mai ia i matou ina ia taunuu saogalemu i le fale; faamolemole fesoasoani ia i matou ina ia matou le se’e ese mai le auala.”

E le’i pine ae faafilemu e nei tatalo le toalua laiti, ma lē toe fetagisi ai ma iloa atu ai ua le mafai ona faaauau la latou malaga ona ua tapunia le auala. Ma le faaeteete lava, na latou toe liliu ai ma maua se faletalimalo e malolo ai mo le po. Ina ua i totonu o le faletalimalo, na latou tootutuli ifo i lalo ma faafetai i le Tama Faalelagi mo lo latou saogalemu. I lena lava po na aoaoina ai e se tina lana fanau i le mana o le tumau faamaoni i le tatalo.

O a ni tofotofoga o le a feagai ma a tatou fanau? Faapei o Iosefa Samita, o le a maua e a tatou fanau le lototele e “faia ai soo se mea e tatau ai.” Pe a tatou fuafua e taofimau i latou ma aoao atu i ai le fuafuaga a le Tama Faalelagi e ala i le tatalo ma tusitusiga paia, o le a latou iloa po o fea na latou o mai ai, pe aisea ua latou i ai iinei, ma pe o fea latou te o i ai.

I le tautotogo lea ua te’a, na ma o ai ma lo’u toalua i se taaloga soka a le atalii o le ma tama tama, e fa tausaga le matua. Na mafai ona e lagonaina le fiafia i luga o le malae a o taufetuli solo i soo se itu le au taaalo e tuli le polo soka. Ina ua ili le faaili mulimuli, e le’i iloa e ’au taaalo po o ai ua manumalo ae po o ai foi ua faia’ina. Sa na o lo latou taaalo lava i le taaloga. Na taitai atu e faiaoga o ’au ia ’au taaalo uma e faatalofa. Ona ou matauina lea o se mea matagofie. Na valaau le faiaoga ia faia se ala faaofuofu o le manumalo. Na tutu uma i luga matua, matua o matua, ma soo se tasi na auai e matamata i le taaloga ma faatulaga ni laina se lua e faafesaga’i, ma tuu i luga o latou lima ma fau ai se ala faaofuofu. Na fe’ei tamaiti a o latou tamomoe ma pasi atu i le au matutua o loo faamalosiau mai ma latou agai atu i totonu o le ala na fauina e le au maimoa. E le’i leva ae o mai foi le ’au taaalo a le isi au ma auai faatasi uma i le faafiafiaga ’au taaalo uma—o le au manumalo ma le au faia’ina—lea na faamalosiau atu e le au matutua a o latou tamomoe i le ala faaofuofu o le manumalo.

I la’u lava vaaiga, sa ese sa’u ata. Sa i ai so’u lagona o loo ou vaai atu i le fanau o loo ola ai i le fuafuaga, le fuafuaga a le Tama Faalelagi lea na faia mo tamaiti taitoatasi. Sa latou tamomoe i le ala sa’o ma le lauitiiti e ala atu i lima o le au maimoa o e alolofa ia i latou, ma latou lagonaina taitoatasi le olioli ina ua i ai i le ala.

Fai mai Iakopo, “E ua sili naua le ala o lo tatou Atua!”3 O le Faaola “na Ia fai le ala ma taitai mai.”4 Ou te molimau atu pe a tatou taofimau i a tatou fanau ma mulimuli i le taitaiga a le Faaola, o le a tatou toe foi uma atu i lo tatou aiga faalelagi ma saogalemu ai i aao o lo tatou Tama Faalelagi. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
    1. Tagai ia Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith by His Mother, ed. Preston Nibley (1958), 56–57.

    2. Alema 24:14.

    3. 2 Nifae 9:13.

    4. “Ma’eu le Poto ma le Alofa,” Viiga, nu. 109.