Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | O Le Perisitua o Arona

O Le Perisitua o Arona

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

O le perisitua o loo e tauaveina o se meaalofa faapitoa, aua o lē na tuuina mai o le Alii lava Ia. Ia faaaoga, ia faalautele, ma ola agavaa mo le perisitua.

A o o’u lauga i le konafesi aoao i le 25 tausaga talu ai, sa ou faaaogaina ai se fesoasoani vaaia sa tu i o’u tafatafa. O le tama tama matua a lo’u afafine. E lei leva ona maua lona perisitua Arona ma ua faauuina o se tiakono. Sa ou faaaogaina le avanoa i lena taimi e avatu ai la’u tautalaga ia te ia i le taua o le mauaina o le Perisitua Arona.

Sa ou fai atu i le tama a lo’u afafine:

“E le o atoatoa lo’u fiafia i tulaga faalelalolagi o loo mulimuli ai oe ma isi alii talavou a o e agai atu i le tulaga faaletagata matua. O nisi o matou matutua ua faia ni faatosinaga leaga i le lalolagi, ou te talitonu ua matou faatoilaloina outou i le faatagaina o ia tulaga e oo mai. Ma tuuina atu ai oe i se tulaga o i ai le toatele o le a outou faifai mea faatasi ma e lē malamalama i nei aoaoga, e lē iloa foi le taua o ia tulaga, ma atili faigata ai ona taulimaina uunaiga mai tupulaga.

“Ua tatou aumaia i o tatou aiga o leitio, laau ta pese, ma televise. O nei mea ua maua ai mea lelei tatou te fiafia e faalogologo ai ma maimoaina o nisi o nei mea e le maua ai se faamalosiauga lelei mo alii talavou. O le tele o ia polokalama e le logoleleia. O le oomi o se ki i lou lava fale e mafai ona taofia ai lou mafaufau i le iloa o le mea sao ma le mea sese” (Liahona, Mat. 1986, 38).

O le tele lava o suiga o mea, o le tele foi lea o lo latou tumau i le mea e tasi … vagana ai tekinolosi. Ua faaosoosoina a’u e fesili atu i alii talavou o le Perisitua Arona pe latou te iloa le mea e ta’u o le laau pue leo. Mo i latou o e le iloaina, o se mea sa masani ona matou o i le potu malolo ma tata e faalogologo ai i musika. Tagai faalemafaufau la i ai, matou te o i le mea e i ai le laau pue leo, ae matou te le o ma feaveai solo.

Sa ou aoaoina foi Teri, le tama a lo’u afafne, i ni lesona se fa e faavae i le tala ia Tanielu o le Feagaiga Tuai. Sa ou ta’u atu ia te ia e (1) tausi lona tino ia maloloina ma mama; (2) atiina ae lona mafaufau ma ia poto; (3) ia malosi ma tetee i faaosoosoga i se lalolagi ua tumu i faaosoosoga; ma le, (4) faalagolago i le Alii, ae maise lava pe a e manaomia Lana puipuiga.

E tumau pea le taua o nei tala i le taimi e te faitauina ai a o avea oe ma tiakono, aoao, ositaulaga, faifeautalai, faiaoga o aiga, peresitene o le korama a toeaina, po o soo se tofiga lava e valaauina ai oe e le Alii. O nei tala e aoaoina ai oe i le faatuatua, lototele, alofa i uso a tagata, talitonu ia te oe lava, ma le faatuatua i le Alii” (Liahona, Mat. 1986, 40).

Ou te fiafia lava e lipoti atu, sa faamaoni lava Teri i le tiute na ou tuuina atu ia te ia i le 25 tausaga ua mavae. Sa ia maua mulimuli ane le Perisitua Mekisateko, auauna faamaoni i se misiona, ma o loo avea nei o se peresitene o le korama a toeaina, ma o ia foi o se tamā o se afafine lalelei.

Ua tele ni suiga ua i ai i le kuata seneturi ua mavae atu. O le isi mea na tupu, ua tele ina matutua le fanau a la’u fanau ma ua fai foi a latou lava fanau. O le taumafanafana lenei, sa ou maua ai le avanoa ou te tu ai i se lio o e o loo umia le perisitua ma faaee o’u lima i luga o le ulu o le ulumatua o atalii o fanau a la’u fanau a o tuuina atu e lona tama ia te ia le Perisitua Arona. E ui lava e le o faatasi mai i le asō lea atalii e tu i o’u tafatafa, ae ou te fia tuuina atu la’u savali ia te ia ma outou uma o alii talavou lelei o e o loo umia le Perisitua Arona.

O se faamanuiaga faapitoa le maua o le Perisitua Arona. O loo tusi faamaumauina i le talafaasolopito le aso matagofie na toefuataiina mai ai i le lalolagi le perisitua, ua tuuina mai ai i alii le aia tatau e toe galulue ai o ni sui o le Atua a o latou faatinoina sauniga paia o le perisitua. Sa fesili Oliva i le Perofeta o Iosefa Samita e uiga i lana galuega o le faaliliuina o faamaumauga anamua, le Tusi a Mamona. O lona talitonu a’ia’i i le natura paia o le galuega, sa malie ai e fai o ia ma tusiupu i le faamaeaina o le faaliliuga. Sa vave ona alualu i luma le galuega o le faaliliuga ina ua tuuto atu Oliva e fai ma tusiupu.

E oo atu i le aso 15 o Me 1829, ua oo le galuega a Iosefa ma Oliva i le 3 Nifae. O le talaaga o le asiasiga a le Faaola toetu i le Itulagi i Sisifo, ma Ana aoaoga e uiga i le papatisoga sa matua faagaeetiaina ai i la’ua. A o la faitau i le 3 Nifae, sa amata ona la manatunatu e uiga i le papatisoga. O le a le faiga sa’o o le papatisoga, ma o ai na i ai le pule e faatino ai lenei sauniga faaola paia? Sa tasi foi i la’ua e saili se tali e ala i le tatalo, ma sa la o atu loa i se nofoaga lata ane i luga o auvai o le Vaitafe o Susquehanna. Sa tuu atu atoa o la loto, ma sa matala mai le lagi ia i laua. Sa faaali mai se agelu ma faailoa mai o ia lava o Ioane le Papatiso, ma sa ia ta’u atu ia Iosefa ma Oliva, o loo galue o ia i lalo o le taitaiga a Peteru, Iakopo ma Ioane o e na umia le perisitua maualuga atu (tagai Iosefa Samita—Talafaaslopito 2:72).

Sa tuu ona lima i luga o o laua ulu ma faapea atu: “I luga o oulua o’u uso a auauna e, i le suafa o le Mesia ou te tuuina atu ai le Perisitua o Arona, o loo i ai ki o asiasiga ma galuega a agelu, ma le Tala Lelei o le salamo, ma le papatisoga i le faatofuina mo le faamagaloina o agasala; ma e le toe aveesea lava mai le lalolagi seia toe osia e atalii o Levi se taulaga i le Alii i le amiotonu” (MFF 13:1).

Mulimuli ane, sa toe faamatalaina e Oliva le mea na tupu i upu nei: “Ae … mafaufau, mafaufau atili mo sina taimi, oka se faatumulia o o maua loto i le olioli, sa ma punonou ma le maofa, … ina ua faaee mai Ona aao i o ma luga e tuuina mai le Perisitua Paia” (Vaefaamatalaga i le Talafaasolopito—Iosefa Samita 2:71).

Ina ua mavae le tele o seneturi o faatalitali le tagata mo le toefuataiina mai o le pule a le Atua, sa faapea ona toe faafoi mai i le lalolagi le pule ma le mamalu o le Perisitua Arona paia. I le vaega e 107 o le Mataupu Faavae ma Feagaiga, tatou te iloa ai le pogai ua ta’ua ai le perisitua maualalo o le Perisitua Arona:

“O lona lua o perisitua e ta’ua o le Perisitua o Arona, aua na tuuina atu ia Arona ma lana fanau, i a latou tupulaga uma.

“O le ala e ta’ua ai o le perisitua maulalo aua o se lālā i le perisitua sili, po o le faaMekisateko, e i ai foi le mana e fai sauniga faaletino. …

“O le mana ma le pule o le perisitua maulalo, o le faaArona, o le taofia lea o ki o le auauna atu o agelu, ma le taitai i sauniga faaletino, o le tusi o le tala lelei, o le papatisoga o le salamo, mo le faamagaloina o agasala e tusa ma feagaiga ma poloaiga” (MFF 107:13–14, 20).

E le gata ina maua e alii talavou o le Perisitua Arona le pule ma le aia tatau e avea ai ma sui o le Alii i le tauaveina o o latou tiutetauave faaleperisitua, ae latou te maua foi ki o le auaunaga a agelu.

Alii talavou o le Perisitua Arona, ou te molimau atu ia te outou, ua noatia le Alii i feagaiga paia e faamanuia o outou olaga e tusa ai ma lo outou faamaoni. Afai o le a outou faalogo i le leo o le lapataiga a le Agaga Paia ma mulimuli i Lana taitaiga, o le a faamanuiaina outou i le auauna atu o agelu. O lenei faamanuiaga o le a faaopoopo atu ai le poto, malamalama, mana, ma le mamalu i lou olaga. O se faamanuiaga mautinoa lenei ua folafolaina atu ia te outou e le Alii.

O ni nai masina ua mavae, sa ou maua ai le avanoa e auai atu ai i se sauniga anapogi ma molimau a se uarota. O se tasi tagata sa tulai e tuuina mai lana molimau o se faufautua o le perisitua Arona. O lana molimau na tuuina mai ai ia te au se agaga talisapaia fou o le uiga o le umia e se tasi o le Perisitua Arona o ki o le auaunaga a agelu.

Sa faamatalaina e lenei faufautua nisi o ona aafiaga i le perisitua Arona o le uarota i lena taeao. A o savali mai o ia i le lotu, sa ia matauina ni tiakono talavou se toalua ma ni teutusi o le taulaga anapogi o o atu i aiga o tagata o le uarota. Sa faagaeetia o ia i lo laua ofuina o ni laei lelei o le Aso Sa, ma le ala na la faatino ai lo la tofiga i le filemu ma le faaaloalo. Sa faapea foi ona alu atu o ia faatasi ma ni ositaulaga se toalua e tuuina atu le faamanatuga i se maota mo alii e le atoatoa le malosi o le tino ma le mafaufau. O le avanoa muamua lenei mo nei alii talavou e toalua e asiasi atu ai i lenei nofoaga, ma sa matauina e lo laua faufautua le faaaloalo ma le faaeteete sa la faia ai lo laua tofiga faaleperisitua.

Ona, faasoa mai lea e le faufautua se aafiaga puupuu na matuai ootia ai lona loto, ona sa faamanatu atu ia te ia e se tasi o ositaulaga le uiga moni o le avea ma se auauna moni a Iesu Keriso—o le mea moni, o se agelu e auauna atu. Sa oo mai le ositaulaga talavou o lē sa tufaina le vai i le faapotopotoga, i se taulealea sa foliga mai e Le malosi lona mafaufau. O le tulaga o le taulealea sa le mafai ai ona ia aumaia le ipu mai le fata e inu ai. Sa vave ona iloa e lenei ositaulaga talavou le tulaga. Sa tuu atu lona lima agavale i tua o le ulu o le alii ina ia faigofie ai ona inu, ae o lona lima taumatau sa ia aumaia ai se ipu mai le fata ma sii malie ae i laugutu o le taulealea. Sa oo ane i foliga o le taulealea se foliga faaalia o le agaga faafetai—o foliga faaalia o se tasi na auauna atu i ai se isi. Ona faaauau ai lea e lenei ositaulaga talavou lelei, lona tiute o le tufaina atu o le vai ua faamanuiaina i isi tagata o le faapotopotoga.

Fai mai o ia sa maligiligi lemu ona loimata i le olioli, ma sa ia iloaina o loo i ai le Ekalesia i aao lelei o nei talavou, agaalofa, ma usiusitai o loo umia le Perisitua Arona.

Na saunoa Peresitene EzraTaft Benson i se tasi aso: “Tuu mai ia te au se tama talavou ua ia faalautele lona perisitua ma ia maua le taui o le Tiute i le Atua ma o se Aeto i le Sikauti. Tuu mai ia te au se tama talavou ua faauu i le seminare ma ua i ai se molimau malosi o le Tusi a Mamona. Tuu mai ia te au se tama talavou faapena, ona ou tuu atu lea ia te outou se tama talavou o lē o le a ia faia vavega mo le Alii i le misiona ma lona olaga atoa” (“To the ‘Youth of the Noble Birthright,’” Ensign, May 1986, 45).

Matua e, o nei alii ma tamaitai talavou maoae, matou te tuuina atu ia te outou le tiutetauave paia o le aoaoina o a outou fanau i aoaoga faavae o le perisitua paia. E tatau ona iloa e lau fanau a o laiti i latou ia faamanuiaga o le i ai o le perisitua e faavavau a le Alii, ma mea e ao ona faia e le tagata lava ia e agavaa ai mo nei faamanuiaga.

Epikopo, ua ia te outou ki o le perisitua e pulefaamalumalu ai i alii talavou o le Perisitua Arona, tou te fono faatasi ma i latou ma aoao i latou i o latou tiute faaleperisitua. Faamolemole ia mautinoa ua malamalama alii talavou taitoatasi ua agavaa mo le mauaina o le Perisitua Arona i tautoga ma faamanuiaga e oo mai ia te ia i le avea ai ma sē e umia le perisitua. Fesoasoani ia latou iloa ona faalautele le perisitua e ala i le tuuina atu ia i latou o tofiga taua ma fesoasoani ia i latou e tautua ma auauna atu i isi.

Alii talavou, ou te luiina outou e fausia o outou olaga i luga o se faavae o le amiosa’o ma le amiotonu. Pau lea o le faavae o le a talitalia faigata o lenei olaga ma tumau e oo atu i le faavavau. O le perisitua o loo e tauaveina o se meaalofa faapitoa, aua o lē na tuuina mai o le Alii lava Ia. Ia faaaoga, ia faalautele, ma ola agavaa mo le perisitua. Ou te manao tou te silafia e i ai sa’u molimau faapitoa ma patino i lona mana. Ua faamanuiaina ai lo’u olaga i le anoanoai o itu.

Ou te luiina foi oe ia e filifili i le aso nei o le a e faamamalu i lenei faamanuiaga maoae, ma ia saunia e siitia atu i tofi taitasi o le Perisitua Arona—tiakono, aoao, ma le ositaulaga. Ia saunia outou lava mo le faamanuiaga maoae o le mauaina o le Perisitua Mekisateko, lea e tatau ona e agavaa mo le mauaina ae e te lei auauna atu o se faifeautalai faamisiona. E finagalo le Alii ina ia saunia outou lava mo Lana galuega, ae maise lava o lena tiutetauave maoae o le a outou maua o le folafolaina atu o Lana talalelei i le lalolagi. Ou te folafola atu ia te outou afai o le a outou saunia e maua Lana perisitua paia, o le a faapea ona Ia liligi moni mai lava faamanuiaga i luga o o outou ulu. Ou te tuuina atu ai lenei molimau ia te outou i le suafa o le Alii ma le Faaola, o Iesu Keriso, amene.