Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | O Le a Se Mea Ua e Faia i Lo’u Igoa?

O Le a Se Mea Ua e Faia i Lo’u Igoa?

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

E i ai se aso o le a tatou taitoatasi ai ma lipoti atu i lo tatou Faaola, o Iesu Keriso, mea na tatou faia i Lona suafa.

A o talavou Peresitene Siaosi Alapati Samita, na faaali atu lona tama matua, o Siaosi A. Samita ia te ia i se miti ma fesili atu ia te ia, “Ou te fia iloa po o le a se mea na e faia i lo’u igoa.” Na tali atu Peresitene Samita, “Ou te lei faia lava se mea i lou igoa e te ono maasiasi ai.”1

O vaiaso uma lava tatou te aai ai ma feinu i le faamanatuga, ua tatou osia se feagaiga ma folafola atu ua tatou naunau e tauave i o tatou luga le suafa o Keriso, manatua pea o Ia, ma tausi Ana poloaiga. Pe a tatou naunau e fai lena mea, ma pe a tatou faia o lea, ua folafolaina mai ia i tatou lena faamanuiaga e sili ona matagofie—o le a faatasi pea Lona Agaga ma i tatou.2

E pei lava ona lipoti atu e Peresitene Siaosi Alapati Samita i lona tama matua mea na ia faia i lona igoa, e i ai se aso o le a tatou taitoatasi ai ma lipoti atu i lo tatou Faaola, o Iesu Keriso, mea na tatou faia i Lona suafa.

O le taua o le i ai o se igoa tauleleia o loo ta’ua i le Faataoto, tatou te faitau i ai, “Ia sili le manao ina ia tauleleia i le manao i le oloa e tele, ma le agalelei ia sili le manao i le ario ma le auro”3 ma le “O le faamanatuina o le amiotonu e viia lea.”4

A o ou manatunatu loloto i nei mau ma le taua o le i ai o se igoa tauleleia, na lolofi mai i lo’u mafaufau le tele o mafaufauga e uiga i le igoa tauleleia ma le talatuu na tuuina e o’u matua i o’u uso e toafa, o o’u tuafafine e toalua ma a’u. E lei mauaina e o’u matua ni oloa o le lalolagi, e lei mauaina foi ni ario po o ni auro. Na tutupu ae le toaiva o i matou i se fale e lua potumoe, tasi le faletaele ma se poletito i tua ua puipuia e momoe ai o’u tuafafine. Ina ua maliliu o’u matua, na matou faapotopoto ma o’u uso ma tuafafine e vaevae a laua mea totino faalelalolagi, lea e le tele. Na matua puupuu lava le lisi o meatotino faalelalolagi. Na tuua e lo’u tina ni nai ofu, nai meaafale tuai, ma nai isi meatotino laiti. Na tuua e lo’u tama ni nai mea faigaluega kamuta, nai fana tulimanu tuai, ma nai isi mea laiti. Pau lava ni mea na i ai sina tau i mea tautupe o se fale tuai ma se teugatupe laitiiti.

Na matou fetagisi faatasi, tuuina atu le faafetai, i le iloaina na tuua e i laua mo i matou se mea e sili atu le taua i ario po o auro. Na tuuina mai e i laua ia i matou lo la alofa ma lo la taimi. Na la tuuina mai soo molimau i le moni a’ia’i o le talalelei, ua mafai nei ona matou faitauina ia la api taua o talaaga. E tau le tele lava ni upu, ae sili atu ia la faataitaiga, na la aoaoina i matou e galulue malosi, ia faamaoni, ma totogi se sefuluai atoa. Na la faaosofia foi le manao ia faalauteleina aoaoga, auauna atu i se misiona, ma le mea sili ona taua o le mauaina o se soa faavavau, ia faaipoipo i le malumalu, ma tumau e oo i le iuga. E moni lava na la tuua le talatuu o se igoa tauleleia, lea o le a faavavau ona matou faafetaia.

Ina ua faamanuiaina le perofeta pele o Helamana ma lona faletua i ni alo tama se toalua, na la faaigoaina i laua o Liae ma Nifae. Na ta’u atu e Helamana i ona atalii le mafuaaga ua faaigoa ai i laua i o la tuaa e toalua, na soifua i luga o le fogaeleele e toeitiiti lava 600 tausaga ae lei fananau mai i laua. Na saunoa o ia:

“Faauta, ou atalii e, … ua ou faaigoaina oulua i igoa o tatou uluai matua [o Liae ma Nifae] … ; ua ou faia foi lenei mea, aua pe a manatua e oulua o oulua igoa … lua te manatua i laua, ona manatua ai lea e oulua a la galuega; pe a manatua foi e oulua a laua galuega, ona oulua iloa ai lea ua ta’ua mai ma ua tusia, na lelei lava i laua.

“O lea ou atalii e, ou te manao ai ia amiolelei oulua, ina ia taua ma tusia ia te oulua e pei ona taua ma tusia ia te i laua.

“… ina ia maua e oulua lena meaalofa taua o le ola faavavau.5

Uso e, ma tuafafine, i le 600 tausaga, o le a faapefea ona manatua o tatou igoa?

I le talanoaina pe faapefea ona mafai ona tatou tauave i o tatou luga le suafa o Keriso, ma faapea ai ona puipuia lo tatou igoa tauleleia, na aoao mai Moronae:

“Ma le tasi, ou te toe apoapoai atu ia te outou ia outou o mai ia Keriso, ma fetagofi atu i mea alofa lelei uma, ae aua le papa’i atu i le mea alofa leaga, po o le mea ua le mama.

“Ioe, o mai ia Keriso, ina ia faaatoatoaina outou e ia, ma ia teena e outou le amioletonu uma.6

I le tamai tusi musuia Mo Le Malosi o le Autalavou, ua tatou faitau ai o le saolotoga e filifili ai o se mataupu faavae e faavavau mai le Atua, lea e tauave faatasi ai ma tiutetauave mama mo filifiliga tatou te faia. E ui ina [tatou] saoloto e filifili mo i [tatou lava], ae [tatou] te le saoloto e filifili taunuuga o a [tatou] amioga. Pe a [tatou] faia se filifiliga, o le a [tatou] maua taunuuga o lena filifiliga.”7

E lei leva lava ona ma faaipoipo ma la’u manamea o Devonna, ae ia faasoa mai ia te au se tala e uiga i le ala na ia aoao ai i lona talavou lenei mataupu faavae taua lea tatou te saoloto ai e filifili, ae tatou te le saoloto e filifili le taunuuga o a tatou amioga. Faatasi ai ma le fesoasoani a lo’u afafine o Shelly, ou te fia faamatala atu le aafiaga a Tuafafine Arnold:

“Ina ua 15 o’u tausaga, na masani ona ou lagonaina ua tele naua tulafono ma poloaiga. Sa ou le mautinoa e mafai e se talavou masani, e fiafia i faafiafiaga ona ola fiafia faatasi ma tele o nei mau sa. Ma le isi foi, o le tele o itula e faaaluina e galue ai i le faatoaga a lo’u tama sa matua faalavelave moni lava i o’u taimi ma a’u uo.

“O lenei taumafanafana faapitoa, o se tasi o au galuega o le mautinoa lea e le feosofi i fafo povi o loo aai i le vao i le mauga mai le pa ma o atu i le toga saga. O se povi e ‘ai i saga o loo ola e mafai ona fefete, ma e iu ina mole ma mate ai. E tasi le povi faapitoa lava sa taumafai e faaofiofi atu lona ulu i le pa. I se tasi taeao, a o ou tietie atu i la’u solofanua i autafa o le pa e siaki povi, na ou maua ai na oso le povi i le pa ma alu atu i le toga saga. Sa ou matua te’i, na ou iloa ua fai si leva ona ‘ai le povi i le saga aua ua amata ona fefete ma ua foliga mai pei se paluni. Na ou mafaufau, ‘Lou povi faavalevalea! O le pa lena na tuu iina e puipuia oe, ae ua e oso i tua ma ua e soona ai i saga ma ua i ai nei lou ola i se tulaga matautia.’

“Na ou faavave atu i le fale o le faatoaga e aumai lo’u Tama. Ae ui i lea, ina ua ma foi mai, na ou mauaina le povi ua taatia i le eleele ua mate. Sa ou faanoanoa i le mate o lena povi. Na matou saunia mo ia se vao matagofie i le mauga e ‘ai ai ma se pa e puipuia ai o ia mai le saga matautia, ae na ia oso faavalevalea lava i fafo ma le pa ma maumau ai lona lava ia ola.

“A o ou mafaufau i le matafaioi a le pa, na ou iloa ai o se puipuiga, e pei lava o poloaiga ma tulafono a ou matua na avea ma se puipuiga. O poloaiga ma tulafono na faia mo lou lava lelei. Na ou iloaina o le usitai i poloaiga o le a mafai ai ona laveaiina au mai le oti faaletino ma le faaleagaga. O lena malamalama na avea ma se vaega taua o lou olaga.”

Na iloa e Tuafafine Arnold ua tuuina mai e lo tatou Tama Faalelagi agalelei, atamai, ma alofa ia i tatou poloaiga e le ina ia faasasa ai tatou, e pei ona taumafai le fili e faatalitonu ai i tatou, ae ina ia faamanuiaina ai o tatou olaga ma ia puipuia ai lo tatou igoa tauleleia ma la tatou talatuu mo a tatou tupulaga faiae—e pei lava ona faia ia Liae ma Nifae. E pei lava o le povi na mauaina taunuuga o lana filifiliga, o i tatou taitoatasi e tatau ona aoao e le taitai lava sili atu le lanulauava o le vao i le i si itu o le pa—o le a le mafai lava ona faapena, aua “o le amioleaga e le o le fiafia lea.”8 O le a tatou mauaina uma lava taunuuga o a tatou filifiliga pe a iu lenei olaga. E manino lava poloaiga, e malupuipuia—e le faasasaina—ma o faamanuiaga maoae o le usitai e le mafaitaulia!

Na silafia e lo tatou Tama Faalelagi o le a tatou faia uma lava mea sese. Ou te matua faafetai lava mo le Togiola, lena e faatagaina i tatou taitoatasi ia salamo, faia fetuunaiga talafeagai, ina ia i ai se taimi e mafai ai ona tatou toe tasi ma lo tatou Faaola, ma lagona le suamalie filemu o le faamagaloga.

Ua valaaulia i tatou e lo tatou Faaola ina ia faamamaina o tatou igoa i aso taitasi ma toe foi atu i Lona afioaga. O Lana faamalosiauga e tumu i le alofa ma le mafanafana. Vaai faalemafaufau faatasi ma au i le opo mai a le Faaola ao ou faitauina Ana upu: “Pe tou te le foi mai nei ea ia te au, ma salamo ia outou agasala, ma ia faaliliuina, ina ia ou faamaloloina outou?”9

O le aso nei ou te fia faalautele atu le lui lava lena ia te outou uma taitoatasi, o le a manatua pea e faavavau o’u matua ona o o laua igoa tauleleia, ua faalauteleina mai ia te au. Ae e te le’i faia se gaoioiga, mafaufau i le Faaola o loo tu i ou tafatafa ma fesili ifo ia te oe lava ia, “Pe o le a ou mafaufau ea faapea, pe o le a ou fai atu ea lena mea, pe o le a ou faia pea ma le iloaina o loo i ai o Ia iina?” E mautinoa lava o loo i ai o Ia iina. O la tatou pele o Peresitene Thomas S. Monson, o lē ou te molimauina o se perofeta, e masani ona ia sii maia lenei mau pe a saunoa e uiga i lo tatou Alii ma le Faaola: “Aua ou te muamua atu i o outou luma. Ou te i ai foi i lo outou itu taumatau ma lo outou itu tauagavale, a o lo’u Agaga o le a i o outou loto.”10

I lena aso matagofie, pe a tatou tutu i luma o lo tatou Faaola pele e lipoti atu po o a mea na tatou faia i Lona suafa, talosia ia mafai ona tatou folafola atu: “Ua ou tau le taua lelei, ua iu ia te au le tausinioga, ua ou taofi i le upu o le faatuatua.”11 “Ua ou faamamaluina Lona suafa.” Ou te molimau atu o Iesu o le Keriso, Na maliu lava o Ia ina ia mafai ai ona tatou ola. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Tusi Lesona a Tamaiti o le Vasega o Peresitene o le Ekalesia (Church Educational System manual, 2003), 134.

  2. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:77.

  3. Faataoto 22:1.

  4. Faataoto 10:7.

  5. Helamana 5:6–8; faaopoopo le faamamafa.

  6. Moronae 10:30, 32; faaopoopo le faamamafa.

  7. Mo Le Malosi o le Autalavou (tamaitusi, 2001), 4.

  8. Alema 41:10.

  9. 3 Nifae 9:13.

  10. Mataupu Faavae ma Feagaiga 84:46.

  11. 2 Timoteo 4:7.