Laktawan ang main navigation

October 2010 General Conference

Sesyon sa Sabado sa Buntag Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video