Fő navigáció átugrása
április 2011 | Az Egyházi Könyvvizsgálói Részleg 2010. évi jelentése

Az Egyházi Könyvvizsgálói Részleg 2010. évi jelentése

április 2011 Általános konferencia

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Első Elnöksége részére

Kedves Fivérek! Ahogy azt a Tan és a szövetségek 120. szakasza kinyilatkoztatás által előírja, a tized felett rendelkező tanács hagyja jóvá az egyházi pénzalapok felhasználását. Ez a tanács az Első Elnökségből, a Tizenkét Apostol Kvórumából, valamint az Elnöklő Püspökségből áll. Ez a tanács hagyja jóvá az egyházi részlegek költségvetését, működését, valamint az egyházi egységekre vonatkozó juttatásokat. Az egyházi részlegeknek úgy kell felhasználniuk az anyagi eszközöket, hogy összhangban legyenek a jóváhagyott költségvetésekkel, valamint az egyházi irányelvekkel és eljárásmódokkal.

Az Egyházi Könyvvizsgálói Részleg hozzáférést kapott minden nyilvántartáshoz és rendszerhez, amelyek a pénzalapok bevételei és kiadásai feletti ellenőrzés pontosságának megállapításához, valamint az egyházi vagyon védelmezéséhez szükségesek. Az Egyházi Könyvvizsgálói Részleg független minden más egyházi részlegtől és ügyviteltől. Személyzete okleveles könyvvizsgálókból, okleveles könyvelési szakértőkből, okleveles információs rendszereket ellenőrző könyvvizsgálókból, és más, okleveles szakértőkből áll.

Elvégzett könyvvizsgálataink alapján az Egyházi Könyvvizsgálói Részleg azon a véleményen van, hogy minden pénzeszköz, beérkezett felajánlás, kiadás és az egyház vagyona a 2010. évben az előírt könyvelési gyakorlatnak, a jóváhagyott költségvetéseknek, valamint az egyházi irányelveknek és eljárásoknak megfelelően lett felhasználva és nyilvántartva.

Tisztelettel benyújtja:

az Egyházi Könyvvizsgálói Részleg

Robert W. Cantwell

ügyvezető igazgató