Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2011 | Mauaina o le Olioli e ala i Auaunaga Alofa

Mauaina o le Olioli e ala i Auaunaga Alofa

Aperila 2011 Konafesi Aoao

Ia tatou faaali atu lo tatou alolofa ma le agaga faafetai mo le taulaga togiola a le Faaola e ala i ni a tatou auaunaga faigofie ma le agalelei.

Uso e ma tuafafine, ou te faamoemoe ia te outou o loo asiasi mai i Sate Leki, o le a faaaoga le avanoa e fiafia ai i lanu ma manogi sasala o fugalaau matagofie o le tautotogo o loo siomia ai le Lotoa o le Malumalu.

O le tautotogo e aumaia ai le toe faafouina o le malamalama ma le ola—e toe faamanatu mai ai ia i tatou, e ala i le lio o vaitau, o le olaga, ositaulaga ma le Toetu o lo tatou Faaola ma le Togiola o Iesu Keriso, aua o “mea uma ia latou te molimauina o [Ia]” (Mose 6:63).

E ese mai la i lenei tulaga matagofie o le tautotogo ma lona faatusa o le faamoemoe, o loo i ai se lalolagi o le masalosalo, faigata, ma le le mautonu. O manaoga masani o le olaga—a’oga, galuega, tausia o le fanau, auaunaga ma valaauga o le Ekalesia, gaoioiga faalelalolagi, ma e oo lava i tiga ma faanoanoaga o ma’i ma faalavelave faafuasei—e mafai ona faavaivaia i tatou. E faapefea ona faasaolotoina i tatou mai lenei upega lavelave o luitau ma faaletonu tatou te maua ai le toafilemu o le mafaufau ma le fiafia?

O le tele o taimi tatou te pei ai lava o le alii faipisinisi talavou mai Boston, i le 1849, e pei ona ta’u mai i le tala, na aafia i le naunautaiga e saili le auro i Kalefonia. Sa ia faatau ese atu ana mea uma ina ia saili lona manuia i vaitafe o Kalefonia, lea na ta’u mai na faatumulia i fasi auro lapopoa e tau le mafai e se tasi ona amo.

O lea aso ma lea aso, sa lolō ai e lea alii talavou lana pesini i totonu o le vaitafe ae leai se mea na maua. Na pau lona taui o se faaputuga maa ua faatupulaia. O lona le fiafia ma le mativa, na ia sauni ai e toe foi pe a na le fai atu ia te ia i se tasi aso se tagata ua loa i le sailiga o le auro, “Atalii, matuā telē tele lena faaputuga maa.”

Na tali mai le alii talavou, “E leai se auro iinei. O le a ou toe foi i le fale.”

Na savali atu le tagata lea i le faaputuga maa ma fai atu, “Oi, o loo i ai le auro. Pau lava le mea o lou iloa o le nofoaga e saili i ai.” Na ia uuina mai i luga ni maa se lua ma faafetoai faatasi. Na ta’e le tasi o maa ma iloa atu ai ni fasi auro ninii se tele o loo ilaila mai i le la.

O le iloaina atu o se tamai taga e fai i pa’u manu ua tumu, na fai atu ai le alii talavou, “O loo ou sailia ni fasi auro e pei o auro na e i lau taga, ae le na o ni tamai fasi auro ninii.”

Na faaali atu e le tagata ua loa i le sailiga o le auro lana taga i le alii talavou lea na tilotilo i ai i totonu ma le faamoemoe o le a ia iloa atu ni fasi auro lapopoa se tele. Sa ofo o ia i lona vaai atu e faatumulia le taga i le faitau afe ma afe o tamai fasi auro ninii.

Sa fai atu le tagata poto, “Atalii, e foliga mai o loo e pisi tele e saili ni fasi auro lapopoa ua e misia ai le faatumuina o lau taga i nei fasi auro ninii taua. O le faaputuputuina ma le onosai o nei tamai fasi auro ninii ua ou mauoa ai.”

E faaalia mai i lenei tala le upumoni faaleagaga lea na aoao atu e Alema i lona atalii o Helamana:

“O mea faatauvaa ma mea faavalea ua faataunuuina ai mea tetele. …

“… Aua e galue le Alii i mea faatauvaa … ua faaolaina ai agaga e toatele.” (Alema 37:6–7).

Uso e ma tuafafine, o le talalelei a Iesu Keriso e faigofie, e tusa lava pe o le a lo tatou taumafai e faafaigata. E tatau ona tatou taumafai e faafaigofie faapea o tatou olaga, ia saoloto mai faatosinaga e le talafeagai, ae taulai atu i mea e sili ona taua.

O a ni mea e taua, ma faigofie o le talalelei lea e aumaia ai le manino ma le faamoemoe i o tatou olaga? O a fasi auro ninii o le talalelei lea a faaputuina ma le onosai i le aluga o lo tatou olaga atoa o le a tauia ai i tatou i le oa taua—o le meaalofa taua o le ola e faavavau?

Ou te talitonu e i ai se mataupu faavae faigofie se tasi ae e loloto—ma e musuia—lea e aofia ai le atoatoaga o le talalelei a Iesu Keriso. Afai tatou te opoina ma le loto atoa ma avea lenei mataupu faavae ma taulaiga o o tatou olaga, o le a faamamaina ma faapaiaina i tatou ina ia mafai ona tatou toe nonofo faatasi i le afioaga o le Atua.

Na fetalai mai le Faaola e uiga i lenei mataupu faavae ina ua Ia tali atu i se tagata Faresaio lea na fesili mai, “Le aoao e, o le fea poloaiga o i le tulafono ua sili?”

“Ona fetalai atu ai lea o Iesu ia te ia, E te alofa atu i le Alii lou Atua ma lou loto atoa ma lou agaga atoa, ma lou manatu atoa.

“O le poloaiga muamua lena ma le sili.

“E faapena foi lona lua, E te alofa atu i lē lua te tuaoi, ia pei o oe lava ia te oe” (Mataio 22:36–40).

Ua na o lo tatou alolofa lava i le Atua ma Keriso ma lo tatou loto atoa, manatu atoa, ma le mafaufau atoa ua mafai ai ona tatou faasoa atu lenei alofa i o tatou tuaoi e ala i galuega agaalofa ma le auauna atu—o le auala lea semanu e alofa ai le Faaola ma auauna ai ia i tatou uma pe ana o i ai o Ia iinei i le asō.

Pe a aui i tatou e lenei alofa mama o Keriso—po o le alofa moni—o le a tatou mafaufau, lagona ma galulue atili ai e faapei o le Tama Faalelagi ma Iesu. O o tatou naunautaiga ma manaoga o le loto ua faatusaina lea i le Faaola. Na ia faasoa atu lenei manaoga i Ana Aposetolo i le aso a o lumanai Lona Faasatauroga. Na fetalai o Ia:

“O le poloaiga fou ou te tuu atu ai ia te outou, ia outou fealofani; faapei ona ou alofa atu ia te outou. …

“O le mea lea e iloa ai e tagata uma lava o o’u soo outou, pe afai ua outou fealofani” (Ioane 13:34–35).

O le alofa na faamatala mai e le Faaola o se alofa ola. E le faaalia e ala i ni galuega tetele ma le lototoa, ae e ala atu i ni galuega faatauvaa o le agalelei ma le auauna atu.

E tele auala ma tulaga e mafai ona tatou auauna atu ai ma alolofa atu i isi. Se’i ou fautuaina atu nisi nei o auaunaga.

Muamua, o le alofa moni e amata i le aiga. O le mataupu faavae e tasi ma e sili ona taua e tatau ona taitaiina ai aiga uma, o le faatinoina lea o le Tulafono Faaauro—na apoapoai mai le Alii “o mea uma foi tou te loto i ai ia faia e tagata ia te outou, ia faapea lava ona outou faia ia te i latou” (Mataio 7:12). Faaaoga se taimi ma mafaufau po o le a sou lagona pe afai o oe lea e i le isi itu o loo tuuina atu i ai ni upu po o ni faatinoga lē alofa, ma le lē mafaufau. Ia aoao atu tagata o tatou aiga e ala i a tatou faataitaiga, ina ia maua le alofa o le tasi i le isi.

O le isi nofoaga e tele ai o tatou avanoa e auauna atu ai, o le Ekalesia lea. O a tatou uarota ma paranesi o ni nofoaga ia e tatau e le aunoa ona taitaiina ai e le Tulafono Faaauro a tatou upu ma gaoioiga e agai atu i isi. E ala i lo tatou taulimaina ma le agalelei o le tasi ma le isi, ma tautala i upu e lagolagosua ai ma faamalosiau atu ai, ma le manatu i manaoga o isi e mafai ai ona tatou fesoasoani e fausia le lotogatasi i tagata o le uarota. A i ai le alofa moni, e leai foi se nofoaga mo le faitatala po o ni upu le alofa.

E mafai ona tuufaatasia ia tagata o le uarota, o tagata matutua ma le autalavou i se auaunaga anoa ina ia faamanuia ai olaga o isi. I le lua vaiaso ua mavae, na lipotia mai ai e le peresitene o le Eria a Amerika i Saute Matusisifo, o Elder Marcus B. Nash o le Fitugafulu, faapea o le tofiaina “o i latou e malolosi i le agaga i e vaivai” ua latou laveaiina mai ai le faitau selau o tagata matutua ma le autalavou ua le toaaga mai. E ala atu i le alofa ma auaunaga ua latou “taitoatasi” ai ma toe foi mai. Na fausia e nei galuega agalelei se sootaga malosi ma le tumau i le va o i latou uma na aafia—o e na tuuina atu le fesoasoani ma e na fesoasoani i ai. E tele mea taua e manatua e fesootai ma nei auaunaga.

Pe a ou toe mafaufau i tua i le tele o tausaga o la’u auaunaga i le Ekalesia, o nisi o mea maoae e sili ona manatua, o taimi ia ou te faatasi atu ai ma nisi o tagata o le uarota e fesoasoani ai i se tasi.

Mo se faataitaiga, ou te manatua a o ou epikopo, sa matou galulue faatasi ai ma nisi o tagata o la’u uarota e faamama se sai puaa i le faatoaga o le uelefea a le siteki. E le o se galuega manaia lea mea! O se uso e le malosi i le lotu ma e ua tele tausaga e le’i toe sau i le Lotu, na valaaulia matou te faifaimea faatasi. Ona o le alofa ma le faaaumea na ia lagonaina faatasi ma i matou a o matou talatalanoa i totonu o lena sai puaa manogi, na ia toe foi mai ai i le lotu ma mulimuli ane faamau atu i lona toalua ma lana fanau i le malumalu. O la matou faaaumea e ala i le auauna atu ua faamanuia ai lana fanau, fanau o ana fanau, ma i le taimi nei o fanau a fanau a ana fanau. O le toatele o i latou ua ave a latou misiona, faaipoipo i le malumalu, ma o loo tausia ni aiga e faavavau—o se galuega maoae na fofoaina mai i se galuega faatauvaa, o se fasi auro ninii.

O le eria lona tolu e mafai ona tatou auauna atu ai, o o tatou lava alalafaga. I se faaaliga mama o le alofa ma le popole e mafai ona tatou aapa atu ai ia i latou o e manaomia la tatou fesoasoani. O le toatele ua ofuina ni Mitiafu Lima Fesoasoani ma galulue ma le le vaivai e faamāmā i mafatiaga ma faaleleia o outou alalafaga. Na tuuina mai talu ai nei e le autalavou matutua nofofua o le Siteki a Sendai Iapani sea auaunaga taua i le sailia o tagata o le ekalesia i le tuanai ai o le mafuie ma le galulolo faataumaoi. E le mafaitaulia auala e auauna atu ai.

E mafai ona tatou faauo ia i latou o loo tatou auauna atu i ai e ala i lo tatou agalelei ma auauna atu ma le loto atoa. Mai nei faauoga latou te malamalama atili ai e uiga i lo tatou tuuto atu i le talalelei ma se manao e aoao atili e uiga i le Ekalesia.

Na saunoa mai la’u uo mamae, o Elder Joseph B. Wirthlin, e uiga i le mana o lenei mataupu faavae ina ua ia faapea mai: “O le agalelei o le uiga maoae. … [O se] tusifolau lea e tatalaina ai faitotoa ma maua ai faauoga. E faamaluluina ai loto ma foafoaina ai sootaga ia e mafai ona umi” (“O Le Uiga Lelei o le Agalelei,” Liahona, Me 2005, 26).

O le isi auala e mafai ona tatou auauna atu ai i fanau a le Tama Faalelagi o le auauna atu lea faafaifeautalai—e le na o le avea ai ma ni faifeautalai ae ia avea foi ma ni uo ma ni tuaoi. O le a le tupu le Ekalesia i le lumanai i le na o le tuitui i faitotoa o tagata ese. O le a tupu pe a faatumulia tagata o le ekalesia, faatasi ai ma o tatou faifeautalai, i le alofa o le Atua ma Keriso, ia iloatino manaoga ma tali atu ia i latou e i ai manaoga i le agaga o auaunaga agaalofa.

Uso e ma tuafafine, pe a tatou faia lenei mea, o le a lagonaina e i latou o e loto faamaoni ma talitonu lo tatou faamaoni ma le alofa. E toatele o le a fia iloa atili i tatou. Ma o le a mafai ai loa ona faatupulaia le Ekalesia ma faatumulia ai le lalolagi uma. E le mafai ona ausia lenei mea e na o faifeautalai ae e manaomia le mataalia ma le auaunaga a tagata uma.

O a tatou auaunaga uma tatou te manaomia ai le mataala i uunaiga a le Agaga Paia. O le a ta’u mai ia i tatou e le leo filemu, ma le itiiti ē o loo manaomia la tatou fesoasoani ma le mea e mafai ona tatou faia e fesoasoani atu ai ia i latou.

Sa saunoa mai Peresitene Spencer W. Kimball: “E taua tele lo tatou auauna atu o le tasi i le isi i le malo. … O le tele o taimi, e faatauvaa lava le mea e uunaia ai tatou i le faia o a tatou galuega ia po o le tuuina atu … o fesoasoani faalelalolagi i galuega faalelalolagi, ae o a la ni mea ofoofogia e mafai ona maua … mai nei galuega faalelalolagi atoa ma gaoioiga faatauvaa ae lelei ona fuafuaina!” (Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Spencer W. Kimball [2006], 82).

Ma na fautua mai Peresitene Thomas S. Monson:

“E i ai lava manaoga o isi, ma e mafai e i tatou uma taitoatasi ona faia se mea e fesoasoani ai i se tasi.

“… Vagana ua tatou faamaumau o tatou ola ona o isi, o le a itiiti se faamoemoega o o tatou lava olaga” (“O Le a se Mea Ua ou Faia mo Se Tasi i le Aso?” Liahona, Nov. 2009, 85).

Uso e ma tuafafine, ou te toe faamamafa atu, o uiga sili ona taua o le Tama Faalelagi ma Lona Alo Pele e tatau ona tatou moomoo ma saili ia tatou mauaina i totonu o i tatou lava, o le meaalofa lea o le alofa moni, “o le alofa mama o Keriso” (Moronae 7:47). Mai lenei meaalofa e puna mai ai lo tatou tomai e alolofa atu ai ma auauna atu ai i isi e pei ona faia e le Faaola.

Na aoao mai ia i tatou e le perofeta o Mamona le taua silisili o lenei meaalofa ma ta’u mai ia i tatou le auala e mafai ona tatou mauaina ai: “O le mea lea, o’u uso pele e, ia outou tatalo atu ai i le Tama ma le malosi uma o le loto, ina ia faatumuina outou i lenei alofa ua foaiina mai ia te i latou uma o e ua fai ma soo faamaoni o lona Alo o Iesu Keriso; ina ia avea outou ma atalii o le Atua; ina ia foliga i tatou ia te ia pe a faaalia mai o ia, aua tatou te iloa atu ia te ia e pei lava ona i ai nei o ia; ina ia ia te i tatou lenei faamoemoe; ina ia faamamaina i tatou, e pei ona mama o ia” (Moronae 7:48).

O mea iti ma faatauvaa e ausia ai mea tetele. E pei o fasi auro ninii lea e faaputuputu i le aluga o taimi ma avea ai ma se oa tele, o a tatou auaunaga agalelei iti ma faatauvaa e faaputuputu e avea o se olaga e faatumulia i le alofa mo le Tama Faalelagi, ma tuuto atu i le galuega a le Alii o Iesu Keriso, ma lagona ai le filemu ma le fiafia i taimi uma lava tatou te aapa atu ai le tasi i le isi.

A o tatou agai atu i le vaitau o le Eseta, ia tatou faaali atu lo tatou alolofa ma le agaga faafetai mo le taulaga togiola a le Faaola e ala i ni a tatou auaunaga faigofie ma le agalelei i o tatou uso ma tuafafine i le aiga, i le lotu, ma i o tatou alalafaga. Ou te tatalo atu ai ma le lotomaulalo i lenei mea i le suafa o Iesu Keriso, amene.