Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2011 | O Avanoa e Fai Ai Mea Lelei

O Avanoa e Fai Ai Mea Lelei

Aperila 2011 Konafesi Aoao

O le ala a le Alii e fesoasoani ai ia i latou e i ai manaoga faaletino, e manaomia ai tagata ua faapaiaina i latou lava ma a latou meatotino i le Atua ma Lana galuega, ona o lo latou lava alolofa.

Ou uso e ma tuafafine pele, o le manulauti o la’u savali o le faamamaluina lea ma patipatia le mea sa faia e le Alii ma o loo faia e tautuaina ai e matitiva ma e le tagolima o Ana fanau i le lalolagi. E alofa o Ia i Ana fanau o loo manaomia le fesoasoani, faapea foi i latou e mananao e fesoasoani. Ua Ia fatuina foi ni auala e faamanuiaina ai i latou o loo manaomia le fesoasoani faapea foi i latou e ofoina atu.

E faafofogina e lo tatou Tama Faalelagi tatalo a Lana fanau i le lalolagi atoa o loo augani atu mo mea e aai ai, o lavalava e ufiufi ai o latou tino, ma le mamalu o le a oo mai ona ua mafai ona tausia i latou lava. Ua oo atu na augani ia te Ia talu lava ona Ia tuuina o alii ma tamaitai i le fogaeleele.

Tou te silafia na manaoga i mea o outou nonofo ai ma mai le lalolagi atoa. E tele lava ina ootia o outou loto i lagona o le faavauvau. A e feiloai i se tasi o tauivi e sue se galuega, e te lagonaina lena manao e fesoasoani. E te lagonaina pe a e alu i le fale o se fafine ua oti lana tane ma iloa ai e leai ni ana mea e ‘ai. E te lagonaina pe a e vaai i ata o tamaiti o fetagisi ma saofafai i le otaota o o latou fale ua faatamaiaina e se mafui’e po o se afi.

Talu ai e faafofogaina e le Alii a latou tagi ma lagonaina lou lotoalofa mo i latou, o lea na Ia saunia ai lava mai le amataga o taimi ni auala mo Ona so’o e fesoasoani ai. Na Ia valaaulia Ana fanau ina ia faapaiaina o latou taimi, o a latou mea e maua, ma i latou lava e auai atu faatasi ma Ia e auauna atu ai i isi.

O Lana auala e fesoasoani ai sa faaigoaina i nisi taimi o le “Ola i le Tulafono o le Faapaiaga.” I se tasi vaitau sa faaigoaina ai Lana ala o le faatulagaga aufaatasi maopoopo. Ua faaigoa nei i lo tatou taimi o le polokalama uelefea a le Ekalesia.

O igoa ma auiliiliga o le faagaoioiga ua suia ina ia fetaui ma manaoga ma tulaga o tagata. Peitai o taimi uma lava, o le ala a le Alii e fesoasoani ai ia i latou e i ai manaoga faaletino, e manaomia ai tagata ua faapaiaina i latou lava ma a latou meatotino i le Atua ma Lana galuega, ona o lo latou lava alolofa.

Sa ia valaaulia ma poloaiina i tatou ina ia auai i le faatinoga o Lana galuega e sii a’e ai i latou o loo manaomia le fesoasoani. Ua tatou osia se feagaiga e faia lena mea, i le vai o le papatisoga ma totonu o malumalu paia o le Atua. Tatou te faafouina le feagaiga i Aso Sa pe a tatou aai ma feinu i le faamanatuga.

O lo’u faamoemoega i le aso, o le faamatala atu lea o ni nai avanoa na Ia saunia mo i tatou e fesoasoani ai i isi o loo manaomia. E le mafai ona ou talanoa i avanoa uma i lenei taimi puupuu tatou te mafuta ai. O lo’u faamoemoe o le toe faafou lea ma faamalosia lau tautinoga e te galue ai.

O loo i ai se viiga e uiga i le valaaulia a le Alii i lenei galuega, sa ou usuina lava talu mai lo’u tamaitiiti. A o ou tamaitiiti, sa tele ina ou gauai atu i le fati fiafia nai lo le mana o upu. Ou te tatalo o le a ootia o outou loto i lagona o le fatuga i le aso. Se’i o tatou toe faalogologo atu i upu:

Ua ou faia ea se lelei i le aso?

Ua ou fesoasoani ea?

Ua ou faafiafia ea, i se ua faanoanoa?

A leai, ua le aoga.

Ua ou faamama i se ua mafatia

Ma faamafanafana i ai?

O e ua mama’i, ua ou tausia ea?

Ma faainu ma fafaga i ai?

Ia ala ma fai se lelei

Nai lo le mana’o i manuia.

O se fiafiaga; se faamanuiaga;

Se alofa tiute aoga.1

E auina mai lava e le Alii ia i tatou uma e le aunoa ia fe’au e lapatai mai ai se faafitauli. O nisi taimi, atonu o se lagona faafuasei o le tigaalofa mo se tasi o loo manaomia le fesoasoani. Atonu e lagonaina e se tamā pe a vaai atu o pau se tamaitiiti ma maosia ai se tuli. Atonu e lagonaina e se tina pe a faalogoina se tagi fefe o sana tama i le po. Atonu e lagonaina e se atalii po o se afafine le tigaalofa mo se tasi, e foliga faanoanoa pe fefe i le aoga.

Ua tofu ootia i tatou uma i lagona o le tigaalofa mo isi tatou te le iloa. Mo se faataitaiga, ina ua outou faalogo i lipoti o galu fafati i le Pasefika ona o le mafuie i Iapani, sa outou lagonaina le popole mo i latou e ono afaina ai.

E oo mai lagona o le tigaalofa i le fiaafe o outou sa maua tala e uiga i lologa i Kuiniselani, Ausetalia. O lipoti o talafou sa tele lava i faitauga o le aofai o loo manaomia le fesoasoani.Ae o le toatele lava o outou sa lagonaina le tiga ona o tagata. Sa tali atu le 1,500 pe sili atu foi tagata o le Ekalesia sa ofo fua atu i le valaau, i Ausetalia o e na o mai e fesoasoani ma faamafanafana atu.

Sa liliu atu o latou lagona o le tigaalofa i se faaiuga e faatino a latou feagaiga sa osia. Ua ou vaai i faamanuiaga e oo mai i le tagata e manaomia le fesoasoani ma mauaina, faapea foi i le tagata na te faaaogaina le avanoa e foai atu ai.

E vaaia e matua popoto i tulaga manaomia uma lava, se auala e aumaia ai faamanuiaga i olaga o io latou atalii ma afafine. Sa sii mai talu ai nei e ni tamaiti se toatolu ni ipu sa i ai se taumafataga manaia o le afiafi, i lo matou faitotoa i luma. Sa silafia e o latou matua, sa matou manaomia le fesoasoani ma sa la faaaofia ai le la fanau i le avanoa e tautuaina ai i matou.

Sa faamanuiaina e matua lo matou aiga i le latou auaunaga agalelei. Ona o la la’ua filifiliga e faataga le la fanau e auai i le foaiina mai, o lea sa la tuuina atu ai faamanuiaga i fanau a le la fanau. O le ataata fiafia o tamaiti a o latou tuua lo matou fale, sa ou mautinoa ai o le mea lena o le a tupu. O le a la ta’uina i le la fanau le olioli sa latou lagonaina, i le tuuina atu o le auaunaga agalelei mo le Alii. Ou te manatua lena lagona le leoa o le faamalieina mai lo’u tamaitiiti, a o ou veleina vao mo se tuaoi ina ua talosagaina e lo’u tama. Soo se taimi lava e valaaulia ai a’u ou te tuuina atu, ou te manatua ai lava ma talitonu i le viiga, “Le Atua Malie Lau Galuega.”2

Ou te iloa na tusia na fatuga e faamatala ai le olioli e maua mai i le tapuai atu i le Atua i le Sapati. Peitai, o na tamaiti sa o mai ma meaai i lo matou fale, sa latou lagonaina i se aso o le vaiaso le olioli i le faia o le galuega a le Alii. Sa vaai foi o latou matua i le avanoa e faia ai le galuega lelei ma faasafua atu ai le olioli i isi augatupulaga.

O le ala a le Alii e tausia ai i latou e manaomia le fesoasoani, e maua ai se isi avanoa mo matua e faamanuiaina ai a latou fanau. Sa ou vaaia lena mea i se faletapuai i se tasi Aso Sa. Sa tuu atu e se tamaitiiti laitiiti i le epikopo se teutusi o le foai a lona aiga, a o ia ulu atu i le falesa a o lei amataina le sauniga faamanatuga.

Sa ou iloaina le aiga ma le tamaitiiti. Sa faatoa iloa e le aiga se tasi o le uarota e manaomia le fesoasoani. Sa fai atu e le tamā o le tamaitiiti se tala faapea i le tamaitiiti, a o ia tuuina i totonu o le teutusi se taulaga anapogi ua sili atu ona agalelei. “Sa tatou anapopogi nei ma tatalo mo i latou o loo manaomia le fesoasoani. Faamolemole tuu le teutusi lea i le epikopo mo i tatou. Ou te iloa o le a ia tuuina atu e fesoasoani ai ia i latou e tele atu o latou manaoga nai lo i tatou.”

Nai lo tiga o le fiaai i lena Aso Sa, o le a manatua lava e le tamaitiiti le aso faatasi ai ma se lagona fiafia. Sa mafai ona ou iloa i lana ataata, ma lona uumauina o le teutusi, sa ia lagonaina le faatuatuaga tele o lona tamā na te aveina ai le taulaga a le aiga mo e matitiva. O le a ia manatuaina lava lena aso, pe a avea o ia ma tiakono, ma atonu foi e faavavau.

Na ou vaaia foi lena lava fiafia i foliga o tagata na fesoasoani i tagata mo le Alii i Idaho i tausaga ua mavae. Na pa le Faatanoa o le Teton, i le aso Toonai 5 Iuni, 1976. E 11 tagata na maliliu ai. E faitau afe ma afe tagata na tatau ona tuua o latou aiga i nai itula. Sa tafia ese nisi fale. E fiaselau fale sa na o ni taumafaiga ma mea e lei gafatia e i latou e ona, sa mafai ai ona toe fai e nonofo ai.

O i latou na faalogo i le mala sa latou lagonaina le tigaalofa ma lagonaina foi le valaau e faia galuega lelei. Na tuua e tuaoi, epikopo, peresitene o Aualofa, taitai o korama, faiaoga o aiga ma faiaoga asiasi, o latou aiga ma galuega ae o e faamama ia fale o isi na lolovaia.

Sa i ai se ulugalii na toe foi mai i Rexburg mai sa la tafaoga ina ua faatoa mae’a le lolo. La te lei o e vaai lo la’ua fale. Ae, sa la suea le epikopo e fesili i ai po o fea se mea e mafai ona la fesoasoani ai. Sa ia faasinoina i la’ua i se aiga sa manaomia le fesoasoani.

Ina ua mavae ni nai aso sa la o loa e siaki lo la’ua fale. Ua leai se mea, ua tafea i le lolo. Sa la toe savavali mai i le epikopo ma fesili, “O le a la se mea e te finagalo ma te faia?”

Po o fea lava tou te nonofo ai, ua outou vaai i lena vavega o le tigaalofa ua liua i le faatinoga o le le manatu faapito. Atonu e le o se taunuuga o se mala matautia faalenatura. Ua ou vaai i se korama a le perisitua, na tulai a’e ai se uso e faamatala le manaoga o se tamaloa po o se fafine o loo sailia se avanoa e faigaluega ai ina ia tausia i latou lava ma lona aiga. Sa mafai ona ou lagonaina le tigaalofa i le potu, ae na fautuaina e nisi ni igoa o tagata e ono faafaigaluegaina le tagata o loo manaomia se galuega.

O le mea na tupu i lena korama o le perisitua, ma le mea sa tupu i fale na afaina i le lolo i Idaho, o se faaaliga lea o le ala a le Alii e fesoasoani ai ia i latou e matua manaomia le fesoasoani ina ia toe faalagolago ai ia i latou lava.Tatou te lagonaina le lotoalofa ma ua tatou iloa le ala e galulue ai i le ala a le Alii e fesoasoani ai.

Ua tatou faamanatuina le 75 tausaga o le polokalama uelefea a le Ekalesia i le tausaga nei. Sa amata e foia ai manaoga o i latou sa leai ni galuega, faatoaga e oo lava i fale i le taimi na lauiloa O Le Pau Tele o le Tamaoaiga.

Ua toe oo mai foi i o tatou taimi ia tulaga manaomia ogaoga i le fanau a le Tama Faalelagi, e pei foi ona sa i ai, ma o le a i ai pea i taimi uma. O mataupu faavae i le faavaega o le polokalama uelefea a le Ekalesia, e le mo na o se taimi se tasi po o se nofoaga e tasi. E mo taimi uma ma nofoaga uma.

O na mataupu faavae e faaleagaga ma faavavau. Ona o lena mafuaaga, o le malamalama i ai ma teuina i o tatou loto o le a mafai ai e i tatou ona vaai ma faaaoga avanoa e fesoasoani ai i soo se taimi ma soo se nofoaga e valaaulia i ai i tatou e le Alii.

O ni nai mataupu faavae nei sa taialaina ai a’u pe a ou manao e fesoasoani i le ala a le Alii, ma pe a oo ina fesoasoani mai isi ia te au.

Muamua, e sili atu le fiafia o tagata uma ma lagonaina lona faaaloalogia, pe a mafai ona latou tausia i latou lava ma o latou aiga ona aapa atu ai lea e tausia isi. Ou te faafetai lava mo i latou sa fesoasoani e taulimaina o’u manaoga. Ma sa sili atu ona ou faafetai i le tele o tausaga mo i latou sa fesoasoani ia te au, ina ia ou faalagolago ia te au lava ia. Ma sa sili ona ou faafetai ia i latou sa faailoa maia ia te au le ala e faaaogaina ai nisi o a’u faasiliga e fesoasoani ai i isi.

Sa ou aoaoina o le ala e maua ai se faasiliga, o le itiiti lea o mea ou te faaaluina nai lo mea ou te maua. O lena faasiliga, sa mafai ai ona ou aoao, e sili mamao atu lava le foai nai lo le taliaina. E afua i se isi itu ona, afai tatou te foai atu i le ala a le Alii, ona Ia faamanuiaina lea o i tatou.

Na saunoa Peresitene Marion G. Romney e uiga i le galuega o le uelefea, “E le mafai ona e soona foai atu i lenei galuega ona e mativa ai lea.” Ona ia ta’ua lea o lona peresitene o le misiona, o Melvin J. Ballard, e faapea: “E le mafai e se tagata ona foai atu se momoi mea i le Alii e aunoa ma lona toe maua mai ai o se papafalaoa.”3

Ua ou iloa le moni o lena mea i lo’u olaga. A ou limafoai i fanau a le Tama Faalelagi o loo manaomia le fesoasoani, ona Ia agalelei mai ai lea ia te au.

O se mataupu faavae lona lua o le talalelei sa avea ma taiala ia te au i le galuega o le uelefea, o le mana ma faamanuiaga o le lotogatasi. A tuu faatasi o tatou lima e auauna atu ai i tagata e manaomia, e soofaatasia e le Alii o tatou loto. “O lena tuuina atu o auaunaga … atonu sa aumaia ai se lagona sili o le usoga masani ona sa galulue faatasi tamalii o ituaiga o aoaoga eseese ma galuega i se faatoaga o le Uelefea po o isi galuega faatino.”4

O lena lagona faateleina o le usoga, e moni mo lē na te talia faapea lē na te tuuina atu. E oo mai i le taimi nei, e i ai se tamaloa sa ma asueseina faatasi le palapala mai lona fale sa lolovaia i Rexburg, ua mafana le ma mafutaga. Na te lagonaina foi lona faamamaluina ona o lona faia o mea uma sa ia mafaia mo ia lava ma lona aiga. Pe a na faapea e galue lava le tagata ia, semanu e tofu lē maua e i ma’ua uma se faamanuiaga faaleagaga.

E tau atu ai la i le mataupu faavae lona tolu o le faatinoga o le galuega o le uelefea mo au: Faaaofia ai lou aiga tou te galulue ina ia mafai ai ona latou iloa ona tausia e le tasi le isi a o latou tausia foi isi. O ou atalii ma afafine e galulue faatasi ma oe e auauna atu i isi o loo manaomia, o le a mafai ona fesoasoani le tasi i le isi pe a latou manaomia.

O le mataupu faavae taua lona fa o le Uelefea a le Ekalesia sa ou aoaoina a o avea au o se epikopo. Na maua mai i le mulimuli i le poloaiga faaletusi paia, e saili atu i e matitiva. O le tiute o le epikopo le sailia ma tuuina atu le fesoasoani ia i latou o loo manaomia pea le fesoasoani pe a uma mea latou te mafaia ma o latou aiga. Sa ou mauaina, e auina mai e le Alii le Agaga Paia e fai ina ia mafai ona “saili ona e maua ai lea”5 mo le tausiga o e matitiva e faapei foi ona Ia faia i le sailia o le upumoni. Ae sa ou aoaoina foi e faaaofia ai le peresitene o le Aualofa i le sailiga. Atonu e muamua ona ia mauaina le faaaliga nai lo oe.

O nisi o outou o le a manaomia lena musumusuga i masina o lumanai nei. Ina ia faamanatuina le 75 tausaga o le polokalama uelefea a le Ekalesia, o le a valaaulia tagata o le ekalesia i le lalolagi atoa e auai i se aso o le auaunaga. O le a sailia e taitai ma tagata o le au paia ni faaaliga a o latou mamanuina po o a lava galuega faatino o le a fai.

O le a ou tuuina atu ni fautuaga se tolu a o outou fuafuaina la outou galuega faatino.

Muamua, saunia oe lava faaleagaga. E na o loto lava ua faamaluluina i le Togiola a le Faaola e mafai ai ona e iloa manino le sini o le galuega faatino o se faamanuiaga e le gata i le faaleagaga a o le faaletino i olaga o fanau a le Tama Faalelagi.

O la’u fautuaga lona lua o le filifili i latou e tuu atu i ai la outou auaunaga i totonu o le talalelei po o le nuu, o ni tagata o o latou manaoga o le a pa’i atu i loto o i latou o le a tuuina atu le auaunaga. O tagata latou te auauna atu i ai, o le a lagonaina lo outou alofa. O le a tele atu ai ona latou lagonaina le fiafia, e pei ona folafola mai e le pese, nai lo le taulimaina o o latou manaoga faaletino.

O la’u fautuaga faaiu o le fuafua e faaaoga le mana o noataga faaleaiga, korama, faalapotopotoga a ausilali, ma tagata tou te iloa i o outou nuu. O le a faateleina e le lagona o le lotogatasi aafiaga lelei o le auaunaga tou te tuuina atu. Ma o na lagona o le a faatupulaia ai le lotogatasi i aiga, i le Ekalesia, ma nuu ma avea ai ma talatuu tumau pe a mae’a le galuega faatino.

O lo’u avanoa lenei e ta’u atu ai lo’u matua talisapaia o outou. O lo’u fiafia i le auaunaga ua outou tuuina atu mo le Alii, ua faafetai mai ai ia te au tagata sa outou fesoasoani i ai, pe a matou feiloai i le salafa o le lalolagi.

Ua outou maua se auala e sii a’e maualuga ai i latou a o outou fesoasoani atu i le ala a le Alii. O outou, faatasi ai ma soo faamaulalo o le Faaola, ua outou lafo a outou meaai i luga o le vai e fesoasoani ai i tagata, ma taumafai ai tagata e tuuina mai ia te au se luutaga tele o lo latou lotofaafetai.

O le faailoga lava lea o le agaga talisapaia e tuuina mai e tagata tou te galulue. Ou te manatua se taimi sa ou tu ai i autafa o Peresitene Ezra Taft Benson. Sa matou talanoa e uiga i le auaunaga a le uelefea i le Ekalesia a le Alii. Sa ia faateia a’u i lona malosi faataule’ale’a ina ua ia saunoa mai, a o pamupamu lona aao, “Ou te fiafia tele i lenei galuega, ma o le galue lava!”

E avea au ma sui o le Matai, e tuuina atu ai le faafetai mo la outou galuega i le tautuaina o fanau a lo tatou Tama Faalelagi. Na te silafia outou ma o loo sisila mai o Ia i a outou taumafaiga, filiga, ma osigataulaga. Ou te tatalo o le a Ia toina mai ia te outou faamanuiaga o le vaai i fua o a outou galuega i le fiafia o i latou tou te fesoasoani i ai mo le Alii.

Ou te iloa o loo soifua le Atua le Tama ma e faafofoga mai i a tatou tatalo. Ou te iloa o Iesu o le Keriso. E mafai ona faamamaina outou ma i latou tou te auauna atu i ai, ma faamalolosia e ala i le auauna atu ia te ia ma tausia Ana poloaiga. E mafai ona outou iloa, e ala i le mana o le Agaga Paia, o Iosefa Samita o le perofeta a le Atua na toefuataiina mai le Ekalesia moni ma le ola o i ai nei. Ou te molimau atu o Peresitene Thomas S. Monson o le perofeta soifua a le Atua. O ia o se faataitaiga tele o le mea lea sa faia e Alii; o le alu ma faia galuega lelei! Ou te tatalo ina ia mafai ona tatou pu’e maia avanoa e sii ai i luga lima ua tautau, ma faamalolosia tulivae ua vaivai.”6 I le suafa paia o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. “Ua Ou Faia Ea se Lelei?” Viiga, nu. 136.

  2. “Le Atua Malie Lau Galuega” Viiga, nu. 82.

  3. Marion G. Romney, “Welfare Services: The Savior’s Program,” Ensign, Nov. 1980, 93.

  4. J. Reuben Clark Jr., in Conference Report, Oct. 1943, 13.

  5. Tagai Mataio 7:7–8; Luka 11:9–10; 3 Nifae 14:7–8.

  6. Mataupu Faavae ma Feagaiga 81:5.