Handingana ny zavatra izay jerena amin’izao fotoana izao

Aprily 2011

Fivoriana Sabotsy Maraina Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana Sabotsy Tolakandro Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriamben’ny Fisoronana Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary