Faapasi le faatautaiga autu

Aperila 2011

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio
Sauniga a le Au Perisitua Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio