Haapae i te ratereraa rahi

Eperera 2011

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuhaa pureraa na te Autahu‘araa Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video